Severinus
‹ Naar nieuwsoverzicht

04 september 2020

Raymond van Zoolingen lid Raad van Bestuur

Raymond van Zoolingen per 1 oktober a.s. lid Raad van Bestuur van Severinus

Per 1 oktober aanstaande start Raymond van Zoolingen (1961) als lid Raad van Bestuur van Severinus. Raymond van Zoolingen heeft ruime ervaring als adviseur, interimmanager en -bestuurder in de langdurende zorg. Hij is op dit moment nog werkzaam als bestuurder a.i. bij Oosterpoort. Een organisatie voor specialistische jeugdzorg en jeugd GGZ in de regio Noordoost Brabant. Hij volgt Pieter Hermsen op die per deze datum bestuurder wordt van Stichting Vivent, een VVT-organisatie in de regio ’s-Hertogenbosch.

De heer Hermsen was sinds december 2015 bestuurder bij Severinus. Zijn vertrek stelt de organisatie voor een stevige uitdaging. Severinus is een gezonde organisatie met een sterke focus op het levensgeluk van cliënten. Cliënten die gedurende vele jaren aan de zorg van Severinus zijn toevertrouwd. Betrokken en professionele medewerkers binden en boeien, met een groot hart voor onze bewoners. De band en relatie met ouders, broers en zussen stimuleren en daar ruimte voor bieden. De afgelopen jaren is Severinus, natuurlijk met ups en downs, erin geslaagd haar opdracht goed waar te maken. Hermsen heeft daar sterk zijn stempel op gedrukt. Onder zijn leiding is met succes gewerkt om rust, vertrouwen en trots bij Severinus terug te brengen. Dit komt onder andere tot uiting in hoge scores op het gebied van cliënten- en medewerkerstevredenheid.

Tijdelijke versterking bestuurskracht
Natuurlijk zijn er ook zaken die nog afgemaakt moeten worden, aanpassing behoeven of nieuw moeten worden opgezet. Dat is niets bijzonders: de wereld om ons heen is voortdurend in beweging. Een aantal ontwikkelingen vraagt specifieke aandacht op korte termijn. Al met al een flinke opgave die de Raad van Toezicht heeft doen besluiten om de bestuurlijke aandacht en verantwoordelijkheid in handen te leggen van een zogeheten ‘collegiaal’ bestuur, bestaande uit twee bestuurders. Een voor onbepaalde tijd aan te stellen voorzitter en een lid van de Raad van Bestuur voor een periode ongeveer drie jaar. Beide functionarissen zijn samen verantwoordelijk voor zowel zorg als bedrijfsvoering. De verwachting is dat na die twee of drie jaar de bestuurlijke drukte weer zodanig minder is en volstaan kan worden met een eenhoofdige Raad van Bestuur. Met de benoeming van Raymond van Zoolingen is de positie van Lid Raad van Bestuur ingevuld. Het invullen van de positie van voorzitter Raad van Bestuur volgt binnen enkele maanden.