Medezeggenschap

Cliënten en naasten hebben het recht om mee te praten over het beleid van een zorgorganisatie. Dit recht is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) 2018. Bij Severinus zijn de cliëntenraad en de bewonersraad de twee organen die hier met Severinus over in gesprek gaan. Daarnaast hebben alle cliënten en hun naasten zelf een wettelijk recht op inspraak over de gang van zaken in de omgeving waar zij wonen of de dag doorbrengen. Samen met hen zoeken begeleiders naar een geschikte vorm voor deze inspraak.

 • Cliëntenraad

  De cliëntenraad (CR) van Severinus staat voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Severinus. De raadsleden zijn wettelijk vertegenwoordiger van cliënten van Severinus. Ze adviseren de Raad van Bestuur over uiteenlopende onderwerpen. Het gaat bijvoorbeeld over de koers van Severinus voor de komende jaren, maar ook over keuzes die direct van invloed zijn op de dagelijkse gang van zaken voor cliënten. De Raad van Bestuur moet bij hun beslissingen rekening houden met het advies van de CR. Zo kunnen cliënten en hun naasten invloed uitoefenen op het beleid. De CR staat open voor vragen en signalen van cliënten en hun naasten over de gemeenschappelijke kwaliteit van zorg.

  Samenstelling Cliëntenraad
  Wim de Jong, voorzitter
  Yvonne Kalkhoven, vicevoorzitter en secretaris
  Linda van den Bos, lid
  Stefan van den Heuvel, lid
  Astrid Peeters, lid
  Antonie Verhees, lid

  Neem gerust contact op met onze CR:

  Telefoon

  E-mail

  040 2586311
  clientenraad@severinus.nl
  Post Cliëntenraad Severinus
  Antwoordnummer 6666
  5500 VB Veldhoven
 • Bewonersraad

  De bewonersraad van Severinus staat voor de belangen van alle cliënten van Severinus. In de bewonersraad kunnen cliënten meedenken en -praten over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Allerlei onderwerpen waar onze cliënten direct mee te maken hebben, komen aan de orde. Zoals verkeersveiligheid in de wijk, vrijetijdsbesteding en personenvervoer. De raadsleden bepalen zelf de agenda.

  De bewonersraad van Severinus bestaat uit veertien cliënten. Zij worden begeleid door twee vertegenwoordigers uit de Cliëntenraad en de bestuurder van Severinus. De bewonersraad heeft een eigen reglement, dat door de raadsleden is vastgesteld. Hierin staat onder meer dat elk jaar vier leden stoppen, zodat vier andere cliënten de kans krijgen om in de bewonersraad te komen. De leden van de bewonersraad kiezen de nieuwe leden. Alle bewoners kunnen zich aanmelden.

Vragen?

Bel of mail ons. Wij brengen je graag in contact met de juiste persoon.