Zoeken
Menu

Medezeggenschap

Cliënten en naasten hebben het recht om mee te praten over het beleid van een zorgorganisatie. Dit recht is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) 2018. Bij Severinus zijn de cliëntenraad en de bewonersraad de twee organen die hier met Severinus over in gesprek gaan. Daarnaast hebben alle cliënten en hun naasten zelf een wettelijk recht op inspraak over de gang van zaken in de omgeving waar zij wonen of de dag doorbrengen. Samen met hen zoeken begeleiders naar een geschikte vorm voor deze inspraak.

Cliëntenraad

Lees meer

Vragen?

Bel of mail ons. Wij brengen je graag in contact met de juiste persoon.