Zoeken
Menu

Kwaliteit

We willen blijven voldoen aan de kwaliteitsstandaarden van onze belanghebbenden. Aan de normen van onze cliënten en hun naasten, onze medewerkers en aan de wet- en regelgeving. Om dat te bereiken, zetten we verschillende stappen.

Tevreden cliënten

Cliënttevredenheid meten we door regelmatig gesprekken te voeren met cliënten en familieleden. Ook vragen we ze deel te nemen aan tevredenheidsonderzoeken. De resultaten gebruiken we om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.

Veilige cliënten en medewerkers

De veiligheid van cliënten en medewerkers staat bij Severinus voorop. We hebben een veiligheidsbeleid om het risico op onveilige situaties zoveel mogelijk te beperken. Je kan denken aan brandveiligheid, legionellabeleid, begrenzing van heet watergebruik en de toepassing van hygiëneregels bij voeding.

Is er een onveilige situatie? Dan melden medewerkers dat via een digitaal meldsysteem. We ondernemen direct actie. En we kijken naar hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Zo blijven we leren en verbeteren.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Om ervoor te zorgen dat we voldoen aan alle normen en wetten, hebben we een kwaliteitsmanagementsysteem. Dit systeem is ingericht volgens het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg. In het systeem verzamelen we jaarlijks gegevens over de zorgkwaliteit op organisatie- en cliëntniveau. Dit leggen we vast in een kwaliteitsrapport. De resultaten gebruiken we als leer- en verbeterinformatie voor de organisatie én voor de jaarlijkse verantwoording aan het ministerie, de inspectie en het zorgkantoor.

– Kwaliteitsbeeld 2023
– Cliëntversie kwaliteitsbeeld 2023

Klachten en vertrouwenspersoon

Lees meer

Familieondersteuning

Lees meer

Vragen?

Bel of mail ons. Wij brengen je graag in contact met de juiste persoon.