Zoeken
Menu

Missie, visie en kernwaarden

Missie

We ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking in alle levensfases en op elk gebied. Zodat ze zo zelfstandig mogelijk en volwaardig kunnen meedoen met de maatschappij. We richten ons op de versterking van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Van de persoon zelf en van zijn of haar netwerk.

Visie

Mensen met een verstandelijke beperking willen net als iedereen meedoen in de maatschappij. Het beste uit zichzelf halen en regie hebben over hun eigen leven. Ze willen zichzelf ontwikkelen, zinvol werk hebben, fijne hobby’s, betekenisvolle relaties en zo zelfstandig en gezond mogelijk leven.

Kernwaarden

Deskundig, dichtbij en optimistisch. Dat zijn de drie kernwaarden van Severinus. Onze waarden zijn leidend in onze omgang met cliënten, familie, collega’s en de samenwerking met partners. We hebben deze kernwaarden als volgt vertaald:

1. We zijn deskundig
Bij Severinus leren we elke dag; van en met elkaar. Samen met cliënten en verwanten hebben we de afgelopen zestig jaar de deskundigheid ontwikkeld om mensen met een verstandelijke beperking te begeleiden bij ‘het gewone leven’. We zorgen voor veiligheid, maken écht contact en werken samen aan een zinvolle daginvulling. Zodat mensen met een verstandelijke beperking prettig wonen, fijne mensen om zich heen hebben en volwaardig meedoen in onze maatschappij. Onze deskundigheid zie je vooral in de manier waarop we aansluiten: bij de individuele behoeften van al onze cliënten én bij de ontwikkelingen in de samenleving.

2. We zijn dichtbij
Severinus is dichtbij. We blijven altijd naast onze cliënten en verwanten staan. Op ons kunnen ze vertrouwen. We zijn ook dichtbij voor onze partners: we zijn makkelijk benaderbaar, staan open voor initiatieven en werken veel en graag met ze samen. Zo is Severinus herkenbaar en zichtbaar in onze regio.

3. We zijn optimistisch
Bij Severinus denken we in mogelijkheden en oplossingen. Problemen en beperkingen zijn er immers al genoeg! Samen met cliënten en verwanten proberen we er elke dag iets moois van te maken. Ons optimisme en onze frisse, nuchtere blik werken aanstekelijk: we krijgen er veel mee voor elkaar. Daar zijn we trots op – en dat laten we graag zien. En: je krijgt zin om met ons mee te doen!

Bijdragen aan de kwaliteit van leven doen we samen met onze medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen. We werken samen met zorgorganisaties, ondernemers en andere partners in Veldhoven en de regio Brabant-Zuidoost.

In het strategisch plan 2022 – 2024 staan onze ambities voor de komende jaren.

Vragen?

Bel of mail ons. Wij brengen je graag in contact met de juiste persoon.