Zoeken
Menu

Disclaimer

We doen ons best om deze website goed te onderhouden, met actuele en volledige informatie. Toch kan het voorkomen dat informatie onjuist of onvolledig is. Daarom kunnen we de inhoud op de website zonder aankondiging aanpassen. Om deze reden kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van deze website.

Aansprakelijkheid

Je bezoekt deze website op eigen risico. We sluiten iedere aansprakelijkheid voor schade door het bezoeken van onze website en het gebruik van de verkregen informatie, software en/of diensten uit. Behalve als het gaat om schade door opzettelijk handelen door Severinus.

Auteursrechten

Tekst

Op de teksten van deze website rust een auteursrecht. Het is verboden om teksten van deze website te kopiëren, bewerken of te vertalen, tenzij Severinus hiervoor van tevoren schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Fotografie

Op de foto’s van deze website rust een auteursrecht. Het is verboden om foto’s van deze website te kopiëren, wijzigen of openbaar te maken, tenzij Severinus hiervoor van tevoren schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Ontwerp

Op het ontwerp van deze website rust een auteursrecht. Het is verboden om het ontwerp van deze website te kopiëren, wijzigen of openbaar te maken, tenzij Severinus hiervoor van tevoren schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Hyperlinks

Op deze website staan hyperlinks naar websites van derden. Severinus heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Ook is Severinus in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site

Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van Severinus een koppeling tussen een andere website en deze website te maken.

Actualisering

We proberen deze website zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat informatie, diensten of producten fouten bevatten of niet actueel zijn. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve vermeldingen op deze website en daaruit volgende schadelijke gevolgen.