Zoeken
Menu

Afscheid Lucas Middelhoff en benoeming Karin Smit als lid raad van toezicht

Op 1 mei 2024 komt na twee termijnen en in totaal acht jaar, conform het rooster van aftreden, een einde aan het lidmaatschap van de raad van toezicht van Lucas Middelhoff. Lucas heeft zich in zijn periode als toezichthouder bij Severinus met een grote drive en betrokkenheid ingezet voor de organisatie, haar medewerkers en cliënten. Zijn inspanning, tijd en inbreng vanuit het clientperspectief over de afgelopen jaren worden enorm gewaardeerd.

Om de continuïteit te borgen binnen de raad van toezicht, heeft eind 2023 een werving- en selectietraject plaatsgevonden voor een nieuw lid met het profiel kwaliteit en veiligheid waarbij ook de cliëntenraad is betrokken. De raad van toezicht van Severinus heeft vervolgens op voordracht van de cliëntenraad, met ingang van 1 januari 2024 Karin Smit benoemd tot lid van de raad van toezicht. Karin Smit is een ervaren bestuurder en toezichthouder in de zorg met ervaring in de GGZ, de jeugdzorg en de gehandicaptenzorg. Op dit moment werkt ze als zelfstandig adviseur en interim bestuurder/manager. Karin heeft pedagogiek en een master management voor bestuurs- en organisatiewetenschappen gestudeerd. Karin is toegetreden tot de commissie kwaliteit, veiligheid en innovatie, waarvan zij vanaf 1 mei 2024 voorzitter wordt. De periode januari tot en met april is gebruikt voor een kennismaking met de organisatie en een overdracht tussen Lucas en Karin.