Zoeken
Menu

Voorwaarden en tarieven

Naast landelijke regelgeving vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wlz (Wet langdurige zorg) heeft Severinus eigen regelingen. Je kunt onze aanvullende regelingen downloaden:

Algemeen

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Wet langdurige zorg (Wlz)
Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Wet langdurige zorg (Wlz) – per 1 mei 2024

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Wmo en Jeugdwet
Betalingsvoorwaarden

Tarieven

Overzicht Cliëntgebonden kosten 2023
Begroting Gemeenschappelijk fonds Cliëntgelden 2024
Tarieven Cliënten Severinus 2024
Tarieven Vrije Tijd en Beweging 2024

Prijslijst Bakkerij