Voorwaarden en tarieven

Naast landelijke regelgeving vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wlz (Wet langdurige zorg) heeft Severinus eigen regelingen. Je kunt onze aanvullende regelingen downloaden:

Algemeen

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Wet langdurige zorg (Wlz)
Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Wmo en Jeugdwet
Betalingsvoorwaarden

Tarieven 2023

Besteding Cliëntgelden 2023
Overzicht Cliëntgebonden kosten 2023
Tarieven Cliënten Severinus 2023
Tarieven Vrije Tijd 2023
Begroting Gemeenschappelijk fonds Cliëntgelden 2023

Formulieren Vrije tijd

Aan-/Afmeldformulier Vrije tijd en activiteiten aan huis
Reglement

Aan-/Afmeldformulier Beweging
Formulier risico-inventarisatie

Aan-/Afmeldformulier Bibliotheek en Spel-o-theek
Uitleenreglement Bibliotheek