Zoeken
Menu

Voorwaarden en tarieven

Naast landelijke regelgeving vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wlz (Wet langdurige zorg) heeft Severinus eigen regelingen. Je kunt onze aanvullende regelingen downloaden:

Algemeen

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Wet langdurige zorg (Wlz)
Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Wmo en Jeugdwet
Betalingsvoorwaarden

Tarieven 2023

Besteding Cliëntgelden 2023
Overzicht Cliëntgebonden kosten 2023
Tarieven Cliënten Severinus 2023
Tarieven Vrije Tijd 2023
Begroting Gemeenschappelijk fonds Cliëntgelden 2023

Prijslijst Bakkerij 2023