Severinus Home
Severinus

Severinus in beeld

Neem een kijkje in de kleurrijke keuken van Severinus met onze bedrijfsfilm.

Genieten

Mensen genieten van kleine en grote dingen in het leven. Genieten gaat vaak hand in hand met dingen doen waar je trots op bent en die je leuk vindt. Voor mensen met een verstandelijke beperking geldt dat zeker zo. Severinus biedt haar cliënten en hun naasten passende ondersteuning op maat. In wonen, werken en leven. Zodat ze zo zelfstandig mogelijk, een leven kunnen leiden met en zoals anderen.

Over Severinus

Severinus is dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Primair voor mensen van jong tot oud met een verstandelijke beperking. Daarnaast ondersteunen we mensen met diagnoses als autisme, niet-aangeboren hersenletsel en dementie. Ons doel? Een levensloopgerichte en passende leef- en werkomgeving bieden en met vele vormen van thuisondersteuning en ambulante begeleiding, thuiswonenden ondersteunen en mantelzorgers ontlasten. Onze uitgangspunten? De wensen, behoeften en mogelijkheden van onze cliënten. Ook zij maken deel uit van de maatschappij. Wij hechten grote waarde aan eigen regie van de cliënt en participatie van zijn/haar naasten en vrijwilligers.

Meer over Severinus