Zoeken
Menu

Klachten en vertrouwenspersoon

We gaan iedere dag voor de beste zorg- en dienstverlening. Of je nu cliënt, familie of een andere betrokkene bent. Toch kan het voorkomen dat je ergens ontevreden over bent. In dat geval adviseren we je om eerst in gesprek te gaan met de betrokken medewerker(s). Vaak helpt dit al om tot een goede oplossing te komen. Lukt dit niet? Neem dan contact op met de manager van het team.

Is het nog niet opgelost? Dan kun je contact opnemen met de externe en onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze persoon probeert jou en de andere betrokkenen weer op een goede manier met elkaar in gesprek te laten komen en een passende oplossing te vinden. Severinus maakt gebruik van een externe klachtenfunctionaris van MEE Zuidoost Brabant:
Rachida Amezian, telefoon: 06 43366579 en email: r.amezian@meedemeentgroep.nl

Leidt dit niet tot een oplossing? Dan kun je een brief schrijven aan onze Raad van Bestuur.

Adresgegevens

Raad van Bestuur
Postbus 6666
5500 MA Veldhoven

Voor meer informatie verwijzen we naar de Klachtenregeling Cliënten Severinus.

Severinus is ook aangesloten bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Voor meer informatie kijk je op deze pagina.

Vertrouwenspersonen

Als je het prettig vindt om je vragen of onvrede te bespreken met een vertrouwenspersoon, kun je bij onze interne of externe vertrouwenspersonen terecht. Ook voor vragen over of situaties met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag kun je bij de vertrouwenspersoon terecht. Gesprekken met een vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Alleen met jouw toestemming bespreekt deze jouw informatie met andere personen binnen de organisatie.

Onze interne vertrouwenspersoon

Maartje Kohl
Telefoon: 06 25162962 en email: maartje.kohl@severinus.nl

Onze externe vertrouwenspersoon

Sophie van Vlierden
Telefoon: 06 42196689 en email: svvlierden@zorgbelang-brabant.nl

Vertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Cliënten en hun naasten hebben daarnaast de mogelijkheid om contact op te nemen met een externe vertrouwenspersoon die gespecialiseerd is in de Wet zorg en dwang. Deze persoon kan je helpen met vragen over onvrijwillige zorg. Bekijk hier de folder van Severinus over de Wet zorg en dwang.

Margreet Koning
Telefoon: 06 48171027 en email: mkoning@zorgbelang-brabant.nl
Bekijk hier de folder van Margreet Koning.

Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

Jeroen van Lieshout
Telefoon: 06-11162971 en email: jvlieshout@zorgbelang-brabant.nl
Bekijk hier de folder van Jeroen van Lieshout

Vind je hier niet wat je zoekt?

Neem dan contact met ons op. Onze collega’s van het zorgbureau helpen je graag verder.