Zoeken
Menu

Klachten en vertrouwenspersoon

We gaan iedere dag voor de beste zorg- en dienstverlening. Of je nu cliënt, familie of een andere betrokkene bent. Toch kan het voorkomen dat je ergens ontevreden over bent. In dat geval adviseren we je om eerst in gesprek te gaan met de betrokken medewerker(s). Vaak helpt dit al om tot een goede oplossing te komen. Lukt dit niet? Neem dan contact op met de manager van het team.

Is het nog niet opgelost? Dan kun je contact opnemen met de externe en onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze persoon probeert jou en de andere betrokkenen weer op een goede manier met elkaar in gesprek te laten komen en een passende oplossing te vinden. Severinus maakt gebruik van een externe klachtenfunctionaris van MEE Zuidoost Brabant:
Rachida Amezian, tel: 06 43366579 en email: r.amezian@meedemeentgroep.nl

Bij afwezigheid van Rachida Amezian, neemt Monique Heldens waar:
Monique Heldens, tel: 06 43366676 en email: m.heldens@meedemeentgroep.nl

Leidt dit niet tot een oplossing? Dan kun je een brief schrijven aan onze Raad van Bestuur.

Adresgegevens

Raad van Bestuur
Postbus 6666
5500 MA Veldhoven

Voor meer informatie verwijzen we naar de Klachtenregeling Cliënten Severinus.

Severinus is ook aangesloten bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Voor meer informatie kijk je op deze pagina.

Vertrouwenspersonen

Als je het prettig vindt om je vragen of onvrede te bespreken met een vertrouwenspersoon, kun je bij onze interne of externe vertrouwenspersonen terecht. Gesprekken met een vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Alleen met jouw toestemming bespreekt zij jouw informatie met andere personen binnen de organisatie.

Onze interne vertrouwenspersoon

Voor deze rol hebben wij momenteel een vacature openstaan.

Onze externe vertrouwenspersoon
Sophie van Vlierden
06 42196689 en svvlierden@zorgbelang-brabant.nl

Cliënten en hun naasten hebben daarnaast de mogelijkheid om contact op te nemen met een externe vertrouwenspersoon die gespecialiseerd is in de Wet zorg en dwang. Deze persoon kan je helpen met vragen over onvrijwillige zorg. Bekijk hier de folder van Severinus over de Wet zorg en dwang.

Vertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Daan van der Zande
06 42054884 en dvdzande@zorgbelang-brabant.nl
Bekijk hier de folder van Daan van der Zande.

Vind je hier niet wat je zoekt?

Neem dan contact met ons op. Onze collega’s van het zorgbureau helpen je graag verder.