Zoeken
Menu

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken. De raad bestaat uit vijf onafhankelijke leden die geen belangen hebben bij de keuzes die Severinus maakt. Naast overleg met de Raad van Bestuur, overlegt de Raad van Toezicht meerdere keren per jaar met de Cliëntenraad en Ondernemingsraad van Severinus. De taken en bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in statuten. Deze zijn verder uitgewerkt in een reglement. De raad werkt volgens de principes van Governancecode Zorg.

Samenstelling Raad van Toezicht

Ruud Coolen van Brakel, voorzitter
Johan Dunnewijk, vicevoorzitter
Lucas Middelhoff, lid
Emmy Limbourg, lid
Arlène Denissen, lid
Karin Smit, lid

Governance documenten

Reglement Raad van Toezicht
Toezichtvisie Raad van Toezicht
Rooster van aftreden Raad van Toezicht

Voor raadpleging van de statuten van de stichting verwijzen we naar het Handelsregister.

Vragen?

Bel of mail ons. Wij brengen je graag in contact met de juiste persoon.