Zoeken
Menu

Raad van Bestuur

Severinus staat onder leiding van de Raad van Bestuur. De raad bestaat uit één persoon. De taken en bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in statuten. Deze zijn verder uitgewerkt in een reglement. De raad werkt volgens de principes van Governancecode Zorg.

Samenstelling Raad van Bestuur

Raymond van Zoolingen

Governance documenten

Reglement Raad van Bestuur

Voor raadpleging van de statuten van de stichting verwijzen we naar het Handelsregister.

Vragen?

Bel of mail ons. Wij brengen je graag in contact met de juiste persoon.