Zoeken
Menu

Regiovisie VG levert mooie initiatieven op

Grotere vraagstukken gaan nu naar de regiotafel


Lunet, Severinus en SWZ zorg werken sinds de zomer 2022 samen, omdat regionale uitdagingen in de VG sector regionale oplossingen vragen. Het gezamenlijke doel is om alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio’s Eindhoven en de Kempen, nu en in de toekomst, een passend aanbod te bieden. De officiële aftrap was op 8 november 2022 waarbij ook andere belanghebbenden, zoals Zorgkantoor, gemeentes en andere zorgorganisaties, aansloten.

Vervolgens is een zevental sleutelgroepen enthousiast aan de slag gegaan met de uitwerking van verschillende thema’s. Eind november 2023 kwamen deze sleutelgroepen en de bestuurders samen om de bevindingen, ideeën en mooie stappen die gezet zijn met elkaar te delen.

Regiotafels waaronder in Zuidoost-Brabant
Parallel is in 2022 het Zorgkantoor gestart met regiotafels, waaronder in Zuidoost -Brabant. Hiervoor zijn alle zorgorganisaties, waaronder Lunet, Severinus en SWZ zorg uitgenodigd om een aantal thema’s gezamenlijk op te pakken. Het doel van de regiotafels is gelijk aan onze regionale VG samenwerking, namelijk goed voorbereiden op de grote zorgvraag die op ons afkomt. Het animo van de deelnemers aan de regiotafels is groot, omdat het besef er is dat samen optrekken het antwoord is voor de vraagstukken waar we voor staan en komen te staan.

Omdat sommige thema’s beter met meerdere zorgorganisaties gezamenlijk kunnen worden opgepakt is in samenspraak met de initiator van de regiotafel Zuidoost-Brabant, besloten om een aantal thema’s met de regiotafel verder op te pakken. Een aantal andere thema’s die de samenwerking met de drie organisaties tot nu toe heeft opgeleverd gaan Lunet, Severinus en SWZ zorg met elkaar verder uit te werken. Het voorwerk wat reeds gedaan is door de drie organisaties wordt uiteraard meegenomen naar de regiotafel.

Lunet, Severinus en SWZ zorg blijven samenwerken
Lunet, Severinus en SWZ zorg blijven samenwerken omdat we veel dezelfde vraagstukken en uitdagingen hebben. Denk aan samenwerking op het gebied van technologische zorginnovaties. We gaan meeliften op elkaars technologische ontwikkelingen waarbij we ook kennis delen, meelopen met pilots bij elkaar en technologie onderling uitlenen. Een ander voorbeeld is de palliatieve zorg die wij moeten verlenen omdat onze cliënten steeds ouder worden. Hiervoor gaan wij de samenwerking opzoeken met andere organisaties zodat er kennis gedeeld kan worden. Ook gaan we ons gezamenlijk inzetten en verantwoordelijkheid nemen voor cliënten die moeilijk een zorgplek kunnen vinden.
De verschillende werkgroepen waarin medewerkers van de drie organisaties zijn vertegenwoordigd gaan de thema’s en initiatieven die er nu liggen verder uitwerken.