Zoeken
Menu

Meer ontspanning bij Kinderdagcentrum

Severinus biedt via het Kinderdagcentrum (KDC) dagbehandeling en begeleiding aan kinderen van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking of ernstig meervoudige beperking. Kinderen kunnen hier tot vijf dagen per week helemaal zichzelf zijn, onder behandeling van een multidisciplinair team.

Betekenis van gedrag
Lieke komt er graag. Ze heeft een zeer zeldzame chromosoomafwijking, trisomie 9 in mozaïek vorm. Lieke is enorm bewegelijk en het is voor haar begeleidster Francy van Severinus en haar ouders niet altijd duidelijk wat de betekenis van dit gedrag is. Soms lijkt het onrust of onvrede, maar soms lijkt het ook enthousiasme te zijn. Samen wilden Francy en moeder Linda met inzet van HUME de betekenis van Lieke’s onrust onderzoeken, en ontdekken of dit gedrag een stressuiting of een vorm van verwerken is. Daarnaast hebben ze de HUME ingezet om te onderzoeken welke aanpassingen bijdragen aan het verminderen van haar onrust.

Slim sensorsysteem
HUME is een slim sensorsysteem van Mentech. De HUME bepaalt op basis van gemeten hartslag, zweetproductie en beweging het stressniveau in mensen. Dit wordt met behulp van sensoren zoals een borstband, patch of slimme sok gemeten. De stress indicatie wordt op de tablet of smartphone als stoplicht weergegeven. Hiermee krijgt de cliënt of zorgmedewerker een vroegtijdige waarschuwing van spanningsopbouw. HUME is onderdeel van de behandeling van cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag bij zorginstelling Severinus.

Nieuwe informatie
In het begin was het voor Francy even zoeken hoe ze de meldingen van spanning moest interpreteren, de HUME gaf namelijk meldingen van zowel lichte als hoge spanning. Francy is daarnaast gaan observeren wanneer de HUME meldingen van ontspanning in de app gaf. Zo kon ze het effect van interventies duidelijk in de HUME stressmelding terugzien. Zo heeft ze gezien dat wandelen soms ook onrust bij Lieke veroorzaakt. Daarentegen zorgt de statafel (een constructie waardoor Lieke zelfstandig kan staan) zichtbaar voor ontspanning, ze heeft dan overzicht in de groep. Ze wil graag nabijheid of het lijntje met Francy behouden, ze is dan rustig en verkent haar omgeving. Francy is enthousiast over de inzet van HUME: “ik ben verrast dat ik zoveel nieuwe informatie heb gekregen waardoor ik veel bewuster mijn beeld vorm over gedragingen van cliënten zoals Lieke.”

Ontspannen door muziek
De HUME uitkomsten hebben de inzichten van moeder Linda bevestigd. “Ik kan vertrouwen op mezelf omdat het klopt wat ik zie dankzij HUME” zegt Linda. Als voorbeeld noemt ze muziek als interventie voor onrust. Muziek was altijd al een middel om Lieke te ontspannen. Linda is met Lieke livemuziek gaan luisteren terwijl ze de HUME droeg. De hele tijd is Lieke “groen” ontspannen geweest. Op zaterdag tijdens het spelen bij XieJe en tijdens Liekes verblijf bij de logeerboerderij kregen Linda en Francy meldingen van spanning, Lieke bleek heel enthousiast te worden van alle kinderen en activiteiten om haar heen. Veel leuke prikkels die Lieke zelf niet goed kan reguleren. Door de inzet van muziek en het kijken naar juf Roos zagen Linda en Francy de spanningsmeldingen aanzienlijk afnemen. De muziekinterventie sloeg goed aan waardoor Lieke meer ontspannen werd.