Zoeken
Menu

Kwaliteitsbeeld 2023: “Samen werken aan kwaliteit”

In het kwaliteitsbeeld 2023 ‘Samen werken aan kwaliteit’ kijken we terug op het thema kwaliteit binnen Severinus in het afgelopen jaar. Op wat we hebben gedaan, wat goed ging en waar we trots op zijn. En op wat minder goed ging, wat anders of beter kan en wat we hier in 2024 aan gaan doen. Het rapport is opgebouwd op basis van de bouwstenen van het kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023 – 2028. Binnen de bouwstenen reflecteren we op de doelen die we onszelf in 2023 gesteld hadden.

Bedankt!

Terugkijkend op 2023 zijn er veel zaken waar we trots op mogen zijn. Zo hebben we op uitdrukkelijk verzoek van de organisatie weer teammanagers; leidinggevenden die dicht bij de teams staan. Ook zijn we begonnen met een nieuwe opleiding binnen onze academie; een BBL-opleiding voor Verzorgende IG/Begeleider gehandicaptenzorg op niveau 3. En werkten we hard aan de voorbereidingen van het eerste project uit ons vastgoedplan. We vonden een nieuwe kantoorlocatie in Veldhoven, waardoor er ruimte ontstaat op de Platanenlaan zodat we in 2025 kunnen starten met de realisatie van een nieuwe dagbestedingslocatie. Ook stelden we een ontwikkelagenda op waarmee we inspelen op de ontwikkelingen in het zorglandschap om toekomstbestendig te blijven. Zo willen we de sociale omgeving graag bij onze cliënten betrekken. Dit alles hadden we niet kunnen realiseren zonder de hulp van collega’s, vrijwilligers, ouders en verwanten en iedereen die een steentje heeft bijgedragen.

Cliënttevredenheid

Om de ondersteuning die wij aan cliënten bieden zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij hun wensen en behoeften, onderzoeken we jaarlijks de tevredenheid over onze ondersteuning. Dit onderzoeken we samen met onze externe en onafhankelijke partner Customeyes.
In 2023 hebben wij de driepuntsmeetschaal die wij voor cliënten hanteerden omgezet naar een vijfpuntsmeetschaal. De driepuntmeetschaal gaf cliënten te weinig mogelijkheden om goed te duiden wat zij van de geboden zorg en ondersteuning vonden. Omdat we voor wettelijk vertegenwoordigers al een vijfpuntsmeetschaal hanteerden, konden we de scores ook beter vergelijken.
Zowel cliënten als hun wettelijk vertegenwoordigers geven aan tevreden te zijn over de zorg en ondersteuning die wij bieden. De algemene tevredenheid van cliënten is 91,2 %. De respons was hier 73%. De algemene tevredenheid van wettelijk vertegenwoordigers is 91,3 %. De respons was hier 55%. Alle resultaten uit het onderzoek kun je terugvinden op pagina 25 van het kwaliteitsrapport.

Downloads

Bekijk hier het volledige Kwaliteitsbeeld 2023 “Samen werken aan kwaliteit”
Bekijk hier de cliëntversie van het Kwaliteitsbeeld 2023 “Samen werken aan kwaliteit”