Severinus

Reglement Vrije Tijd 2019

Algemeen

Dit reglement is van toepassing op alle activiteiten georganiseerd door de afdeling Vrije Tijd.

 • Een activiteit gaat alleen door bij een minimum aantal aanmeldingen.
 • Activiteiten met minder dan het minimum aantal aanmeldingen komen dus te vervallen. De afdeling Vrije Tijd geeft na de uiterlijke aanmelddatum aan je door of de activiteit doorgaat.
 • Is de datum of het tijdstip van een activiteit nog niet bekend, dan staat dit vermeld. De afdeling Vrije Tijd geeft de definitieve datum en/of het tijdstip aan je door. Je kunt dan alsnog kiezen of je wel of niet deelneemt.
 • Als cliënten niet klaar staan voor een afspraak, dan gaat dit van de tijd af. Dit komt doordat er meerdere afspraken achter elkaar gepland staan.

Hoe meld ik me aan voor een activiteit?

 • Je kunt jezelf aanmelden voor een activiteit via ‘Aan-Afmeldformulier Vrije Tijd’. Je vindt dit formulier op de website van Severinus: www.severinus.nl/vrijetijdskalender.
 • Aanmelden na de uiterlijke aanmelddatum is niet mogelijk.
 • Staat er ‘doorlopend’ bij de uiterlijke aanmelddatum, dan kun je jezelf het hele jaar door inschrijven voor deze activiteit. De afdeling Vrije Tijd geeft aan je door wanneer je kunt starten.

Kennismaking

 • Bij doorlopende activiteiten maak je voor de start kennis met de groep en de begeleiding. Het is wenselijk dat hierbij je (woonhuis)begeleiding/wettelijk vertegenwoordigers aanwezig zijn. De afdeling Vrije Tijd maakt hiervoor samen met jou een afspraak.
 • Na de kennismaking start je en heb je een proefperiode. Na ongeveer vijf keer deelname heb je, indien nodig, een evaluatiegesprek. Jijzelf, je woonbegeleider, de begeleider van de activiteit en een medewerker van de afdeling Vrije Tijd is hierbij aanwezig.
 • Bij eenmalige activiteiten en activiteiten met een einddatum heb je geen kennismaking en proefperiode. 
 • Heb je belangrijke dingen die de afdeling Vrije Tijd moet weten voordat je deelneemt aan een activiteit, neem dan contact op met de afdeling.

Hoe meld ik me af voor een activiteit?

 • Definitief afmelden voor een doorlopende activiteit doe je door middel van het ‘Aan-Afmeldformulier Vrije Tijd’ op de website: www.severinus.nl/vrijetijdskalender
 • Incidenteel afmelden voor een doorlopende activiteit doe je voor aanvang van de activiteit rechtstreeks bij de begeleider van de activiteit. Dit kan mondeling/telefonisch en/of schriftelijk zijn. Afmelden bij voorkeur één week van te voren. 
 • Indien de activiteit niet doorgaat vanuit de afdeling Vrije Tijd, dan geeft de afdeling dit aan je door.
 • Kun je door bijvoorbeeld langdurige ziekte niet deelnemen? Neem dan contact met Vrije TIjd op voor het maken van afspraken.

Vervoer

 • Indien prijzen worden aangegeven inclusief vervoer vraagt de afdeling Vrije Tijd voor jou vervoer aan als je kiest voor de prijs inclusief vervoer.
 • Kies je voor de prijs exclusief vervoer of woon je niet bij Severinus, dan regel en betaal je zelf het vervoer.
 • Het afmelden van vervoer (individueel, incidenteel of definitief) doe je rechtstreeks bij Taxi Van Gerwen door jezelf of je woonhuisbegeleiding.
 • Zegt de afdeling Vrije Tijd de activiteit af, dan meldt de afdeling Vrije Tijd het vervoer af en worden er geen vervoerskosten berekend.
 • Voor eenmalige (collectieve) activiteiten is het mogelijk dat je op een verzamelplaats wordt opgehaald. De afdeling Vrije Tijd geeft aan je door waar en hoe laat je moet verzamelen.

 Financiën

 • De Financiele Administratie berekent de kosten voor een activiteit aan je door.
 • Woon je niet bij Severinus? Dan ontvang je een factuur.
 • Per activiteit staat vermeld wat de kosten zijn. Let op! Dit kan inclusief en exclusief vervoerskosten zijn.
 • Clubcontributie wordt op jaarbasis (12 maanden) berekend en per kwartaal doorberekend. Kosten bij eenmalige afmelding worden doorberekend. Afwezigheid van meer dan een maand wordt naar rato berekend.
  Bij definitieve afmelding wordt contributie tot en met de maand van opzegging verrekend.
 • Zegt de afdeling Vrije Tijd een activiteit af, dan hoef je hier niet voor te betalen.
 • Na aanmelding heb je een betalingsverplichting. Heb je jezelf niet afgemeld voor de sluitingsdatum voor aanmelden, dan ben je verplicht voor de activiteit te betalen.
 • Bij eenmalige (collectieve)activiteiten vraagt de afdeling Vrije Tijd afhankelijk van de activiteit een bijdrage in kosten. Via de website informeert de afdeling Vrije Tijd je over deze kosten: www.severinus.nl/zorgaanbod/vrije-tijd/.