Severinus

logo_kleinkijkacademie_500px

Kleinkijkacademie: creatieve hulp op de werkvloer

Zes ontwerpers en kunstenaars uit verschillende disciplines ontwikkelen nieuw cultureel aanbod op de woningen voor cliënten met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. Zij doen dit vanuit het perspectief van, en in samenwerking met, de begeleiders op de woningen. De transformatie van de alledaagse gang van zaken op de woningen, en de (verborgen) talenten van medewerkers zijn belangrijke uitgangspunten in dit traject. De begeleiders krijgen nieuwe tools in handen die niet meer tijd vragen, maar wel meer beleving opleveren voor de cliënt én de begeleider. Omdat de zorg voor cliënten veel tijd vraagt is de integratie van culturele beleving in alledaagse activiteiten een uitkomst. Begeleiders kunnen goed ‘kleinkijken’ naar de signalen van cliënten. Kunstenaars kijken met een hele andere blik naar de zorg. Samen zien ze meer. 

Manon van Hoeckel

Ontwerpster Manon van Hoeckel werpt letterlijk een frisse blik op twee woningen. Schoonmaken wordt bij haar een interactief spel met cliënten. Maar zij is ook geïnteresseerd hoe medewerkers zelf fris aan hun dienst kunnen beginnen, want als je rust uitstraalt is de sfeer op de woning vaak ook goed. Lees meer.

Feiko Beckers

Kunstenaar Feiko Beckers heeft een fascinatie voor dingen die mislukken en falen. Soms gaat er iets even niet zoals je wil. Of je laat iets vallen. Cliënten vinden dat soms erg vermakelijk. Feiko wil onderzoeken hoe je dit soort dagelijkse ‘ongelukjes’ naar je hand kunt zetten en er juist een interessante activiteit van kunt maken, bijna slapstick. Lees meer.

Joris van Midde

Theatermaker Joris van Midde wil op een woning met begeleiders ontdekken hoe je van dagelijkse handelingen theater kunt maken. Wat gebeurt er als je naar de woning kijkt als een decor met bijzondere personages in een dagelijkse voorstelling? Lees meer.

Cathalijne Smulders

Kunstenaar Cathalijne Smulders wil op een woning met een aantal begeleiders kijken hoe je op de drukste momenten van de dag, met hele gewone voorwerpen in de slaapkamer of douche op een fantasievolle manier tot speelse interacties kunt komen met cliënten. Lees meer.

Tilburg Cowboys

Het kunstenaarscollectief Tilburg Cowboys, hun naam zegt het al, houden wel van een verkleedpartij. Zij zullen zich op meerdere woningen op een bijzondere manier introduceren. Hoe? Dat blijft nog een verrassing. Onverwachte verbindingen tussen mensen maken is de specialiteit van de Tilburg Cowboys. Lees meer.

Cécile Espinasse

Social- en fooddesigner Cécile Espinasse zal één dag in de week vanuit de keuken van twee woningen iets extra’s op het menu zetten en ideeën bedenken rondom de totale eetbeleving. Lees meer.

De integratie van de kunstenaarsblik in het palet van vaardigheden van zorgmedewerkers is een unicum. De intentie is deze nieuwe leerlijn op termijn op te nemen in het curriculum van de Severinus Academie.

Het ontwerpersduo Sjaak Langenberg & Rosé de Beer zijn de bedenkers van het totale concept en hebben de artistieke leiding. Marijke van Oosteren is als Regiebegeleider Dagbesteding & projecten Vrije Tijd werkzaam binnen Severinus en als projectleider verbonden aan Kleinkijkacademie. Meer informatie of vragen over dit project? Mail naar kleinkijk.academie@severinus.nl

Het project wordt financieel ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, en de Provincie Noord-Brabant/Kunstloc via de Impulsgeldenregeling.

In de pers