Severinus

Xieje

XieJe

Naschoolse opvang, zaterdagopvang én vakantieprogramma

Xieje biedt een divers aanbod van opvang en ondersteuning voor schoolgaande kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en/of bijkomende (gedrags)problematieken, die thuiswonend zijn. Dit bieden we aan op vier verschillende locaties in Veldhoven na schooltijd, op studiedagen, zaterdagen en in schoolvakanties. Op deze locaties bieden we een aanbod op maat met een programma dat wordt afgestemd op het ontwikkelingsniveau, de interesses en de behoeftes van het individuele kind.

Centraal staan het sociaal functioneren, stimuleren van de zelfredzaamheid, bijdragen van waarden en normen, ontspanning en het ontlasten van het sociaal netwerk. Dat is waar Xieje voor staat! Wij richten Xieje daarom zo in dat er ruimte is voor beweging en ontspanning en dit alles in een gezellige en veilige omgeving. Een goede afstemming in de driehoek (ouders, kind, begeleider) is belangrijk om passende ondersteuning te bieden aan de kinderen.

Onze professionaliteit is vertaald in de kernwaarden: liefdevol, bevlogen en veilig.

Visie Xieje
Xieje biedt professionele naschoolse opvang in een warme en huiselijke sfeer. Wij vinden een veilige en vertrouwde omgeving waarin ieder kind zich op zijn of haar gemak voelt belangrijk. Aan de hand van een intakegesprek met ouders wordt gekeken naar een passende locatie waar het kind zich op zijn/haar eigen tempo kan ontwikkelen en ontspannen.

Het team van Xieje bestaat uit medewerkers met verschillende expertises, ervaringen en achtergronden. Dit is belangrijk om aan te kunnen sluiten bij de diversiteit van de kinderen en jongeren.  

Ieder kind bij Xieje krijgt een persoonlijk ondersteuningsplan. De doelen die hierin geformuleerd worden, zijn gericht op de zelfredzaamheid en emotionele en sociale ontwikkeling van het kind. Zij vormen de basis om goed te kunnen groeien.

Binnen Xieje werken wij met een aantal belangrijke uitgangspunten:

Emotionele veiligheid
Bij Xieje waarborgen wij de emotionele veiligheid van het kind en de jongere. Een kind of jongere kan zich bij ons veilig voelen door vaste begeleiders en vaste groepssamenstellingen op de naschoolse opvang.

In het programma houden wij bepaalde ankerpunten aan zoals; fruit eten, keuzemomenten en avondeten. Door deze vaste activiteiten op vaste momenten aan te bieden, zorgen wij dat er rust, regelmaat en structuur aanwezig is. Daarnaast biedt het programma ruimte om extra activiteiten te ondernemen waarbij de medewerkers vrij zijn om deze creatief vorm te geven. De kinderen en jongeren mogen hier ook een bijdrage aan leveren.  

Om het programma duidelijk te maken voor de kinderen en jongeren maken wij gebruik van een algemene pictolijn voor visuele ondersteuning. Het gebruik daarvan is locatieafhankelijk. Mocht een kind behoefte hebben aan een individuele picto-lijn, dan kan deze ook worden ingezet.

Sociale ontwikkeling
De interactie met leeftijdsgenoten, het deel zijn van een groep en het deelnemen aan groepsactiviteiten, biedt kinderen een leefomgeving waarin sociale competenties opgedaan kunnen worden. In de praktijk betekent dit dat ieder kind en iedere jongere een positieve plek heeft binnen de groep, dat ze elkaar (her)kennen, samen of naast elkaar spelen, confrontaties oplossen en samen praten. Onze medewerkers zijn er om de relatie tussen kinderen en jongeren te ondersteunen en begeleiden.

Communicatie
Binnen Xieje vinden wij goede communicatie in de driehoek van primair belang. Onder de driehoek verstaan wij het kind, ouders en professionals. Ieder kind krijgt een persoonlijke begeleider toegewezen. De persoonlijke begeleider is het eerste aanspreekpunt voor alle betrokkenen rondom de zorg van het kind. De communicatie wordt gewaarborgd door minimaal één keer per jaar een ondersteuningsplan overleg (OPO) met ouders en mogelijk andere betrokkenen te plannen. Aan de hand van dit overleg schrijven we het ondersteuningsplan en stellen het bij waar nodig.

In onze protocollen staat beschreven hoe wij met bepaalde zaken betreft de opvang omgaan. Elk jaar herzien wij deze protocollen en stellen ze zo nodig bij.

Normen en waarden
Niet alleen ouders dragen normen en waarden over. Dit wordt gedaan door een bredere omgeving, waarvan ook Xieje deel uitmaakt. Binnen Xieje worden kinderen en jongeren door medewerkers gestimuleerd om kennis te maken met algemene waarden en normen. De basisvoorwaarde is respect tussen cliënten, medewerkers en ouders.

Medewerkers maken samen met de kinderen en jongeren regels en afspraken. Bijvoorbeeld: wachten op je beurt, geen telefoons of Ipads tijdens het eten en we gaan pas van tafel als de laatste klaar is.


Locaties

XieJe is gevestigd op meerdere locaties in Veldhoven.

XieJe Smelen
Locatie: Prins Willem-Alexander School (SO)
Voor wie: Kinderen tussen de 4 en 13 jaar
Adres: Knegselseweg 8, 5504 NC in Veldhoven
Geopend: Maandag t/m vrijdag en in schoolvakanties

XieJe op de Kempen Campus
Locatie: Prins Willem-Alexander School (VSO)
Voor wie: Schoolgaande jongeren tussen de 11 en 20 jaar
Adres: Knegselseweg 8, 5504 NC in Veldhoven
Geopend: Maandag t/m vrijdag en in schoolvakanties

XieJe op het Kinderdagcentrum
Locatie: Platanenlaan 28, 5507 MD in Veldhoven
Voor wie: Kinderen 0-12 jaar
Geopend: Zaterdag

XieJe op de Wilgeman
Locatie: De Berkt, Severinus
Adres: Wilgeman 2, 5507 LG in Veldhoven
Geopend: Maandag t/m zaterdag

XieJe op de Ark
Locatie: het Akkereind, Severinus
Voor wie: Kinderen 0-12 jaar
Geopend: Zaterdag


Meer informatie & aanmelden

Voor rechtstreeks contact met XieJe kunt u contact opnemen via xieje@severinus.nl of via de receptie via 040 258 63 11. Wilt u meer weten over XieJe, een keer proefdraaien of aanmelden? Neem dan contact op met het Zorgbureau via zorgbureau@severinus.nl of 040 258 63 19.