Severinus

FM_191023_027

Kinderdagcentrum

Het kinderdagcentrum van Severinus richt zich op kinderen van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking. Hier mogen kinderen écht kind zijn en opgroeien tussen leeftijdsgenootjes in een liefdevolle omgeving.

Ontwikkelingsgericht
Het kinderdagcentrum is een rustige, warme en veilige omgeving waar kinderen mogen spelen, leren, ontspannen én zichzelf zijn. De ontwikkelingsgerichte activiteiten kunnen schoolvoorbereidend of -vervangend zijn. De ontwikkeling van kinderen wordt actief geobserveerd door alle betrokkenen en eventueel onderzocht door gedragskundigen. Dit wordt onder andere geregistreerd met behulp van leerdoelen uit Kleine Stapjes en Plancius leerlijnen.

Passende zorg
Een multidisciplinair team werkt samen met het kind en de ouders/wettelijk vertegenwoordigers aan een volgende stap, hoe klein of groot deze ook is. Doordat het kinderdagcentrum onderdeel is van Severinus kan een kind ook in alle volgende fasen van zijn of haar leven rekenen op passende zorg. Naast het 52-weken dagprogramma zijn er bij Severinus ook mogelijkheden voor naschoolse opvang, ambulante thuiszorg, opvoedingsondersteuning, zaterdagopvang én logeren.

Het team
De kinderen worden intensief begeleid door een vast team. Dit team wordt ondersteund door een multidisciplinair team, bestaande uit een fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut en een gedragskundige. Dit team heeft extra aandacht voor eten en drinken, bewegen, muziek en communicatie. Binnen het kinderdagcentrum kijken we op deze gebieden hoe innovatie kan bijdragen een een grotere kwaliteit van leven. De medewerkers van het kinderdagcentrum staan naast de ouders/wettelijk vertegenwoordigers en betrekken eventuele broertjes en/of zusjes erbij.


Meer informatie & aanmelden

Wilt u meer weten over het kinderdagcentrum? Neem dan contact op met het Zorgbureau via zorgbureau@severinus.nl of 040 258 63 19.

Download hier de folder.