Severinus

Jongen aan tafel

Ambulante begeleiding

Zorg en begeleiding op maat, voor thuiswonende kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Severinus biedt deze professionele zorg en begeleiding waar en wanneer gewenst. In de eigen vertrouwde thuisomgeving.

Extra ondersteuning

Zorgen voor een kind met een verstandelijke beperking is niet altijd even gemakkelijk. Dat geldt niet alleen voor ouders, maar ook voor broertjes en zusjes. Extra ondersteuning in de thuissituatie om iedereen een beetje te ontlasten, kan dan heel welkom zijn. Hiervoor kunt u bij Severinus uitstekend terecht. Er is veel mogelijk. Van ondersteuning bij de praktische verzorging en begeleiding tot het aanleren van vaardigheden. Dagen en tijden zijn individueel af te spreken Ook logeren en naschoolse opvang behoren tot de mogelijkheden.

Meedoen in de samenleving

(Meer) zelfstandigheid stimuleert het meedoen in de samenleving. Individuele begeleiding en training ter bevordering behoort tot de mogelijkheden. Voor zowel zelfstandig wonende als thuiswonende cliënten. Ons motto? Leven met en zoals anderen. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding van en training in een praatje maken met de buren, reizen met bus of trein, structuur aanbrengen in huishouden en financiën of boodschappen doen.

Betrokkenheid en individueel maatwerk

Samen met het gezin en/of de cliënt stelt een begeleider van Severinus een thuiszorgplan op. Hierin stellen we de te behalen doelen, die we halfjaarlijks evalueren en bijsturen. Wij weten hoe belangrijk een vertrouwd gezicht is. Daarom zetten we een vaste en betrokken professional in. U weet wie bij u thuis komt, wat u mag en kan verwachten. Individueel maatwerk staat voorop!


Ambulante begeleiding Severinus

  • individuele thuiszorg in de vertrouwde thuissituatie;
  • ondersteuning bij zowel praktische verzorging en begeleiding als het aanleren van vaardigheden;
  • voor de thuiswonende of zelfstandig wonende cliënt;
  • dagen en tijden zijn individueel af te spreken;
  • altijd een vertrouwd gezicht, een betrokken professional;
  • afgestemd op de individuele zorgvraag.