Severinus

Foto-thuisondersteuning-ambulant.jpg

Ambulante begeleiding

De ambulante begeleiding van Severinus biedt ondersteuning aan mensen die vastlopen in het dagelijks functioneren.  Samen met de cliënt werken we aan het behouden of vergroten van de zelfredzaamheid, aan een sterk sociaal netwerk en aan het vinden of behouden van eigen regie rondom alledaagse en praktische zaken.

Visie
Wij werken vanuit de visie dat ieder mens er mag zijn zoals hij of zij is. Ieder mens heeft recht op toekomstperspectief. De kern van de aanpak is dat begeleiders werken vanuit een emergente werkwijze. Onder een emergente werkwijze verstaan we een werkwijze binnen een setting die aan voortdurende verandering onderhevig is en die in hoge mate aanpassingsvermogen, creativiteit en een streven naar samenhang vereist.

Doelgroep
We richten ons op (jong)volwassen mensen die zelfstandig wonen en verminderd zelfredzaam zijn door een lager IQ, vaak in combinatie met bijkomende psychische problematiek. We zien daarnaast dat deze doelgroep vaak kampt met een negatief zelfbeeld, negatieve levenservaringen en zelfoverschatting. Cliënten geven aan dat vertrouwen opbouwen, successen vieren en aandacht voor het gewone leven belangrijk voor hen zijn.

Het team
Wij bestaan uit een kleinschalig, betrokken en deskundig team met specifieke kennis en ervaring op het gebied van LVB en bijkomende problematiek. De ambulant begeleiders beschikken over lef, creativiteit en richten ons op wat goed gaat. We kiezen niet altijd voor de geijkte oplossingen maar kijken wat er wezenlijk nodig is om een cliënt in zijn kracht te zetten. Wij kijken met een frisse blik naar kansen en mogelijkheden. Wij luisteren naar hen maar we nemen soms ook het initiatief.

Vragen?
Neem contact op met het Zorgbureau van Severinus op 040-2586319.