Severinus

Iedereen telt mee!

Severinus is specialist in het begeleiden en ondersteunen van mensen met (complexe) begeleidingsvragen. We bieden daarnaast belevingsgerichte zorg aan kwetsbare mensen. We richten ons hierbij op een zinvolle daginvulling. In groepsverband, maar ook als individuele maatwerkvoorziening. Er is een grote verscheidenheid in vormen van dagbesteding waarbij de vraag van de cliënt bepaalt welk aanbod het best past. Dat is afhankelijk van niveau, leeftijd, talenten en beperkingen. Kortom: daginvulling op maat.