Severinus

P11_vrijwilliger2

Intensieve begeleiding

In de regel vindt dagbesteding in groepsverband plaats. Voor een aantal cliënten is dit (nog) niet haalbaar. Zij vragen een dusdanige ondersteuning dat, afhankelijk van hun gemoedstoestand, dagbesteding vanuit een individuele situatie of in een klein groepje tot de mogelijkheid behoort. Intensieve begeleiding maakt deze wisselende behoefte aan begeleidings intensiteit voor cliënten mogelijk. Daarnaast begeleiden we cliënten met een complexe hulpvraag individueel vanuit hun woonhuis in woonwijken Berkt en Akkereind.