Severinus

Werken met en zoals anderen

Severinus vindt het belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking de kans krijgen te leven en werken met en zoals anderen. Bij het ruime aanbod van dagbesteding is maatwerk ons uitgangspunt. Ons doel? Het realiseren van een passende werkplek waar de cliënt zich veilig en gewaardeerd voelt en ambities nastreeft.

Passende werkplek

De dagbesteding sluit zo goed mogelijk aan bij mogelijkheden, talenten en interesses van de cliënt. Dit gebeurt binnen de geldende maatschappelijke, personele en financiële kaders. In overleg met de cliënt en/of de wettelijke vertegenwoordiger, de zorgcoördinator en de activiteitencoördinator zoeken we naar een passende werkplek. Dit varieert van een individuele werkplek in een regulier bedrijf, werken in groepsverband op één van de activiteitencentra binnen Severinus tot een zinvolle dagbesteding in het woonhuis.