Severinus

Severinus Behandelt!

Mensen met een verstandelijke beperking wonen vaak steeds langer thuis. Behandelaars van Severinus kunnen helpen om de kwaliteit van leven daarbij zo hoog mogelijk te maken. Door te werken aan verbetering van kwaliteit van leven of door te helpen bestaande vaardigheden op peil te houden. Hier leest u waarvoor u bij de verschillende behandelaars terecht kunt. U ziet welke specialisaties Severinus in huis heeft om mensen met een beperking te ondersteunen, zowel mensen die bij Severinus wonen als thuiswonenden.

Door de weg naar onze behandelaars toegankelijker te maken, kan Severinus Behandelt! de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met een verstandelijke beperking bevorderen.

Meer informatie?
Neem contact op met de afdeling Behandeling.

Aanmelden?
Neem contact op met het Zorgbureau.