Gehoor, verstaanbaarheid, verstandelijke beperking Gehoor & Verstaanbaarheid
Severinus

153_2495 logo verst-gehoor

Gehoor & Verstaanbaarheid

Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben problemen met gehoor en/of verstaanbaarheid. Gehoorproblemen zijn soms moeilijk te herkennen, doordat het onderscheid tussen niet-begrijpen en niet-horen vaak moeilijk te maken is en omdat niet alle cliënten zich goed kunnen uiten. De logopedist onderzoekt, coördineert, adviseert, voert multidisciplinair overleg en informeert betrokkenen over de werking en het onderhoud van hoortoestellen. Op het gebied van verstaanbaarheid verricht onze logopedist onderzoek en wordt samen met de omgeving gekeken in hoeverre verbetering mogelijk is. Indien nodig zet de logopedist ondersteunde communicatie in of worden functionele oefeningen gegeven om bijvoorbeeld mondspieren te versterken.