Gedragstherapie, severinus, verstandelijke beperking, Gedragskunde
Severinus

Gedragskunde


Als je niet of moeilijk kunt praten over gevoelens
Praten over gevoelens. Een welkome uitlaatklep voor veel mensen. Mensen met een verstandelijke beperking hebben niet altijd deze mogelijkheid. Gevoelens uiten zich dan vaak in gedrag. Van emotioneel, gefrustreerd of snel prikkelbaar zijn tot slecht slapen, bang zijn of vaak ruzie maken.

Therapie als oplossing
Zijn deze gedragingen herkenbaar? Dan kan therapie zinvol zijn. Bijvoorbeeld bij het leren omgaan met anderen of met de handicap of het verwerken van traumatische ervaringen, onverwerkte life-events en emoties. Binnen Severinus bieden we diverse vormen van therapie aan, zowel individueel, in een groep als met het gezin. Gebruikmakend van verschillende verbale en non-verbale uitingsvormen.

Ruim aanbod van therapieën
Therapie vindt meestal één keer per week of één keer per twee weken plaats op een vast tijdstip. We geven therapie in één van de spelkamers, therapiekamer, de gymzaal van Severinus of thuis.

Bekijk het aanbod onder 'uw vraag' en 'onze mogelijkheden'.