Ergotherapie, ergotherapeut, Ademhaling- en ontspanningstherapie, ADL-training, eet-en drinkondersteuning, handtraining, advies hulpmiddelen Ergotherapie
Severinus

153_3727

Ergotherapie

Bekijk onze mogelijkheden op het gebied van ergotherapie:

ADL-training
In het dagelijkse leven zijn veel handelingen die we doen vanzelfsprekend. Met adviezen en tips kan de ergotherapeut deze dagelijkse handelingen trainen, zodat zelfstandigheid wordt vergroot.

Eet- en drinkondersteuning
De ergotherapeut kan het gebruik van hulpmiddelen adviseren die ondersteunen bij het eten en drinken.

Advies zit- en lighouding
Om een optimale houding te verkrijgen, wordt gekeken naar ondersteuning, comfort en eventuele decubituspreventie tijdens zit- en/of ligmomenten. Een advies kan bijvoorbeeld gericht zijn op aanschaf van aangepast meubilair, kussens en matrassen maar ook op de omgevingsfactoren van de cliënt.

Advies hulpmiddelen
Er zijn veel hulpmiddelen beschikbaar die kunnen helpen met verzorging, het huishouden en hobby’s. De ergotherapeut kijkt samen met de cliënt welk hulpmiddel geschikt is.