Severinus

Wet zorg en dwang

Vertrouwenspersoon onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang)

Is er iets wat je wil, maar niet mag? Is er iets wat je moet, maar niet wil? Word je beperkt in jouw vrijheid, en heb je hierover een vraag of een klacht? Dan is Riek Ansems er voor jou. Zij is cliëntvertrouwenspersoon voor de wet zorg en dwang (Wzd). Riek kan jou of je vertegenwoordiger helpen bij vragen over onvrijwillige zorg. Wat je aan haar vertelt blijft vertrouwelijk.

Riek Ansems kleur web.jpg

Bel of sms: 06 – 363 36 076
E-mail:ransems@zorgbelang-brabant.nl 
Website: http://www.adviespuntzorgbelang.nl


Klik hier voor de flyer van Riek Ansems
Klik hier voor de folder van Severinus over de Wet zorg en dwang


Meer weten over de Wet zorg en dwang?

Bekijk dan de animatievideo op de website van de Rijksoverheid. Of kijk op de website van Steffie. Steffie heeft een begrijpelijke uitleg gemaakt van de Wet zorg en dwang.


Heeft u of uw kind/naaste klachten m.b.t. onvrijwillige zorg?

Dan kunt u een klacht indienen bij de landelijke Wzd-klachtencommissie, Onvrijwillige Zorg (KCOZ). Deze commissie behandelt klachten op basis van de Wzd. Kijk voor meer informatie en contactgegevens op www.kcoz.nl.