Severinus

Voorlichtingsmateriaal 

Informatieboekjes 'Oud worden is leuk!' en 'Hij kan er niets aan doen'.
Net als binnen de landelijke bevolking is er binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg sprake van vergrijzing. Onderzoek toont aan dat ook in de zorg voor verstandelijk beperkten de levensduur toeneemt, waardoor ook deze doelgroep meer te maken krijgt met problematiek rondom ouder worden. Als gevolg van deze ontwikkeling en na het ontvangen van enkele praktische vragen van begeleiders en cliënten, bleek dat er behoefte was aan informatie en voorlichting voor cliënten over het thema ‘ouder worden’. Bij de research bleek dat er voor deze doelgroep (ontwikkelingsleeftijd van circa 3 tot 6 jaar oud), minimale informatie beschikbaar was.

Tijd voor Severinus om zelf deze informatie beschikbaar te stellen. Dit resulteerde in drie voorlichtingsboekjes. Het doel van deze materialen? Mensen met een verstandelijke beperking enerzijds voorlichting te geven en anderzijds handvatten aan te reiken om op een positieve manier om te kunnen gaan met het verouderingsproces. Daarnaast is er een boekje voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking ontwikkeld. Het doel van dit boekje is voorlichting geven over de ziekte van Alzheimer en hen handvatten aan te reiken om de cliënt te laten begrijpen waarom hun huisgenoot veranderd gedrag vertoont ten gevolge van de ziekte van Alzheimer. We hopen dat veel mensen met een verstandelijke beperking, begeleiders, familieleden en andere deskundigen deze materialen gaan gebruiken en er profijt van hebben.

Hebt u interesse in deze set boeken? Neem dan contact op met de afdeling Gedragskunde van Severinus via 040 258 63 11 of gedragskunde@severinus.nl.

Kosten?
De kosten voor een set van 3 boekjes zijn 25,00 euro.

FullSizeRender   hij kan er niets aan doen