Severinus

Visie op kwaliteit in zorg

Om de missie ‘Bijzonder in samenleven’ daadwerkelijk waar te maken, heeft Severinus haar visie op kwaliteit van zorg in het plan 'Samen werken aan de bedoeling' aangescherpt: 

Dit maakt mij gelukkig

Gelukkig zijn. Prettig wonen. Fijne mensen om je heen, goede contacten met anderen en je dag invullen met activiteiten waar je blij van wordt. Wie wil dat niet? Onze cliënten, of ze nu thuis wonen of in één van onze huizen, willen dat in elk geval wel. Het is fantastisch dat ze daarbij kunnen rekenen op degenen die hen lief zijn: ouders, familieleden en vrienden. Maar ook op de mensen die vanuit hun vak kijken naar de ondersteuning die dat gevoel van geluk kan vergroten.

Zin geven aan je leven maakt gelukkig

Geluk kent veel definities. Kern in al die definities is dat het gaat om vreugde ervaren en tevreden zijn, en dat gekoppeld aan een gevoel dat het leven zinvol en goed is. Positieve gevoelens dus. Soms word je overvallen door zo’n moment van geluk. Omdat je mooie muziek hoort of samen kunt lachen om een leuke grap. Soms moet je wat meer moeite doen om geluksmomenten te plukken. Bewust genieten, relaties onderhouden met anderen, geluk delen en problemen actief aanpakken. Dat gaat niet vanzelf. Daar heb je zelf een belangrijk aandeel in.

Bijzonder in samenleven

Onze intenties zijn oprecht en altijd gericht op het welzijn van de cliënt. We willen én kunnen echter meer doen om de kwaliteit van leven van onze cliënten naar een nog hoger plan te tillen. Zodat degenen die aan onze zorg zijn toevertrouwd er in levenskwaliteit en welbevinden op vooruitgaan. Liefdevolle en menselijke zorg, in een veilige omgeving voor onze cliënt en zijn of haar bevlogen medewerker, gaat boven alles. Dat doen we samen, met iedereen die op welke manier dan ook, bij de cliënt betrokken is. Severinus staat midden in de maatschappij van nu, en maakt daar doelbewust onderdeel van uit.

Borging van kwaliteit

Borging van kwaliteit is cruciaal. De kwaliteit van zorg die wij onze cliënten bieden, willen we in stand houden en waar mogelijk verbeteren. Om dit mogelijk te maken, leggen we in samenspraak met de cliënt en zijn naasten, zijn wensen en reële behoeften vast in een plan en maken we afspraken om dit gezamenlijk te realiseren. Periodieke evaluatie en met elkaar in gesprek blijven zijn de beste waarborgen om de gewenste kwaliteit te realiseren en te behouden.

Eens per twee jaar meet een extern bureau de cliënttevredenheid. Op individueel niveau gebruiken wij de resultaten van dit onderzoek als onderlegger voor het zorgplangesprek met de cliënt. Zo leggen we persoonlijke wensen voor een prettig leven vast in het plan. Door gebruik te maken van de cyclus van continue verbetering (PDCA) is ontwikkeling in de kwaliteit van zorg voor een belangrijk deel geborgd.

Keurmerk Meldcode LVAK
Severinus beschikt over een geldig Keurmerk Meldcode dat door de LVAK wordt uitgegeven. Met de invoering van deze meldcode sluiten wij als organisatie aan bij de Wet Meldcode. Daarin wordt o.a. aan instellingen in de gezondheidszorg, in het kader van kwaliteitszorg, de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren. Binnen Severinus wordt er gewerkt volgens de eisen en richtlijnen van de meldcode. Severinus werkt hier sinds 2013 mee.

Keurmerk_meldcode_M.png