Severinus

Over severinus

Over Severinus


Feiten en cijfers

Organisatie:      

Severinus

Juridische structuur:

Stichting

RSIN/ Fiscaal nummer:

2650824

 

 

Vestigingsplaats:

Veldhoven

Werkgebied:

Zuidoost-Brabant met focus op gemeenten Veldhoven, Best, Eindhoven, Oirschot en Valkenswaard.

Aantal cliënten:              

880, waarvan zo'n 523 intramuraal

Aantal woonhuizen:

Logeerhuizen

80

2

Aantal medewerkers:  

 1000

Aantal vrijwilligers:

± 400


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Severinus bestaat uit onafhankelijke leden die geen belangen hebben bij Severinus als organisatie. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn statutair vastgelegd en in overeenstemming met de Zorgbrede Governancecode. De Raad van Toezicht overlegt zes keer per jaar in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Ook heeft de Raad van Toezicht meerdere keren per jaar overleg met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad van Severinus.

  • Ton Horn, voorzitter
  • Conny Helder, vicevoorzitter
  • Lucas Middelhoff, lid
  • Johan Dunnewijk, lid
  • Emmy Limbourg, lid
  • Arlène Denissen, lid

Klik hier voor het Jaarverslag Raad van Toezicht 2019
Klik hier voor de toezichtvisie Raad van Toezicht


Raad van Bestuur

De dagelijkse leiding van de organisatie ligt in handen van de Raad van Bestuur. Deze fungeert ook als voorzitter van het managementteam (MT). In elk MT-overleg komen een aantal vaste onderwerpen aan de orde zoals: Zorg, Personeel, Bedrijfsvoering en Organisatorische ontwikkelingen.

Samenstelling Raad van Bestuur
Mw. Annemiek Van de Rijdt - Voorzitter Raad van Bestuur
Dhr. Raymond van Zoolingen – Lid Raad van Bestuur Severinus

Kwaliteitsrapportage 2020

Jaarrekening

Severinus is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen nut beogende instelling’ (ANBI).