Severinus

HKZ

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. De stichting HKZ is in 1994 opgericht op initiatief van brancheorganisaties van patiënten/consumenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Reden hiervoor was de gezamenlijke behoefte aan samenhangend kwaliteitsbeleid en kwaliteitsborging in de zorg.

HKZ zorgt voor genormeerde en toetsbare kwaliteit

De Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht organisaties zoals Severinus om ‘verantwoorde zorg’ te leveren. HKZ zorgt voor genormeerde en toetsbare kwaliteit. Hierdoor zijn wij in staat om ons aanbod voortdurend te verbeteren.

Doel HKZ

Het doel van HKZ? Harmonisatie van kwaliteitsbeoordeling in zorg en welzijn door eenzelfde manier van beoordelen in de verschillende sectoren. Door certificatie bereiken we een optimale transparantie van kwaliteit.

Certificatie

Bij HKZ-certificatie toetst een externe Certificerende Instelling (CI) of het kwaliteitssysteem van de organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Als uit de toetsing blijkt dat de organisatie aan de normen voldoet, ontvangt de organisatie een HKZ-certificaat. Het certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur van drie jaar en tussentijdse toetsing is verplicht. Na drie jaar vindt hercertificatie plaats.