Severinus
‹ Naar nieuwsoverzicht

02 januari 2020

Wet Zorg en Dwang gaat in per 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 gaat de wet Zorg en Dwang in. Deze wet geldt voor mensen met een verstandelijke beperking en dementie en vervangt de huidige Wet Bijzondere opname psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). De wet geeft zorgverleners regels voor het toepassen van (on)vrijwillige zorg.

De kern van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen ze dan bij die keuzes. Het uitgangspunt van de Wet Zorg en Dwang is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.

Binnen Severinus bereidt de Commissie Zorg in Vrijheid de organisatie voor op de Wet Zorg en Dwang. Wilt u meer weten over de Wet Zorg en Dwang? Bekijk hier het filmpje van VWS over de Wet Zorg en Dwang of kijk op de website Dwang in de zorg van Ministerie VWS.