Severinus
‹ Naar nieuwsoverzicht

13 september 2017

Uitluisteren in de nachtzorg

In het programma Nieuwsuur van 5 september 2017 uitten ouders hun zorg over de effecten van ‘uitluisteren’: "Is mijn kind/naaste veilig en wordt er snel en afdoende zorg verleend als dat 's nachts nodig is?" Wij begrijpen de bezorgdheid van ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Severinus zet uitluisteren in de nachtzorg in om de kwaliteit van de zorg te vergroten.

Onze visie op nachtzorg

Wij vinden het belangrijk dat cliënten ‘s nachts zoveel mogelijk ongestoord kunnen slapen. Het is dan ook van belang dat we cliënten niet onnodig wekken. We verlenen zorg op maat naar aanleiding van verkregen signalen door middel van uitluisteren, aansluitend op de zorgvraag van de cliënt. We gebruiken een uitluistersysteem omdat we ervan overtuigd zijn dat dit leidt tot betere kwaliteit van zorg en een goede nachtrust. Wij streven daarbij naar een goed samenspel tussen technologie en nabijheid van medewerkers.

Uitluisteren

Uitluisteren gebeurt altijd in overleg met de ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Er zijn verschillende vormen in ons uitluistersysteem, onder andere: akoestische bewaking (geluid), bewegingssensoren die alle bewegingen van de cliënten signaleren, deurcontacten die melden dat een deur open of dicht gaat, maar ook epilepsiemelders die epileptische aanvallen detecteren. Echter, als een cliënt zelf in staat is om hulp te vragen, dan kiezen we liever daarvoor. Dan zetten we een oproepknop in, zodat de cliënt zelf een medewerker van de Nachtzorg kan oproepen. We zetten de technologie in naar behoefte. Naast technologie zijn er ook vaste ronden/bezoeken, indien afgesproken met ouders/wettelijk vertegenwoordigers.

Nabijheid

De afgelopen jaren merkten we dat je met uitluisteren sneller weet dat er in de nacht hulp nodig is en dus ook preventief sneller kunt ingrijpen. Door uit te luisteren kun je juist fysiek nabij zijn op die momenten dat de cliënt het echt nodig heeft. Dus gericht naar cliënten toe als zorg nodig is. Enkele voorbeelden:

  • Vroeger moesten we bij een cliënt die onrustig was en kon gaan dwalen, de deur van de slaapkamer op slot doen. Dat hoeft niet meer. Door middel van een bewegingsmelder en een deurcontact kan deze persoon door de woning worden gevolgd. Vaak gaat de cliënt zelf weer terug naar bed. Wanneer de cliënt langer uit bed is, komt de Nachtzorg naar de woning om hem weer in bed te leggen.
  • We zijn extra alert op cliënten die soms epileptische aanvallen hebben. Meestal is dat goed te horen via het systeem, maar soms wordt ook een speciale epilepsiemelder ingezet. Zo signaleren we het direct als de cliënt een epileptische aanval heeft. In de nachtzorg vinden wij het gebruik van uitluisteren een noodzaak.

Uitluisteren thuis

De Nachtzorg werkt niet alleen voor de cliënten die bij Severinus wonen, maar ook thuis kan zij een cliënt observeren. Er komt een kastje in de slaapkamer van de cliënt. De signalen hiervan luistert de Nachtzorg uit. Hiernaast is het mogelijk om het alarm van een saturatiemeter, hartmeter, voedingspomp of epilepsiemelder aan te sluiten. Pas als er echt hulp nodig is, belt de Nachtzorg de ouders op zodat zij hun kind zorg kunnen bieden.

Continuïteit

Het uitluistersysteem dat we gebruiken is erg betrouwbaar. Helaas kan het voorkomen dat er een storing optreedt. We kunnen bij een technische storing altijd terugvallen op de storingsdienst van de leverancier of bij een stroomstoring op onze noodaccu. Om de nachtzorg te continueren vragen we op dat moment onze medewerkers om terug te komen naar de woningen en daar (wakker) aanwezig te zijn.

Ervaar de nachtzorg

Bent u benieuwd hoe de nachtzorg binnen Severinus is geregeld? We organiseren graag voor wettelijk vertegenwoordigers een demonstratie om inzicht te geven in de nachtzorg. Heeft u hierin interesse? Neem dan contact op met Maartje Sonnemans via maartje.sonnemans@severinus.nl of 06 118 05 193.

Meer informatie

Wij kunnen ons voorstellen dat de uitzending van Nieuwsuur tot vragen of ongerustheid heeft geleid. Schroom dan niet om contact op te nemen. Ook hiervoor kunt u terecht bij Maartje Sonnemans, teamleider/applicatiebeheerder nachtzorg en domotica, via maartje.sonnemans@severinus.nl of 040 258 63 11.