Severinus
‹ Naar nieuwsoverzicht

06 juni 2018

Symposium: Verstandelijk én ernstig meervoudig beperkt: klein kijken, veel zien

Symposium: Verstandelijk én ernstig meervoudig beperkt: klein kijken, veel zien.

In samenwerking met Congressen met Zorg organiseert Severinus ook dit jaar weer een interessant symposium. Op 28 september a.s. vindt het symposium: Verstandelijk én ernstig meervoudig beperkt: klein kijken, veel zien. Inschrijven is al mogelijk. Maak tot 24 augustus a.s. gebruik van een aantrekkelijke korting.

Ongeveer tienduizend mensen in Nederland hebben een ernstige meervoudige beperking (EMB), dat wil zeggen dat ze te maken hebben met een complexe combinatie van verstandelijke, zintuiglijke en lichamelijke beperkingen en hun hele leven lang ieder moment van de dag afhankelijk zijn van anderen. Begeleiding en behandeling zijn gecompliceerd, mede omdat de cliënt niet met woorden kan aangeven wat hem of haar mankeert en wat hij of zij wil. Voor zorgverleners betekent dit onder meer dat zij continu alert zijn op signalen en zorgvuldig observeren, in een op de cliënt aangepast tempo handelen, en op maat ondersteunen bij stimulerende activiteiten. Tijdens dit congres krijg je antwoord op onder meer de volgende vragen:

– Hoe leerde een moeder van een kind met EMB klein te kijken?
– Hoe herken je de persoonlijke beleving van je cliënt?
– Welke actuele ontwikkelingen zijn er gaande?
– Hoe kunnen we belevingsgerichte zorg duurzaam toepassen?
– Pijn signaleren is lastig; welke (nieuwe) methodes kunnen hierbij helpen?
– Waarom is menslievende professionalisering belangrijk?
– Hoe ga je om met ethische dilemma’s?
– Wat is multi-sensory storytelling?
– Welke sensorische prikkels kun je inzetten?
– Hoe kan driehoekskunde helpen de verhouding tussen ouders, professionals en cliënt te verduidelijken?

Meer weten over het symposium, het programma én de aanmelding? Klik op de link: http://ow.ly/JK7s30kmyY