Severinus
‹ Naar nieuwsoverzicht

08 mei 2018

Cliënten Severinus aan de slag bij RSZK

Krachtige samenwerking

In het kader van innovatie in de zorg zochten zorgorganisaties Severinus en RSZK elkaar onlangs op voor een warme samenwerking. Een aantal cliënten van Severinus ondersteunt per 4 mei 2018 de medewerkers van RSZK op locatie Rundgraafpark met diverse werkzaamheden in de horeca en creatieve-, huishoudelijke- en/of ontspannende activiteiten. Met deze werkzaamheden worden contacten tussen de ouderen van RSZK en cliënten van Severinus gestimuleerd. Een prachtig voorbeeld van krachten bundelen.

Severinus is een zorgorganisatie in Veldhoven. Primair voor mensen met een verstandelijke beperking. Een aantal cliënten gaat vanaf 4 mei 2018 aan het werk binnen RSZK. RSZK is een ouderenzorgorganisatie met meerdere woonzorglocaties, een zorgboerderij, hospice, thuiszorg en welzijnsdiensten in de Kempen, Veldhoven en Waalre. Op locatie Rundgraafpark in Veldhoven zijn drie groepswoningen, die ruimte bieden aan 18 ouderen met een zorgvraag. Hier huren cliënten zelfstandig, maar biedt RSZK 24/7 zorg aan huis. Er vinden ook dagactiviteiten plaats waar ouderen vanuit de wijk een dagprogramma volgen; ook daar zullen cliënten van Severinus gaan ondersteunen.

Gemeenschappelijke waarden

Andrea Verhagen, teammanager RSZK Rundgraafpark: “In het meerjarenbeleidsplan van RSZK is ‘samenwerken vernieuwt’ een van de vier strategische pijlers. We streven ernaar om cliënten zo lang mogelijk een actief en zo normaal mogelijk onderdeel te laten uitmaken van de maatschappij. Om dat mogelijk te maken gaan we de verbinding aan met andere organisaties. Onze visie ‘thuis kan overal’ sluit daar mooi bij aan. Daarnaast ontstaan er bijzondere en andere contacten tussen zorgverlener en cliënt.” Ilse van Gompel, Zorgbemiddelaar Severinus, vervolgt: “Severinus zoekt bij het bieden van werk aan cliënten aansluiting bij de eigen mogelijkheden én talenten van cliënten. Door samen te werken, kunnen de cliënten van Severinus iets betekenen voor de bewoners van Rundgraafpark. Ze leveren dan een zinvolle bijdrage aan de maatschappij, waar onze cliënten gelukkig van worden”