Severinus

Coronavirus (COVID-19) en Severinus

coronavirus

Op deze pagina geven wij u graag een update van de ontwikkelingen rond het Coronavirus (COVID-19) in Nederland en de eventuele gevolgen voor Severinus. 

Daarnaast bieden we tips voor een fijne dagbesteding én uitleg over het Coronavirus in duidelijk taal en picto’s op deze website. Deze pagina vullen we aan wanneer nodig. 


Update 20 november | 12.00 uur

Het aantal coronabesmettingen neemt net als bij Severinus ook in de rest van Nederland gestaag af. Door deze afname gaan we terug naar de maatregelen die twee weken geleden golden. We volgen hierin de landelijke richtlijnen. In dit bericht leest u wat dit voor Severinus betekent.

Bezoek  in het woonhuis & wandelen
Het aantal vaste bezoekers gaat per cliënt weer van twee naar drie vaste bezoekers.

Het aantal toegestane bezoekers in de woning wordt iets verruimd. Vanaf heden is het tot het opheffen van de maatregelen toegestaan om per dagdeel, op afspraak maximaal drie personen per woonhelft te ontvangen. Dat wil zeggen:

  • Drie keer één ouder/wettelijk vertegenwoordiger van drie cliënten

óf

  • Twee ouders/wettelijk vertegenwoordiger en een andere bezoeker van één cliënt

Buiten wandelen
Vanaf heden is het weer toegestaan om met 4 personen in totaal tegelijk naar buiten te gaan, om bijvoorbeeld te gaan wandelen. Uitzondering hierop is het naar de dagbesteding gaan; dit mag met de extended family.

Sporten en zwemmen start weer op maandag 23 november
We volgen het landelijk besluit om weer te gaan sporten en zwemmen met maximaal 4 personen tegelijkertijd. De zwembaden van Severinus gaan dus weer open. Ook het sporten in groepjes van vier wordt weer opgestart.

Net als twee weken geleden hebben alle woonhuizen een ruimte en tijdstip toegewezen gekregen om te sporten (zoals sportzaal, fitnesszaal, zwembad). In deze ruimte is altijd een bewegingsagoog aanwezig voor toezicht en uitleg. Tussendoor is er voldoende tijd ingebouwd om bijvoorbeeld de ruimtes schoon te maken. Woonhuizen vormen zelf telkens de groepjes van 4 personen. Dit groepje van 4 personen is inclusief woonhuisbegeleiding.

Sinterklaas
Hoewel het lastig is, vragen wij u om ook tijdens de Sinterklaasperiode rekening te houden met de coronamaatregelen. Op TV heeft de goedheiligman laten zien dat je ook in de coronatijd een leuk sinterklaasfeest kunt vieren. Op 4 december brengt Sinterklaas een coronaproof bezoek aan Severinus om alle cliënten te verrassen.

Quarantaine nu en vanaf 1 december 2020
Heeft een cliënt klachten die vallen onder de symptomen van het Coronavirus?
Dan gaat de cliënt in kamerverpleging. De rest van de huisgenoten blijft thuis. Bezoek is niet toegestaan tot de uitslag bekend is.

Is de uitslag negatief?
Dan bepaalt de arts of de cliënt in kamerverpleging blijft. De rest van de woning mag dan weer naar buiten en bezoek ontvangen.

Uitzondering in afwachting op testuitslag
In afwachting op de testuitslag mag er individueel of met een klein deel van de groep (extended family) gewandeld worden. Uiteraard zonder in contact te komen met anderen. 

In afwachting op de testuitslag van een huisgenoot gaan niet noodzakelijke behandel afspraken niet door. Daar waar het herplannen van de behandelafspraak een lange wachttijd en of gezondheidsschade voor de cliënt teweeg brengt, bepaalt het woonhuis in overleg met de eigen manager of de corona achterdienst of deze behandeling door kan gaan.

Is de uitslag positief?
Dan gaat de hele woning voor ten minste 10 dagen in quarantaine.

5 dagen quarantaine na contact met besmet persoon
Krijgt u via de coronamelder of het bron- en contactonderzoek van de GGD te horen dat u in aanraking bent geweest met een besmet persoon? Dan gaat u in quarantaine. De overheid heeft afgelopen dinsdag aangekondigd dat deze personen zich vanaf 1 december 2020 op dag 5 na het laatste contact kunnen laten testen. Bij een negatieve test eindigt dan de quarantaine. Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken of en hoe we dit binnen Severinus in kunnen zetten. Wij laten ons hierin adviseren door de VGN. Volgende week geven we duidelijkheid of we dit in gaan zetten en hoe dit dan in zijn werk gaat.

Verplichting mondmaskers
Vanaf 1 december 2020 is het dragen van een mondmasker verplicht in alle publieke ruimtes in Nederland. Hieronder vallen supermarkten, winkels, musea, bibliotheken, pretparken etc. Het niet dragen van een mondkapje wordt gehandhaafd en beboet.

Het is belangrijk dat cliënten hiervan op de hoogte zijn en dat zij bij bezoek aan publieke ruimtes een mondmasker meenemen.

Publieke ruimtes bij Severinus
Ook in de publieke ruimtes van Severinus is het dragen van een mondmasker verplicht. Onder deze publieke ruimtes vallen Platanenlaan 28, Honk 1 en Wilgeman 1.

Bezoekers
Het dragen van een mondmasker door bezoekers blijft verplicht. Zowel in publieke ruimtes van Severinus als in de woningen.

Preventief gebruik mondmaskers type IIR
Op dit moment gebruiken alle medewerkers preventief mondmaskers type IIR in de woningen. Het af- en opschalen van deze mondmaskers koppelen we aan de routekaart van de overheid. Op dit moment is het risiconiveau van onze regio ‘zeer ernstig’ en willen we de huidige extra maatregelen (die effect hebben gehad) handhaven. Op het moment dat het risico niveau van onze regio waakzaam is, communiceren we of de extra maatregel ‘preventief gebruik van mondmaskers binnen woonhuizen en algemene gebouwen’ nog nodig is.


Update 13 november 2020

Hieronder leest u de corona-update met daarin de actuele situatie en maatregelen binnen Severinus.

Aantal besmettingen
We vinden het fijn om te zien dat iedereen de maatregelen naleeft. Dankzij ieders inzet zien we het aantal besmettingen dalen en is het aantal woningen in quarantaine fors afgenomen.

Maatregelen
Ondanks de daling is het belangrijk om de bestaande maatregelen die wij op 6 november 2020 aan u hebben gecommuniceerd te blijven handhaven.

Sneltesten
Severinus kan op dit moment nog geen gebruik maken van sneltesten, omdat deze bij een negatieve testuitslag nog niet betrouwbaar genoeg zijn. Wij volgen hierin het advies van de VGN en de GGD en houden de status hiervan nauwlettend in de gaten.

Scheiden woonhelften
We bekijken of we daar waar mogelijk, qua bouw en inzet van personeel, woonhelften zo veel als mogelijk van elkaar kunnen scheiden. Door deze scheiding voorkomen we onnodige kruisbesmetting.

Voor woonhuizen met een gedeelde keuken is dit lastiger. Daarom proberen we medewerkers zo veel als mogelijk aan één kant te laten werken. Daar waar mogelijk wordt met bewoners de afspraak gemaakt dat ze niet van de ene naar de andere kant gaan.         

Dragen mondmasker logopedisten
Als het de behandeling in de weg staat om een medisch mondmasker te dragen, werkt de afdeling Logopedie met schermen. Dit doen zij alleen als het niet mogelijk is om met een medisch mondmasker te werken. Schermen bieden niet de bescherming die een medisch mondmasker wel biedt. Daarom is dit is de enige afdeling die hierop een uitzondering krijgt.

Privacy
Wij begrijpen dat u bij een positieve besmetting van één van de huisgenoten of begeleiders van uw kind/naaste vragen heeft en bezorgd bent. In het geval van een besmetting bij een medeweker of huisgenoot wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Ook wordt uw kind/naaste en u als bezoeker meegenomen in bron en contact onderzoek als dat van toepassing is. Echter kunnen wij vanwege de privacy geen privé-gegevens van medewerkers en cliënten met u delen. Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met bevoegde instanties zoals de GGD, ten bate van het brononderzoek.

Testen na een besmetting
Medewerkers die na een besmetting terugkeren naar het werk worden niet opnieuw getest voordat zij weer gaan werken. Voor de terugkeer van medewerkers volgen wij de richtlijn van het RIVM. Dat betekent dat zij weer komen werken:

  • minimaal 7 dagen na de eerste klachten
  • tenminste 48 uur koortsvrij en
  • ten minste 24 uur klachtenvrij

Beperken reisbewegingen
Net als de overheid willen we het aantal reisbewegingen zo laag mogelijk houden. Het dringende verzoek is om onnodige contacten en reisbewegingen te vermijden. Voorkom gezamenlijke activiteiten zoals diverse familiebezoeken, winkelen en overige contacten. Het risico op verspreiding houden we alleen op deze manier zo laag mogelijk.

Bij wie kan ik terecht met vragen/onrust rondom Corona?
Voor een luisterend oor of ongerustheid kunt u terecht bij onze familieondersteuners Jan Emmers en Karien Huijbregts en geestelijk verzorger Karin Seijdell via 040 258 63 11. Voor zorgspecifieke vragen kunt u terecht bij de locatie waar uw kind/naaste woont of bij de verantwoordelijke manager. 


Update 17 juli 2020

Omdat de richtlijnen en de daarbij behorende aanpassingen rondom het Coronavirus zich in hoog tempo opvolgen, heeft Severinus besloten haar doelgroepen persoonlijk via e-mail of post op de hoogte te houden. Mocht u toch vragen hebben over de situatie of regelgeving binnen Severinus? Neem dan contact met ons op via 040 258 63 11. 


Passende maatregelen

We treffen aan de hand van het zorgcontinuïteitsplan en contacten met de GGD en het GHOR Brabant Zuidoost passende maatregelen. Spelen er in uw directe omgeving bijzonderheden rondom het Coronavirus die u wilt delen met Severinus, dan kunt u deze altijd melden op de locatie van uw kind/naaste. De medewerkers van de locatie zullen dit intern bespreken.

Omdat er iedere dag, vooral wereldwijd, nieuwe ontwikkelingen zijn, verwijzen we naar de website van het RIVM. Daar is veel informatie te vinden. Kijk ook bij de veel gestelde vragen.