Severinus

Coronavirus (COVID-19) en Severinus

coronavirus

Op deze pagina geven wij u graag een update van de ontwikkelingen rond het Coronavirus (COVID-19) in Nederland en de eventuele gevolgen voor Severinus. 

Daarnaast bieden we tips voor een fijne dagbesteding én uitleg over het Coronavirus in duidelijk taal en picto’s op deze website. Deze pagina vullen we aan wanneer nodig. 

Routekaart Severinus - 2 juli 2021


Update 17 september

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen woonhuizen in quarantaine. 

Risiconiveau en maatregelen
Het risiconiveau in de regio Brabant Zuidoost staat op niveau zorgelijk. Op zaterdag 25 september wordt de 1,5 meter maatregel in Nederland losgelaten. Severinus is van plan om op deze datum ook de maatregel voor het preventief dragen van mondmaskers binnen al haar locaties af te schaffen (m.u.v. in het vervoer). Dit voornemen is op dit moment nog niet definitief. We wachten daarvoor eerst nog af of een volgend dwingend advies vanuit de GGD of VGN (vereniging gehandicaptenzorg Nederland) tot andere inzichten kan leiden.

Wel bieden we binnen al onze locaties iedereen de mogelijkheid om mondmaskers te blijven dragen als zij dit zelf wenselijk vinden en blijft het advies om bij intensieve zorgcontacten langer dan 15 minuten binnen de 1,5 meter wel preventief een chirurgisch mondmasker (type IIR) te gebruiken. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand, ook tijdens vergaderingen en bijeenkomsten.

Corona toegangsbewijs
Vanaf 25 september wordt het tonen van een Corona toegangsbewijs voor een aantal branches verplicht in Nederland, waaronder de horeca. Voor de restaurants op de Berkt en het Akkereind verwacht Severinus dat vanaf die datum externe bezoekers een Corona toegangsbewijs kunnen overhandigen. Medewerkers van de restaurants kunnen hierom vragen. Externe bezoekers zijn personen die niet wonen of werken binnen Severinus.

Coronabewijs op papier
Om een vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app en via CoronaCheck.nl te maken is een DigiD app of sms controle van DigiD nodig. Dat lukt niet voor iedereen even gemakkelijk, bijvoorbeeld voor cliënten die dit zelf niet kunnen aanmaken of geen smartphone hebben. Voor wie geen DigiD heeft is er nu de mogelijkheid een papieren Corona vaccinatiebewijs aan te vragen.

Kijk hiervoor op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/coronabewijs-regelen-praktische-problemen-en-oplossingen. Of kijk op de website: https://coronacheck.nl/nl/faq/5-4-ik-heb-geen-digid-smartphone-of-computer-met-printer/

Ook kunt u bellen naar het nummer van de Rijksoverheid op 0800-1351 of naar de CoronaCheck helpdesk op 0800-1421 voor aanvullende informatie. U wordt dan doorwezen naar een speciale helpdesk. Daar kunt u vervolgens met het BSN nummer en postcode een papieren Corona vaccinatiebewijs aanvragen. Deze wordt per post verstuurd.

Goed om te weten
• Heeft u als ouder of wettelijk vertegenwoordiger een Coronabewijs aangevraagd? We willen u vragen om met de medewerkers van de locatie af te stemmen door wie en waar dit wordt beheerd.
• Een papieren versie kan worden gekopieerd (denk hierbij wel aan de privacy) en door meerdere personen worden gebruikt.
• Let wel: in restaurants, cafés, evenementen, sportwedstrijden en bioscopen dient iedereen die ouder is dan 14 jaar, ook zijn of haar identiteitskaart te laten zien.

Registratie vaccinatie zorgmedewerkers
De Hygiëne en infectieziekten commissie (HIC) van Severinus volgt de ontwikkelingen rond de mogelijkheden voor zorgorganisaties om gevaccineerde medewerkers te mogen registreren. Op dit moment is de VGN hiervoor de kaders aan het uitwerken. Vooralsnog registreert Severinus niet welke medewerker wel/niet gevaccineerd is.

Derde vaccinatieprik
Landelijk wordt gesproken over een mogelijke derde vaccinatieprik voor bescherming tegen het Coronavirus. Een specifieke groep patiënten met een ernstige afweerstoornis kan met een derde vaccinatie mogelijk een betere bescherming krijgen tegen het Coronavirus. Zodra het beleid voor een derde prik definitief is opgesteld, gaat de afdeling Behandeling van Severinus cliënten benaderen die hiervoor in aanmerking komen.


Update 10 september

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen woonhuizen in quarantaine.

Het risiconiveau in de regio Brabant Zuidoost staat op niveau zorgelijk. We zien dat dit niveau de afgelopen dagen wisselt tussen ‘zorgelijk’ en ‘ernstig’. Blijft de situatie stabiel op ‘zorgelijk’ staan, dan beoordelen we na het weekend of het verantwoord is om het preventief gebruik van mondmaskers af te schalen.

Herstart testteam
We zien het aantal af te nemen coronatesten de afgelopen periode oplopen. Daarom start het testteam van Severinus op zaterdag 11 september 2021 weer met het testen van cliënten bij piekdrukte. Het testteam test cliënten in het weekend en ondersteunt op werkdagen bij het afnemen van testen als er meer dan vier testafspraken per dag moeten worden uitgevoerd.


Update 3 september

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen woonhuizen in quarantaine.

Het risiconiveau in de regio Brabant Zuidoost is op het niveau ernstig. Gezien het feit dat zowel de GGD als VGN dwingend adviseren om de extra preventieve maatregelen pas af te schalen bij het risiconiveau matig, blijven de extra maatregelen (preventief dragen van mondmasker) binnen Severinus nog van kracht.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en wanneer er ruimte voor afschalen is zullen we deze zeker toepassen. Vooralsnog verzoeken wij een ieder de extra maatregelen te blijven hanteren en elkaar hierop te wijzen.

Vrije tijd - clubs en activiteiten
Herinnering
Vanaf 7 september gaan diverse clubs en activiteiten van de afdeling Vrije Tijd weer van start. De afdeling Vrije Tijd heeft hier al eerder naar de woonhuizen over gecommuniceerd. Veilige kaders voor de opstart van deze activiteiten zijn met de afdeling Vrije Tijd afgestemd.


Update 27 augustus

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen woonhuizen in quarantaine.

Het risiconiveau in de regio Brabant Zuidoost is, na een aanvankelijke daling, weer gestegen naar het niveau ernstig. Gezien het hoog aantal geteste cliënten en het feit dat zowel de GGD als VGN dwingend adviseren om de extra preventieve maatregelen pas af te schalen bij het risiconiveau matig, blijven de extra maatregelen (preventief dragen van mondmasker) binnen Severinus nog van kracht. Wij verzoeken een ieder de extra maatregelen te blijven hanteren en elkaar hierop te wijzen.

Vrije tijd - clubs en activiteiten
Vanaf 7 september gaan diverse clubs en activiteiten van de afdeling Vrije Tijd weer van start. De afdeling Vrije Tijd heeft hier al eerder naar de woonhuizen over gecommuniceerd. Veilige kaders voor de opstart van deze activiteiten zijn met de afdeling Vrije Tijd afgestemd.


Update 20 augustus

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijft er één woonhuis in quarantaine.

Het risiconiveau in de regio Brabant Zuidoost daalde vorige week naar het niveau zorgelijk. Binnen Severinus zien we de afgelopen week juist een stijging van het aantal geteste medewerkers en cliënten, waaronder ook een aantal positief geteste personen. De extra getroffen maatregelen blijven daarom vooralsnog van kracht. Blijf de maatregelen dus opvolgen en spreek elkaar hierop aan.

Quarantaine richtlijnen
Als een locatie in quarantaine moet dan geldt dit voor beide woonhelften. Alleen daar waar woonhelften strikt gescheiden kunnen worden (ook wat betreft personeel) kan de quarantaine alleen op één woonhelft worden ingezet. Daar waar dit niet mogelijk is dan geldt de quarantaine dus altijd voor beide woonhelften.


Update 13 augustus

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen woonhuizen in quarantaine. 

Het risiconiveau in de regio Brabant Zuidoost is gezakt van zeer ernstig naar het niveau ernstig. Binnen Severinus zien we vanaf begin augustus dat het aantal geteste personen, waaronder ook 1 positief, wat hoger ligt dan de weken daarvoor. De extra getroffen maatregelen blijven daarom vooralsnog van kracht.

Reizen en vakantie
Er vinden voortdurend wijzigingen plaats in het landelijk beleid rond het gaan en de terugkeer van vakanties. Dus gaat u nog op vakantie? Dan is het belangrijk op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Kijk daarvoor op deze website van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie


Update 6 augustus

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijft 1 woonhuis in quarantaine. 

Vaccinatiegraad
Als organisatie blijven we aandacht houden voor nieuwe medewerkers en cliënten die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn. Bijvoorbeeld door de veegronde voor jeugdige personen. Zo zorgen we ervoor dat de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk is.

Extra getroffen maatregelen blijven van kracht
Vanwege het huidige risiconiveau in de regio Brabant Zuidoost, blijven de getroffen maatregelen vooralsnog van kracht. Wij verzoeken iedereen om de maatregelen te blijven naleven en anderen hierop te attenderen.

Advies derde vaccinatie
Het HIC volgt de landelijke ontwikkelingen over een eventuele 3e vaccinatie op de voet. De verwachting is dat de Rijksoverheid hierover in het najaar een besluit neemt.


Update 30 juli

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen woonhuizen in quarantaine. 

Nieuw beleid voor reizen binnen de EU
De zomervakantie is in volle gang en ook cliënten en medewerkers gaan op vakantie. Voor reizen naar het buitenland geldt dat reizigers vanaf 12 jaar per 8 augustus 2021 bij terugkeer naar Nederland een Coronabewijs nodig hebben als zij uit een EU-land komen met een geel reisadvies dat aantoont dat je geen Corona hebt.
• Mensen die volledig gevaccineerd zijn of hersteld zijn van Corona kunnen dit aantonen in de CoronaCheck-app.
• Andere reizigers moeten zich voor vertrek naar Nederland, maximaal 48 uur bij een PCR-test en 24 uur bij een antigeen-test, laten testen in het land van verblijf. Zij mogen alleen reizen met een negatieve testuitslag.
Hiermee vervalt de quarantaineplicht.

Voor iedereen die terugkeert uit het buitenland (ook bij volledige vaccinatie) geldt wel het advies: test jezelf. Let op: voor landen buiten de EU, die zijn aangemerkt als oranje of rood gebied blijft wel een quarantaineplicht gelden.

Kijk voor meer informatie op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/26/nederland-past-aanpak-reizen-binnen-europa-aan 

Preventief gebruik mondmaskers
Het risiconiveau van besmettingen in de regio Zuidoost-Brabant is verder gestegen naar het niveau ‘zeer ernstig’. Dit risiconiveau vraagt een aanpassing van ons gedrag, om besmettingen onder cliënten en medewerkers van Severinus zoveel mogelijk te voorkomen. In lijn met het beleid van de VGN en de GGD worden daarom binnen Severinus preventief mondmaskers gedragen in de volgende situaties:

 • Voor bezoekers van woonhuizen/dagbestedingslocaties:
  Met bezoekers bedoelen we alle personen die niet wonen in het betreffende gebouw en niet als zorgmedewerker binnen dat gebouw werkzaam zijn. Bijvoorbeeld familie, huismeesters, medewerkers van de schoonmaak en andere externe bedrijven en diensten.

Hierbij hoeft het chirurgisch mondmasker type IIR niet gedragen te worden:

  • Binnen woonhuizen op de eigen kamer van de cliënt
  • Buiten, bijvoorbeeld in de tuin
 • Binnen de algemene gebouwen van Severinus.
  Dit geldt zowel voor bezoekers als voor medewerkers. Algemene gebouwen waar deze eis geldt zijn:
  • Platanenlaan 28
  • Wilgeman 1/2/3
  • Honk 1
  • Stee 10
  • Blaarthemseweg 60 (High Chaperral)

Daarnaast blijft het dragen van een chirurgisch mondmasker type IIR voor medewerkers (woonhuizen/dagbestedingslocaties) verplicht bij:

 • Een (vermoeden van) een besmetting, dus bij quarantaine en kamerverpleging
 • Preventief tijdens zorgcontacten binnen de 1,5 meter en bij zorgcontacten langer dan 15 minuten (uitzondering: bij zorgcontacten met cliënten die hier veel last van hebben)
 • Waar het buiten Severinus verplicht is, zoals in het openbaar vervoer

Overige maatregelen
Natuurlijk blijven ook de extra maatregelen van vorige week nog van kracht:

 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Houd je aan de quarantaineverplichting.
 • Laat je testen bij klachten.
 • Ventileer tijdig en met regelmaat, op een natuurlijke manier door ramen open te zetten.
 • Doe aan goede handhygiëne

Hoe lang duren de extra maatregelen?
Er komen vragen hoe lang de extra maatregelen en met name de mondmasker verplichtingen duren. Hieraan kunnen we vooralsnog geen tijdslimiet binden. We laten ons leiden door het risiconiveau van de besmettingen in de regio Brabant Zuidoost. Deze is momenteel verder gestegen naar het niveau: zeer ernstig. We volgen het risiconiveau in de regio op de voet. Op het moment dat het regionale risiconiveau ‘waakzaam’ is en de situatie binnen Severinus het toelaat gaan we weer afschalen.


Update 23 juli

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen woonhuizen in quarantaine. 

Extra maatregelen: dragen chirurgisch mondmasker type IIR
Het risiconiveau van besmettingen in de regio Zuidoost-Brabant is verder gestegen naar het niveau ernstig. Binnen Severinus zien we ook meer positieve testen onder medewerkers en betrokkenen. We willen de besmettingen zoveel mogelijk buiten de deur houden en de gevolgen voor onze cliënten (quarantaine en testen) en medewerkers (uitval en zorgcontinuïteit) zoveel mogelijk beperken. In lijn met het beleid van de VGN en de GGD breiden we de plicht om weer preventief een chirurgisch mondmasker type IIR te dragen in de volgende situaties uit:

 • Voor bezoekers van woonhuizen/dagbestedingslocaties:
  Met bezoekers bedoelen we alle personen die niet wonen in het betreffende gebouw en niet als zorgmedewerker binnen dat gebouw werkzaam zijn. Bijvoorbeeld familie, huismeesters, medewerkers van de schoonmaak en andere externe bedrijven en diensten.

Hierbij hoeft het chirurgisch mondmasker type IIR niet gedragen te worden:

  • Binnen woonhuizen op de eigen kamer van de cliënt
  • Buiten, bijvoorbeeld in de tuin
 • Binnen de algemene gebouwen van Severinus.
  Dit geldt zowel voor bezoekers als voor medewerkers. Algemene gebouwen waar deze eis geldt zijn:
  • Platanenlaan 28
  • Wilgeman 1/2/3
  • Honk 1
  • Stee 10
  • Blaarthemseweg 60 (High Chaperral)

Daarnaast blijft het dragen van een chirurgisch mondmasker type IIR voor medewerkers (woonhuizen/dagbestedingslocaties) verplicht bij:

 • Een (vermoeden van) een besmetting, dus bij quarantaine en kamerverpleging
 • Preventief tijdens zorgcontacten binnen de 1,5 meter en bij zorgcontacten langer dan 15 minuten (uitzondering: bij zorgcontacten met cliënten die hier veel last van hebben)
 • Waar het buiten Severinus verplicht is, zoals in het openbaar vervoer

Overige maatregelen
Natuurlijk blijven ook de extra maatregelen van vorige week nog van kracht:

 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Houd je aan de quarantaineverplichting.
 • Laat je testen bij klachten.
 • Ventileer tijdig en met regelmaat, op een natuurlijke manier door ramen open te zetten.
 • Doe aan goede handhygiëne

Wijzigingen RIVM beleid rond quarantaine
Onlangs heeft het RIVM haar beleid rond quarantaine in de langdurige zorg en voor zorgprofessionals binnen en buiten het ziekenhuis gewijzigd. Zij maken hierin onderscheid in:

 • Personen met immuniteit (gevaccineerd of in combinatie eerder besmet geweest) voor Corona
 • Gevolgen voor huisgenoten en nauwe contacten

Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM: https://lci.rivm.nl/contactonderzoek-COVID-19-langdurige-zorg 


Update 16 juli

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen woonhuizen in quarantaine. 

Extra maatregelen
Afgelopen week is het risiconiveau van besmettingen in de regio Zuidoost-Brabant gestegen naar het niveau ernstig. Ook landelijk stegen de besmettingen. Dit noodzaakt ons om het preventief dragen van een mondmasker (FFP2 of chirurgisch mondmasker type IIR) weer in te zetten bij de volgende situaties:

 • Voor medewerkers: Preventief tijdens zorgcontacten binnen de 1,5 meter en bij zorgcontacten langer dan 15 minuten. Er kan een uitzondering gemaakt worden bij zorgcontacten met cliënten die hier veel last van hebben.
 • Voor medewerkers en bezoekers: Bent u in contact geweest met een besmette persoon, zowel bij nauw contact als niet nauw contact? Dan is het preventief dragen van een mondmasker verplicht tijdens werkzaamheden en het bezoekmoment binnen een locatie.

Daarnaast gelden de regels:

 • Denk aan de quarantaineverplichting. Deze geldt voor medewerkers en bezoekers die terugkomen van vakantie uit een rood of oranje risicogebied.
 • Laat u testen bij klachten.
 • Zorg voor regelmatige ventilatie op een natuurlijke manier door ramen open te zetten.

Update 9 juli

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen woonhuizen in quarantaine. 

Landelijk en regionaal neemt het aantal positieve testen snel toe. Ook het aantal mensen dat besmet is met de besmettelijkere Delta variant neemt toe, waardoor deze dominanter wordt. Om snel in te kunnen grijpen als het nodig is, blijven we naast het aantal testen en besmettingen intern, ook het risiconiveau in de regio goed volgen.

Corona vaccinatiebewijs regelen
Om een vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app en via CoronaCheck.nl te maken heb je een DigiD app of sms controle van DigiD nodig. Dat lukt niet voor iedereen even gemakkelijk, bijvoorbeeld voor cliënten die dit zelf niet kunnen aanmaken of geen smartphone hebben. Voor wie geen DigiD heeft is er nu de mogelijkheid een papieren Corona vaccinatiebewijs aan te vragen.

Corona vaccinatiebewijs regelen zonder DigiD
Heeft u geen DigiD app voor uw kind of naaste? Dan kunt u vanaf 1 juli contact opnemen met het telefoonnummer 0800-1351. U wordt dan doorwezen naar een speciale helpdesk. Daar kunt u vervolgens met het BSN nummer en postcode een papieren Corona vaccinatiebewijs aanvragen. Deze wordt per post verstuurd.

Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/coronabewijs-regelen-praktische-problemen-en-oplossingen 

Reisadvies RIVM aangepast
Het RIVM heeft het reisadvies voor terugreizen naar Nederland vorige week aangepast. Het RIVM geeft nu het volgende aan:

In sommige gevallen moeten reizigers (van 13 jaar en ouder) een negatieve COVID-19-testuitslag kunnen laten zien voor het (terug)reizen naar Nederland of geldt er een quarantaineplicht (thuisblijven). Dat verschilt per kleurcode van het gebied.

Reizen uit een rood gebied? (zeer hoogrisicogebied)
Bij vertrek uit een rood gebied geldt:

 • Wel quarantaineverplichting (thuisblijven)
  • Ook als u gevaccineerd bent tegen corona
 • U moet een quarantaineverklaring uitprinten, invullen en ondertekenen.
 • Wel een negatieve testuitslag nodig

Regels voor quarantaine
Na aankomst in Nederland gaat u verplicht 10 dagen in quarantaine (thuisblijven). Test u op dag 5 negatief op Corona, dan stopt de quarantaine. Een testafspraak kunt u maken na aankomst in Nederland via telefoonnummer 0800-1202. U kunt een boete krijgen als u geen quarantaineverklaring hebt of u zich niet houdt aan de quarantaineverplichting.

Reizen uit een oranje gebied? (hoogrisicogebied binnen de EU)
Bij vertrek uit een oranje gebied geldt:

 • Geen quarantaineverplichting
 • Wel een negatieve testuitslag nodig

Uitzondering
De verplichte negatieve testuitslag geldt niet voor reizigers uit hoogrisicogebieden (=oranje) binnen de EU die een vaccinatiebewijs of herstelbewijs hebben.

Heeft u geen vaccinatiebewijs of herstelbewijs?
Dan moet u een negatieve testuitslag kunnen laten zien. U kunt dan een boete krijgen als u zonder negatieve testuitslag reist.

Reizen uit groen of geel gebied?
Bij vertrek uit een groen of geel gebied geldt:

 • Geen quarantaineverplichting
 • Geen negatieve testuitslag nodig

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/reizen-naar-nederland-checklist 


Update 2 juli

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen woonhuizen in quarantaine. 

Zomervakantie
De zomer hangt in de lucht! Dat betekent dat we weer massaal naar het buitenland willen gaan om te genieten van de zon. Na een bijzonder jaar worden de maatregelen gelukkig langzamerhand versoepeld. Maar mag je wel reizen naar een oranje gebied? We lichten het hieronder toe, met daarbij de websites waar hierover meer informatie te vinden is.

Quarantaineregels bij terugkeer uit oranje gebied
Als reiziger moet je een negatieve COVID-19-testuitslag moet kunnen laten zien als je naar Nederland (terug)reist. Dit geldt voor gebieden met een oranje reisadvies door corona en voor iedereen van 13 jaar of ouder. Ook als je gevaccineerd bent tegen corona.

Bij vertrek uit landen waarvoor de quarantaineplicht geldt, moet je:

 • een negatieve testuitslag kunnen laten zien;
 • een quarantaineverklaring uitprinten, invullen en ondertekenen.

Na aankomst in Nederland ga je verplicht 10 dagen in quarantaine (thuisblijven). Test je op dag 5 negatief op corona, dan stopt de quarantaine. Een testafspraak kun je maken na aankomst in Nederland via telefoonnummer 0800-1202. We willen u er op wijzen dat u een boete kunt krijgen als u geen quarantaineverklaring hebt of zich niet houdt aan de quarantaineverplichting.

• Negatieve testuitslag: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/verplichte-negatieve-covid-19-testuitslagen 
• Quarantaineverklaring: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/05/20/quarantaineverklaring 
• Quarantaineplicht: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/quarantaineplicht 

Testen voor uw reis
Mensen die zich gratis willen laten testen voordat ze op vakantie gaan, kunnen vanaf 30 juni een afspraak maken via de site testenvoorjereis.nl. Er komen testlocaties door het hele land.

Georganiseerde vakantie in Nederland
De VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) heeft een richtlijn opgesteld voor vakantie in Nederland voor de zomer van 2021. Deze COVID-19-richtlijn geldt voor gespecialiseerde organisaties, aangesloten bij ANVR, die groepsvakanties, logeerweken en logeerweekenden in Nederland organiseren voor mensen met een beperking die intensieve begeleiding en/of zorg nodig hebben. Met deze richtlijn kunnen ze de vakanties goed en veilig uitvoeren.

Klik hier voor de richtlijn.

Routekaart
Per 26 juni zijn de maatregelen landelijk versoepeld. Deze week is er één versoepeling toegevoegd aan de routekaart van Severinus in de kolom Vrije Tijd:

• Start clubactiviteiten
Per 6 september starten de clubactiviteiten van de afdeling Vrije Tijd.

De aanpassing is verwerkt in de routekaart van Severinus. De actuele routekaart is te vinden op onze website .

Gebruik mondkapjes
Het is vanaf 26 juni niet langer verplicht om preventief een mondmasker te dragen binnen alle locaties van Severinus. (let op: dus wel in geval van een besmetting of vermoeden daarvan). Het houden van 1,5 meter afstand is leidend. Wel zijn medewerkers, vrijwilligers of bezoek vrij om naar eigen inzicht mondkapjes te gebruiken in situaties waarin dat eigenlijk niet verplicht is, als zij zichzelf of een ander hierin willen beschermen.

Feesten/activiteiten met gasten van buiten
Feesten, activiteiten of evenementen, bijvoorbeeld barbecue in eigen tuin of in het restaurant, zijn mogelijk binnen Severinus. Feesten en activiteiten met personen van buiten Severinus moeten wel door de medewerker van Severinus worden aangemeld bij de Hygiëne en infectieziekten commissie (HIC), zodat we de veilige kaders vooraf kunnen afstemmen.

Binnen de restaurants van Severinus kan vooralsnog geen gebruik worden gemaakt van het Coronatoegangsbewijs via een Q-scanner. Het restaurant heeft een maximale capaciteit van 64 personen bij regulier gebruik en tot 89 personen bij feesten.


Update 25 juni

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen woonhuizen in quarantaine. 

Stand van zaken vaccinatiebewijs cliënten
In eerdere updates spraken we over de mogelijkheid om toegediende vaccinaties via je DigiD in te zien. Deze week ontvingen we het bericht dat het vanaf nu mogelijk is voor onze cliënten om de gegevens in te zien.

Routekaart
Per 26 juni worden de maatregelen landelijk versoepeld en komen veel beperkingen te vervallen. Deze zijn verwerkt in de routekaart van Severinus. De actuele routekaart is hierboven te vinden op onze website. We lichten een aantal belangrijke maatregelen wat verder toe:

• Bezoek op afspraak
Vanaf 26 juni zijn er geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers dat onze cliënten mogen ontvangen. Omdat ook de beperking op groepsvorming vervalt, mag bezoek ook weer in de algemene ruimten, zoals de woonkamer, ontvangen worden of zitten, mits daarbij wel 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Wilt u een bezoek brengen aan een woonhuis? Stem dan vooraf met het woonhuis af of een bezoek onder veilige omstandigheden mogelijk is. Dit om te voorkomen dat binnen de locaties teveel bezoekers tegelijkertijd zijn, waardoor de 1,5 meter niet aangehouden kan worden.

• Mondkapjes
Het verplicht dragen van een mondkapje vervalt in de meeste situaties, ook binnen Severinus. Dat geldt zowel voor cliënten en zorgmedewerkers als voor bezoekers. Met bezoekers bedoelen we alle personen die niet wonen in het betreffende gebouw en niet als zorgmedewerker binnen dat gebouw werkzaam zijn. Bijvoorbeeld familie, huismeesters, medewerkers van de schoonmaak.

Niet verplicht:

 • Binnen woonhuizen en dagbestedingslocaties
 • Binnen logeerhuizen
 • In gemeenschappelijke ruimtes binnen woonhuizen en dagbestedingslocaties
 • Bij verplaatsingen binnen algemene gebouwen, zoals kantoren, academie of restaurant.

Natuurlijk zijn medewerkers, vrijwilligers of bezoek vrij om naar eigen inzicht mondkapjes te gebruiken in situaties waarin dat eigenlijk niet verplicht is, als zij zichzelf of een ander hierin willen beschermen.

Wel verplicht:

 • Bij (vermoeden van) een besmetting, dus bij quarantaine en kamerverpleging
 • In het personenvervoer en in het openbaar vervoer en op aangewezen plekken rond het openbaar vervoer, bijvoorbeeld stations.
 • Op luchthavens en in vliegtuigen.

• Restaurant
Vanaf 26 juni is het restaurant open met reguliere openingstijden. Wel gelden er nog een aantal voorwaarden voor zowel binnen- als buitenruimtes:

 • In de restaurants van Severinus is een vaste zitplaats verplicht. Dat wil zeggen:
  • Maximaal 4 personen aan één tafel, of
  • Eén tafel per huishouden, of
  • Een plaats met onderling 1,5 meter afstand.
 • Binnen het Severinus restaurant is reserveren gewenst of er wordt een plaats aangewezen.
 • Vooraf vindt er een gezondheidscheck en registratie plaats.

• Evenementen met gasten van buiten
Evenementen, bijvoorbeeld barbecue in eigen tuin of in het restaurant, zijn mogelijk binnen Severinus. Hiervoor wordt wel altijd een coördinator aangesteld. Deze coördinator meldt het evenement vooraf aan bij de Hygiëne en infectieziekten commissie (HIC) en krijgt vanuit het HIC de kaders voor veilige inrichting, registratie en een gezondheidscheck.

Bij verschillende activiteiten en evenementen binnen Severinus zijn vrijwilligers betrokken. Omdat de herstart daarvan een goede voorbereiding en inrichting vragen, is in onderling overleg afgesproken om een aantal van deze activiteiten en evenementen pas na de zomer weer op te starten.

• Sport en 1,5 meter
Publiek is toegestaan, mits ze daarbij de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. De organisator is hiervoor verantwoordelijk.

• Locaties en evenementen met coronatoegangsbewijs
Severinus heeft op dit moment geen locaties of evenementen waarvoor Coronatoegangsbewijzen gelden. Toegangsbewijzen kunnen ingezet worden voor situaties waar de 1,5 meter niet nageleefd kan of hoeft te worden. Een Coronatoegangsbewijs zal waarschijnlijk vooral een optie zijn voor een evenement of festival. Wanneer cliënten van Severinus willen deelnemen aan activiteiten of evenementen waarvoor testen voor toegang verplicht is, kijk dan voor meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testen-voor-toegang 

• Reizen
Wilt u reizen binnen de Europese Unie? Dan is meestal een negatieve testuitslag of een vaccinatiebewijs nodig. Of een bewijs dat je hersteld bent van Corona. Met de CoronaCheck kunt u vanaf 1 juli 2021 deze bewijzen laten zien. Voor meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs 


Update 18 juni

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen woonhuizen in quarantaine. 

Routekaart
Vrijdagavond houdt de overheid een persconferentie over de Coronamaatregelen. Maatregelen die waarschijnlijk vanaf 26 juni ingaan. Volgende week vrijdag 25 juni sturen we vanuit Severinus tegelijk met de update de aangepaste routekaart en de nieuwe regels die daarbij horen.

Stand van zaken vaccinatiebewijs
In eerdere updates spraken we over de mogelijkheid om toegediende vaccinaties met de DigiD in te zien. Voor onze cliënten is dit op dit moment nog niet mogelijk. Er zit een vertraging in het doorsturen van deze gegevens naar het RIVM (indien daar toestemming voor is gegeven). Er is vanuit de branchevereniging VGN aandacht voor dit probleem. We zijn niet de enige organisatie waar de koppeling met het RIVM niet goed verloopt. We hebben helaas geen invloed op de snelheid waarmee dit opgelost wordt en wachten op bericht van de partijen die hier mee bezig zijn. We kunnen jullie wel geruststellen dat alles bij ons geregistreerd staat in de medische applicatie en niet verloren kan gaan. Zodra we weten hoe de oplossing eruit gaat zien, zullen we dat via de update communiceren.

Nu de vakanties naderen merken wij dat onder wettelijk vertegenwoordigers vragen komen naar een vaccinatiebewijs of het bijschrijven van de Coronavaccinaties in het gele boekje. Wij kunnen hieraan helaas niet voldoen, omdat de batch-stickers van de vaccinaties niet bewaard mogen worden. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat zowel het papieren vaccinatiebewijs als het gele boekje geen rechtsgeldig bewijs is. We houden contact met de betrokken partijen om ervoor te zorgen dat digitaal de registratie zo snel mogelijk in orde is.

Corona crisisteam
We zien de afgelopen tijd steeds meer ruimte voor versoepelingen. Ook binnen Severinus waar de meeste cliënten zijn gevaccineerd en alle zorgmedewerkers de kans hiertoe hebben gehad. Het aantal besmettingen is drastisch gedaald en eerder ingezette versoepelingen zijn veilig verlopen. We gaan dan ook steeds meer op weg naar het ‘normale’. Er is geen sprake meer van een echte crisis. Daarom heeft Severinus besloten het crisisteam af te schalen en de voortgang rondom Corona en de besluiten over de maatregelen weer terug te leggen bij het managementteam en de Hygiëne en Infectieziekten Commissie (HIC) van Severinus. Wel blijven we wekelijks een update versturen.


Update 11 juni

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen woonhuizen in quarantaine. 

Vaccinatie voor kinderen vanaf 12 jaar
Recent heeft de Gezondheidsraad geadviseerd kinderen van 12 tot 15 jaar met een kwetsbare gezondheid te vaccineren tegen COVID-19. Dit advies geldt voor alle kinderen geboren in 2006, 2007, 2008 en 2009 wonend binnen een WLZ-instelling. Dat betekent dat wij naar de ouders/wettelijk vertegenwoordigers van onze cliënten die in deze groep vallen een toestemmingsformulier zullen sturen met informatie over het BioNTech/Pfizer vaccin. Als er toestemming gegeven wordt zullen deze cliënten bij Thuisvaccinatie aangemeld worden.

Gebruik mondkapjes
Na de update van vorige week is er onduidelijkheid ontstaan over het gebruik van mondmaskers binnen woonhuizen en dagbestedingslocaties. Ook kregen we signalen uit de organisatie dat niet alle bezoekers zich aan de maatregelen houden.

Voor extra duidelijkheid zetten we hieronder nogmaals de regels rondom het dragen van een mondkapje op een rijtje:

Gebruik mondkapjes voor cliënten en zorgmedewerkers

Wel verplicht
• Bij (vermoeden van) een besmetting, dus bij quarantaine en kamerverpleging
• Bij verplaatsingen binnen algemene gebouwen
• Waar het buiten Severinus verplicht is, zoals in het openbaar vervoer

Niet verplicht
• Binnen woonhuizen en dagbestedingslocaties
• Binnen logeerhuizen

Gebruik mondkapjes voor bezoekers
Met bezoekers bedoelen we alle personen die niet wonen in het betreffende gebouw en niet als zorgmedewerker binnen dat gebouw werkzaam zijn. Bijvoorbeeld familie, huismeesters, medewerkers van de schoonmaak.

Wel verplicht
• In gemeenschappelijke ruimtes binnen woonhuizen en dagbestedingslocaties (ook als men al gevaccineerd is)
• Bij (vermoeden van) een besmetting, dus bij quarantaine en kamerverpleging
• Bij verplaatsingen binnen algemene gebouwen
• Waar het buiten Severinus verplicht is, zoals in het openbaar vervoer

Niet verplicht
• Binnen woonhuizen op de eigen kamer van de cliënt
• Buiten, bijvoorbeeld in de tuin

Wat zijn gemeenschappelijke ruimtes?
Gemeenschappelijke ruimtes zijn ruimtes waar meerdere mensen verblijven, bijvoorbeeld woonkamers, gangen en keukens.

Wat zijn algemene gebouwen?
Algemene gebouwen waar deze eis geldt zijn:
• Platanenlaan 28
• Wilgeman 1/2/3
• Honk 1
• Stee 10
• Blaarthemseweg 60 (High Chaperral)

Waarom het onderscheid tussen cliënten en zorgmedewerkers en bezoekers?
Reden hiervan is dat onder de groep ‘bezoekers’ nog niet iedereen de mogelijkheid heeft gehad zich te laten vaccineren en onbekend is wie al gevaccineerd is. We hebben wel een beter beeld van de vaccinatiegraad van onze cliënten en de zorgmedewerkers. Daarnaast is bij bron- en contactonderzoek hun aanwezigheid beter te bepalen. Dat is de reden om de verplichting voor deze groepen al los te laten.

We vragen jullie begrip
Gelukkig zien we dat het vaccineren in Nederland op een hoog tempo doorgaat en dat in heel Nederland de vaccinatiegraad omhoog gaat. Tot die tijd willen we iedereen vragen zich aan de maatregelen te blijven houden, zoals het dragen van een mondkapje en afstand houden.

Mondkapjes en logeerhuizen
Vanuit de logeerhuizen kwam de vraag of cliënten verplicht zijn een mondkapje te dragen in gemeenschappelijke ruimten. Cliënten zijn niet verplicht in een gemeenschappelijke ruimte van de logeerhuizen een mondmasker te dragen. Het dragen van een mondmasker is altijd wenselijk en geeft extra veiligheid, maar is niet verplicht bij mensen zonder klachten. Wel willen we alert zijn: kom niet logeren bij klachten.

Vakantie en reizen
In Europa wordt er gewerkt aan een digitaal EU Corona certificaat (DCC). Het DCC kan nodig zijn om binnen de Europese Unie (EU) te reizen. Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/wat-is-het-eu-digitaal-corona-certificaat 


Update 4 juni

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen woonhuizen in quarantaine. 

Opstart dagbesteding
Het is ontzettend fijn om te zien dat het aantal positieve testen de afgelopen weken erg laag is. Dat sluit goed aan bij de stappen van versoepeling die we in deze periode nemen. Afgelopen week hebben we een grote stap gezet met de opstart van de dagbesteding bij Severinus per 1 juni. Dat verloopt erg goed en we zien gelukkig veel enthousiasme en blije gezichten. Ook de manier waarop verschillende woonhuizen afscheid hebben genomen van de medewerkers van de dagbesteding, die meer dan een jaar aan het woonhuis gekoppeld waren, is hartverwarmend. Graag willen we alle medewerkers bedanken voor de flexibiliteit met de afbouw en opbouw van de dagbesteding het afgelopen jaar. Een groot compliment voor onze medewerkers!

Voorafgaand aan de opstart van de dagbesteding vond er op maandag 31 mei op de Berkt en het Akkereind een wandeling plaats voor onze medewerkers en bewoners. Bedoeld om stil te staan bij ruim 14 maanden Corona op Severinus en de impact daarvan, maar ook om weer met een positieve blik vooruit te kijken naar de toekomst De wandeling is succesvol verlopen en was erg waardevol voor de aanwezige deelnemers.

Routekaart
Per 5 juni worden er landelijk weer een aantal maatregelen versoepeld. Deze zijn ook al verwerkt in de routekaart van Severinus. De actuele routekaart is te vinden op onze website. In deze update lichten we aantal belangrijke maatregelen wat verder toe:

Inzet vrijwilligers
Hoewel de soos-, club- en bibliotheekactiviteiten na de zomervakantie (fase 3) weer van start gaan, is de inzet van vrijwilligers bij dagbestedingsactiviteiten vanaf 5 juni wel mogelijk.

Supermarkten
De supermarkten van Severinus zijn inmiddels weer open. Dit is een vorm van dagbesteding voor veel cliënten. Het staat niet apart in de routekaart vermeld.

Restaurant
Vanaf maandag 7 juni gaat het restaurant van Severinus ook binnen weer open. Hierbij volgen we de landelijke richtlijnen. De zondagsoos wordt dan ook weer opengesteld.

Inzet preventief gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
Vanaf 5 juni vervalt de plicht voor cliënten en medewerkers om binnen woonlocaties en dagbestedingslocaties preventief een mondmasker te dragen.

Wel geldt deze verplichting:

 • Voor bezoek in gemeenschappelijke ruimten.
 • Bij (vermoeden van) een besmetting, dus bij quarantaine en kamerverpleging.
 • Bij verplaatsingen binnen algemene gebouwen. Reden hiervan is dat nog niet iedereen de mogelijkheid heeft gehad zich te laten vaccineren en onbekend is wie al gevaccineerd is.

  Algemene gebouwen waar deze eis geldt zijn:
  - Platanenlaan 28
  - Wilgeman 1/2/3
  - Honk 1
  - Blaarthemseweg 60 (High Chaperral)
 • Waar het buiten Severinus verplicht gesteld is, zoals in het openbaar vervoer.

Daarnaast zijn medewerkers, vrijwilligers of bezoek vrij naar eigen inzicht mondmaskers in te zetten, als zij zichzelf of een ander hierin kunnen beschermen. Op iedere locatie zijn er altijd voldoende mondmaskers (chirurgische type IIR of FFP2) aanwezig om hierin te voorzien.

Kamerverpleging (consequenties woonhuis en bezoek)
Op locaties met een cliënt in kamerverpleging is bezoek toegestaan m.u.v. de betreffende cliënt. Voor bezoek blijft gelden dat dit plaatsvindt op de eigen kamer en zo veel als mogelijk gezamenlijke ruimten worden ontzien. In de buitenlucht (tuin) wordt ook altijd de 1,5 meter afstand tussen bezoekers onderling gerespecteerd.

Als een locatie helemaal in quarantaine is, is bezoek niet toegestaan. In situaties waar echt noodzaak is om, ondanks quarantaine toch bezoek te ontvangen, kan door de manager in afstemming met de arts een uitzondering worden gemaakt.

Inzet zelftesten
Er komen steeds meer vragen over de inzet van zelftesten voor schoolgaande cliënten en o.a. personeel in de horeca. Hier wordt 2x per week een zelftest geadviseerd. We volgen de ontwikkelingen en beoordelen wie verantwoordelijk is voor het beoordelen van de noodzaak en verstrekking van deze testen.

Registratie vaccinatie in landelijk systeem RIVM
In een eerdere update spraken we over de mogelijkheid om toegediende vaccinaties via je DigiD in te zien. Voor onze cliënten is dit op dit moment nog niet mogelijk. De registratie van de vaccinaties hebben wij gedaan via Medimo, ons elektronisch voorschrijfsysteem. Er zit een vertraging in het doorsturen van deze gegevens naar het RIVM (indien daar toestemming voor is gegeven). We zijn nog steeds in overleg met Medimo om dit op te lossen en zullen jullie informeren zodra dit gelukt is.

Gele boekje
De GGD’s hebben aangekondigd vanaf komende week op verzoek de coronavaccinatie ook te registeren in het gele boekje. Het gele boekje geldt (nog) niet als vaccinatiepaspoort of vaccinatiereisbewijs. Voor degene die vooralsnog hun vaccinatie in het gele reisboekje willen opnemen of een geel boekje willen aanschaffen verwijzen we hen naar de eigen huisarts of GGD.

Vakantie en verzekeringen
Zoals ook in de routekaart te lezen is, is het voor cliënten en medewerkers mogelijk om deze zomer op vakantie te gaan, zowel binnen Nederland als naar het buitenland. Graag willen we iedereen erop attent maken om vooraf goed te controleren hoe en wat er geregeld is rondom de reisverzekering van cliënten. 


Update 17 juli 2020

Omdat de richtlijnen en de daarbij behorende aanpassingen rondom het Coronavirus zich in hoog tempo opvolgen, heeft Severinus besloten haar doelgroepen persoonlijk via e-mail of post op de hoogte te houden. Mocht u toch vragen hebben over de situatie of regelgeving binnen Severinus? Neem dan contact met ons op via 040 258 63 11. 


Passende maatregelen

We treffen aan de hand van het zorgcontinuïteitsplan en contacten met de GGD en het GHOR Brabant Zuidoost passende maatregelen. Spelen er in uw directe omgeving bijzonderheden rondom het Coronavirus die u wilt delen met Severinus, dan kunt u deze altijd melden op de locatie van uw kind/naaste. De medewerkers van de locatie zullen dit intern bespreken.

Omdat er iedere dag, vooral wereldwijd, nieuwe ontwikkelingen zijn, verwijzen we naar de website van het RIVM. Daar is veel informatie te vinden. Kijk ook bij de veel gestelde vragen.