Severinus

Coronavirus (COVID-19) en Severinus

coronavirus

Op deze pagina geven wij u graag een update van de ontwikkelingen rond het Coronavirus (COVID-19) in Nederland en de eventuele gevolgen voor Severinus. 

Daarnaast bieden we tips voor een fijne dagbesteding én uitleg over het Coronavirus in duidelijk taal en picto’s op deze website. Deze pagina vullen we aan wanneer nodig. 


Update 13 mei

Actuele stand van zaken
Op 12 mei is het Corona crisisteam voor een laatste keer bij elkaar gekomen. Gezien de huidige situatie rond Corona in het land en binnen Severinus worden alle nog geldende maatregelen weer zo veel mogelijk belegd binnen de bestaande organisatie.

Dit betekent dat ook het testteam, de Corona Achterdienst en het instructieteam vanaf 14 mei 2022 opgeheven worden. Triage bij klachten verloopt dan weer zoals gewoonlijk via de afdeling Behandeling (tijdens kantoortijden) en de Verantwoordelijke dienst (buiten kantoortijden). Het blijft van belang om elkaar te informeren bij klachten en uitslagen van zelftesten.


Update 15 april

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen woonhuizen in quarantaine. 

Laatste reguliere update
Dit is de laatste wekelijkse Corona update in de huidige vorm. Mochten er Corona ontwikkelingen zijn die we organisatie breed onder de aandacht moeten brengen, dan communiceren wij dit wel via een update.

Aangepaste richtlijn quarantaine
De richtlijn voor quarantaine bij een clusterbesmetting is aangepast sinds 31 maart. In uitzonderlijke gevallen kan besloten worden tot quarantaine. Dit wordt beoordeeld door of gaat altijd in overleg met afdeling behandeling.

Afschalen crisisorganisatie
De Hygiëne en Infectieziekten Commissie (HIC) werkt de komende twee weken aan een format voor het afschalen van de crisisorganisatie en -communicatie rond Corona. Hierbij worden procedures en richtlijnen opgesteld en bijgewerkt voor de opvolging bij een besmetting en een onverhoopte toename aan besmettingen.


Update 8 april

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen woonhuizen in quarantaine. 

Aangepaste richtlijn quarantaine
De richtlijn voor quarantaine bij een clusterbesmetting is aangepast sinds 31 maart. Quarantaine bij twee of meer besmettingen op een locatie vervalt. In uitzonderlijke gevallen kan besloten worden tot quarantaine. Dit gaat altijd in overleg met afdeling behandeling.

Eenmalige toestemming boostervaccinaties
De afdeling behandeling verzorgt maandelijks de boostervaccinaties voor cliënten. Om te voorkomen dat elke keer een toestemming gevraagd moet worden bij ieder nieuw advies vanuit het RIVM, vragen we cliënten met een behandelovereenkomst eenmalige toestemming zoals bij andere vaccinaties. De toestemmingsbrieven voor de boostervaccinaties voor cliënten zijn deze week verzonden.


Update 17 juli 2020

Omdat de richtlijnen en de daarbij behorende aanpassingen rondom het Coronavirus zich in hoog tempo opvolgen, heeft Severinus besloten haar doelgroepen persoonlijk via e-mail of post op de hoogte te houden. Mocht u toch vragen hebben over de situatie of regelgeving binnen Severinus? Neem dan contact met ons op via 040 258 63 11. 


Passende maatregelen

We treffen aan de hand van het zorgcontinuïteitsplan en contacten met de GGD en het GHOR Brabant Zuidoost passende maatregelen. Spelen er in uw directe omgeving bijzonderheden rondom het Coronavirus die u wilt delen met Severinus, dan kunt u deze altijd melden op de locatie van uw kind/naaste. De medewerkers van de locatie zullen dit intern bespreken.

Omdat er iedere dag, vooral wereldwijd, nieuwe ontwikkelingen zijn, verwijzen we naar de website van het RIVM. Daar is veel informatie te vinden. Kijk ook bij de veel gestelde vragen.