Severinus

Coronavirus (COVID-19) en Severinus

coronavirus

Op deze pagina geven wij u graag een update van de ontwikkelingen rond het Coronavirus (COVID-19) in Nederland en de eventuele gevolgen voor Severinus. 

Daarnaast bieden we tips voor een fijne dagbesteding én uitleg over het Coronavirus in duidelijk taal en picto’s op deze website. Deze pagina vullen we aan wanneer nodig. 


Update 2 december

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijven er 2 woonhuizen in quarantaine.

Boostervaccinatie cliënten
De boostervaccinatie voor cliënten vindt op dinsdag 14 december en donderdag 16 december aan huis plaats. Cliënten ontvangen hun derde prik via medewerkers van de afdeling behandeling. De informatie en uitnodigingsbrieven hiervoor worden deze week naar de cliënten verstuurd.

Boostervaccinatie medewerkers
Zorgmedewerkers van Severinus in de directe zorg kunnen vanaf donderdag 2 december t/m zaterdag 4 december terecht voor een versnelde boostervaccinatie tegen het coronavirus. Severinus werkt hierin samen met de GGD Zuidoost-Brabant en een aantal regionale zorginstellingen om het gros van de medewerkers met direct cliëntencontact de mogelijkheid te bieden de extra prik nog deze week te halen. Voor zover nu bekend worden vanaf volgende week de andere zorgmedewerkers via de werkgever uitgenodigd. Met deze uitnodiging kunnen medewerkers digitaal een afspraak maken voor een boostervaccinatie bij de GGD. Deze vaccinaties staan gepland vanaf de week van 13 december.

Coronamaatregelen
Het landelijke risiconiveau is ernstig. Het testen vraagt veel van personen. Voorkom dit zoveel mogelijk door onderstaande maatregelen strikt te blijven opvolgen:

 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen, ook als u bent gevaccineerd
  • Alleen een PCR testuitslag telt voor cliënten en medewerkers binnen Severinus.
  • Medewerkers en vrijwilligers vragen we de uitslag zo snel mogelijk door te geven aan de teammanager of de vrijwilligerscoördinator
 • Ontvang niet meer dan vier bezoekers per woonhelft per dag. Bezoek op afspraak.
  • Advies aan extern bezoek binnen Severinus: doe een zelftest vooraf aan het bezoek. Blijf bij klachten gewoon thuis en plan een andere bezoekdatum.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar, ook bij eetsituaties binnen het woonhuis.
 • Draag een mondmasker bij (zorg-) contact binnen 1,5 meter en bij verplaatsingen binnen gebouwen.
 • Zorg voor goede handhygiëne.

Activiteiten na 17.00 uur
We sluiten drie weken lang alle sport en culturele activiteiten binnen Severinus locaties na 17.00 uur. De sluiting geldt ten minste tot en met zondag 19 december. Hiermee voldoen we aan de landelijke maatregelen. Waar noodzakelijk kan er op individueel niveau een uitzondering worden gemaakt (beoordeling manager). Behandel (medische) activiteiten in de sportzaal en zwembad kunnen doorgaan. Om ons voor te bereiden op een mogelijk langere sluiting, gaat het de hygiëne en infectiecommissie (HIC) onderzoeken waar ruimte is om te voorzien in een veilig activiteitenaanbod en komen we met een aangepast advies.


Update 25 november 

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen woonhuizen in quarantaine. 

Ons gedrag maakt verschil
Het landelijke risiconiveau is ernstig. Het aantal positieve testen binnen Severinus is nog steeds hoog. Dit vraagt om alertheid en strikte naleving van maatregelen, zowel binnen woonhuizen, dagbestedingslocaties en algemene gebouwen. Dit helpt het aantal besmettingen te voorkomen. Daarnaast vraagt het testen veel van personen. Door de maatregelen goed op te volgen, kunnen we dit zoveel mogelijk voorkomen.

 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen, ook als u bent gevaccineerd
 • Geef een positieve testuitslag zo snel mogelijk door aan Severinus, zodat we bron- en contactonderzoek uit kunnen voeren en maatregelen kunnen treffen.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar, zie toelichting hieronder.
 • Draag een mondmasker bij (zorg)contact binnen 1,5 meter en bij verplaatsingen binnen algemene gebouwen. Het mondmasker mag af wanneer u zit op 1,5 meter afstand, bijvoorbeeld bij eetsituaties binnen het woonhuis.
 • Zorg voor goede handhygiëne

Met deze maatregelen hopen we terugkeer naar de bubbel te voorkomen.

Anderhalve meter afstand houden weer verplicht
Vanaf 24 november is het weer verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Afstand houden geldt binnen Severinus met name binnen algemene gebouwen, zowel voor medewerkers, cliënten als bezoekers.

Op de dagbesteding en in woonhuizen en logeerhuizen vragen we medewerkers om, waar mogelijk, 1,5 meter afstand te houden. Daarnaast is voor medewerkers het mondmasker verplicht bij contact binnen de 1,5 meter. Voor bezoekers is het in algemene ruimten van woonhuizen en logeerhuizen, zoals gangen en huiskamers, wel verplicht om 1,5 meter afstand te houden.

Boostervaccinatie
De afdeling Behandeling is volop bezig met de voorbereidingen voor de boostervaccinaties (3e prik) voor cliënten. Zodra hier meer informatie over bekend is zullen we dit direct communiceren. Voor medewerkers is Severinus betrokken in de hele keten (zorgorganisaties in de regio, GGD en VGN) om te beoordelen onder welke voorwaarden ook dit vaccinatieproces zo snel als mogelijk kan worden opgestart.


Update 18 november

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijven er 5 woonhuizen in quarantaine. 

Ons gedrag maakt verschil
Het landelijke risiconiveau is ernstig. Het aantal besmettingen in de samenleving neemt snel toe. Ook in onze regio en binnen Severinus zien we het aantal positieve testen toenemen. Dit vraagt om alertheid en strikte naleving van maatregelen die helpen het aantal besmettingen te voorkomen.

 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen, ook als u bent gevaccineerd
 • Geef een positieve testuitslag zo snel mogelijk door aan Severinus, zodat we bron- en contactonderzoek uit kunnen voeren en maatregelen kunnen treffen
 • Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar
 • Draag een mondmasker bij zorgcontact langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter
 • Zorg voor goede handhygiëne

Met deze maatregelen hopen we terugkeer naar de bubbel te voorkomen.

Testen
Zowel landelijk (bij de GGD) als bij Severinus neemt de druk toe op het afnemen van Coronatesten. Binnen Severinus schalen we het testteam op, om aan de stijgende vraag naar testen van cliënten te voldoen. Medewerkers verwijzen we voor het testen nog steeds naar de GGD. Hoewel Severinus geen medische gegevens van medewerkers mag verwerken, bekijken we wel of er mogelijkheden zijn om de wachttijd van testen bij onze medewerkers te verkorten.

Nieuwe quarantaineregel voor gevaccineerden
De overheid heeft de quarantaineregels voor gevaccineerden aangescherpt. Test een huisgenoot positief op het Coronavirus? Dan gaan ook gevaccineerde huisgenoten in quarantaine. Dat geldt zowel voor cliënten als medewerkers van Severinus. Komt de zorgcapaciteit teveel onder druk te staan, dan mogen managers volgens het afwegingskader hiervan afwijken.

Extra maatregelen naar aanleiding van persconferentie vrijdag 13 november
Vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur tot en met 4 december 2021 gelden de volgende maatregelen:

 • We beperken bezoek tot maximaal vier gasten per woonhelft, per dag.
  Maak voor het bezoek een afspraak met de begeleiding van de woning, zodat we ons aan vier bezoekers per woonhelft per dag kunnen houden. Alleen de vrijwilligers die bezoekvriend zijn, zien we als bezoek. Zij die ingezet worden voor zorgondersteunende taken niet.
 • Vrije Tijd: Drumband De Trom en de Seniorensoos op donderdagochtend blijven actief; alle andere clubs en activiteiten (soos/disco/bibliotheek) van Vrije Tijd zijn voor 3 weken (zeker tot 5 december) afgemeld.
 • Houd 1,5 meter afstand op die plekken waar geen Coronatoegangsbewijs verplicht is. Wanneer er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden geldt een mondkapjesplicht. Dit geldt onder andere voor:
  • De Academie: mondkapjes buiten leslokalen en 2 x per week zelftest m.u.v. immune personen
  • Binnen algemene gebouwen.
  • De restaurants en supermarkten: bij verplaatsingen door het gebouw/de ruimten.
  • In het restaurant geldt een Coronacheck voor externe personen.
  • Het restaurant is tot maximaal 20.00 uur geopend.
 • Evenementen kunnen plaatsvinden tot 18.00 uur met een Coronatoegangsbewijs voor externe bezoekers én een vaste zitplaats.
 • (Flex-) Medewerkers die beschermd werken worden niet gezien als nauw contact. Zij blijven dan ook voor meerdere locaties inzetbaar.

Wie zijn bezoekers?
Met externe bezoekers bedoelen we mensen van buiten (die niet verbonden zijn) aan Severinus (bijv. externe bedrijven, buurtbewoners). Vrijwilligers, familie van en met cliënten hoeven geen Coronatoegangsbewijs te overhandigen.

Wat zijn algemene gebouwen?
Algemene gebouwen waar deze eis geldt zijn:

 • Platanenlaan 28
 • Wilgeman 1/2/3
 • Honk 1
 • Stee 10
 • Blaarthemseweg 60 (High Chaparral)

Boostervaccinatie
Cliënten die gebruik maken van de medische dienst van Severinus
Mensen van 18 jaar en ouder, die in een zorginstelling wonen, komen versneld in aanmerking voor een boostervaccinatie met het vaccin van BioNTecH/Pfizer. Een boostervaccinatie is een vaccinatie die het immuunsysteem een oppepper geeft, waardoor je minder snel besmet raakt met het Coronavirus.

De medische dienst van Severinus is bezig met de voorbereidingen van deze boostervaccinatie. Binnenkort nemen we contact op met alle wettelijk vertegenwoordigers om toestemming te vragen voor deze boostervaccinatie. Zo gauw bekend is wanneer we gaan vaccineren en hoe dit in zijn werk gaat informeren we hierover.

Cliënten met een eigen huisarts
Hoe vaccinatie voor cliënten met een eigen huisarts verloopt, is nog onduidelijk. Zodra we hier meer informatie over hebben informeren we hierover.

Medewerkers
Ook zorgmedewerkers komen versneld in aanmerking voor een boostervaccinatie met het vaccin van BioNTecH/Pfizer of Moderna. Deze vaccinaties worden gezet door de GGD. Naar verwachting vinden de eerste vaccinaties eind december plaats.


Update 11 november

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijft er 1 woonhuis in quarantaine. Het landelijk risiconiveau staat op ernstig.

Derde vaccinatieprik
Landelijk is besloten dat mensen van 18 jaar en ouder die wonen binnen een instelling of werken met cliënten in aanmerking komen voor een boostervaccinatie (derde prik). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het vaccin Pfizer. De vaccinatie kan bij Severinus en bij de GGD gezet worden. De VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) werkt aan een uitwerking op het gebied van toestemming, bestelling en levering van de boosterprik. Afdeling Behandeling van Severinus volgt de landelijke ontwikkelingen rond de boostervaccinatie op de voet. We informeren u hierover zodra meer bekend is. Dit geldt ook voor nieuws over de vaccinatie van cliënten bij de eigen huisarts en voor (zorg)medewerkers.

Maatregelen Severinus
Op zaterdag 6 november werd landelijk een aantal maatregelen ingevoerd. Hieronder zijn de maatregelen nog een keer terug te lezen:

Gebruik mondkapjes binnen Severinus

Wel verplicht

Voor zorgmedewerkers en medewerkers

 • Binnen woonhuizen, logeerhuizen en dagbestedingslocaties:
  • voor zorgmedewerkers en bezoekers bij contacten binnen de 1,5 meter: chirurgisch mondmasker type IIR (ook als men al gevaccineerd is)*.
  • Voor contactberoepen binnen de 1,5 meter (kapper, fysiotherapie, pedicure): chirurgisch mondmasker type IIR.
  • Voor zorgmedewerkers bij (vermoeden van) een besmetting, dus bij quarantaine en kamerverpleging: FFP2 mondmasker (gebruik het startpakket).
 • Bij verplaatsingen binnen algemene gebouwen en ruimten:
  • Voor cliënten, medewerkers en bezoekers bij verplaatsingen binnen algemene gebouwen: ten minste een medisch mondmasker. Deze worden aangeboden bij de entree.
  • Voor zorgmedewerkers en bezoekers als men zich verplaatst binnen gemeenschappelijke ruimten én daarbij geen 1,5 meter afstand (kan) houden: ten minste een medisch mondmasker.
 • In vervoersituaties
  • Voor cliënten en medewerkers tijdens vervoerssituaties (taxi-, personenbusje, duo fiets).
 • Waar het buiten Severinus voor iedereen verplicht is, zoals in het openbaar vervoer.

Voor cliënten

 • Bij verplaatsingen binnen algemene gebouwen:
  • Voor cliënten, medewerkers en bezoekers bij verplaatsingen binnen algemene gebouwen: bij voorkeur een medisch mondmasker. Deze worden aangeboden bij de entree.
 • In vervoersituaties:
  • Voor cliënten en medewerkers tijdens vervoerssituaties (taxi-, personenbusje, duo fiets).
 • Waar het buiten Severinus voor iedereen verplicht is, zoals in het openbaar vervoer.

Voor bezoekers

 • Binnen woonhuizen, logeerhuizen en dagbestedingslocaties:
  • Voor zorgmedewerkers en bezoekers bij contacten binnen de 1,5 meter: chirurgisch mondmasker type IIR (ook als men al gevaccineerd is)*. Woonhuizen, logeerhuizen en dagbestedingslocaties bieden deze aan.
 • Bij verplaatsingen binnen algemene gebouwen en ruimten:
  • Voor cliënten, medewerkers en bezoekers bij verplaatsingen binnen algemene gebouwen: bij voorkeur een medisch mondmasker. Deze worden aangeboden bij de entree.
  • Voor zorgmedewerkers en bezoekers als men zich verplaatst binnen gemeenschappelijke ruimten én daarbij geen 1,5 meter afstand (kan) houden: tenminste een medisch mondmasker.
 • Waar het buiten Severinus voor iedereen verplicht is, zoals in het openbaar vervoer.

*Waar binnen woon- en dagbestedingslocaties het dragen van een mondmasker (voor zorgmedewerkers en bezoekers) een te grote belemmering vormt voor de dagelijkse omgang en levensverrichtingen, wordt zo veel als mogelijk de 1,5 meter afstand gehouden of in overleg met de (team-) manager naar een passende oplossing gezocht.

Niet verplicht
Bewaak hierbij wel de veilige afstand.

 • Voor cliënten (ook externe cliënten) binnen de woonhuizen, logeerhuizen en dagbesteding.
 • Voor bezoekers binnen woonhuizen op de eigen kamer van de cliënt.
 • Voor zorgmedewerkers en bezoekers als men zit binnen gemeenschappelijke ruimten.
 • Buiten, bijvoorbeeld in de tuin.

Gebruik mondkapjes voor bezoekers
Met bezoekers bedoelen we alle personen die niet wonen in het betreffende gebouw en niet als zorgmedewerker binnen dat gebouw werken. Bijvoorbeeld familie, huismeesters, medewerkers van de schoonmaak.

Wat zijn algemene gebouwen?

Algemene gebouwen waar deze eis geldt zijn:

 • Platanenlaan 28
 • Wilgeman 1/2/3
 • Honk 1
 • Stee 10
 • Blaarthemseweg 60 (High Chaparral)

Voor iedereen geldt!
Hanteer goede hygiëne en blijf bovenal thuis bij Corona gerelateerde klachten en laat je testen!

Overige extra maatregelen

 • Thuiswerken is nog steeds ons beleid. Vergaderen doen we bij voorkeur digitaal en alleen waar nodig op gepaste afstand fysiek.
 • De 1,5 meter afstand wordt weer de norm binnen ruimten (vergaderen, indeling binnen evenementen).
 • Het aantoonbaar en beschikbaar stellen van een papieren of QR-Coronacheck bij deelname aan activiteiten (met name buiten Severinus) zal om afstemming tussen medewerkers woonhuis en wettelijke vertegenwoordigers vragen.
 • Externe gebruikers van delen van Severinus locaties (bijv. de zwemschool) zijn zelf verantwoordelijk voor het scannen voor toegang/deelname.

Update 4 november

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijft er 1 woonhuis in quarantaine. Het landelijk risiconiveau is gestegen naar ernstig.

Nieuwe landelijke maatregelen - consequenties voor Severinus
Op de persconferentie van deze week is een aantal nieuwe maatregelen aangekondigd die ook zijn vertaald binnen Severinus en vanaf zaterdag 6 november ingaan.

Gebruik mondkapjes

Wel verplicht (voor cliënten, medewerkers en bezoekers)

 • Binnen woonhuizen, logeerhuizen en dagbestedingslocaties bij contacten binnen de 1,5 meter: chirurgisch mondmasker type IIR (ook als men al gevaccineerd is)*. Woonhuizen, logeerhuizen en dagbestedingslocaties bieden deze aan.
 • Bij contactberoepen binnen de 1,5 meter (kapper, fysiotherapie, pedicure): chirurgisch mondmasker type IIR.
 • Bij (vermoeden van) een besmetting, dus bij quarantaine en kamerverpleging: FFP2 mondmasker.
 • Bij verplaatsingen binnen algemene gebouwen: bij voorkeur een medisch mondmasker. Deze worden aangeboden bij de entree.
 • Tijdens vervoerssituaties (taxi-, personenbusje, duo fiets).
 • Waar het buiten Severinus verplicht is, zoals in het openbaar vervoer.

*Waar binnen woon- en dagbestedingslocaties het dragen van mondmasker een te grote belemmering vormt voor de dagelijkse omgang en levensverrichtingen, wordt in ieder geval zo veel als mogelijk de 1,5 meter afstand aangehouden.

Niet verplicht

 • Binnen woonhuizen op de eigen kamer van de cliënt
 • Buiten, bijvoorbeeld in de tuin

Gebruik mondkapjes voor bezoekers
Met bezoekers bedoelen we alle personen die niet wonen in het betreffende gebouw en niet als zorgmedewerker binnen dat gebouw werken. Bijvoorbeeld familie, huismeesters, medewerkers van de schoonmaak.

Wat zijn algemene gebouwen?
Algemene gebouwen waar deze eis geldt zijn:

 • Platanenlaan 28
 • Wilgeman 1/2/3
 • Honk 1
 • Stee 10
 • Blaarthemseweg 60 (High Chaparral)

Thuiswerken en vergaderen

 • Voor Severinus betekent dit: Werk thuis, tenzij… het echt nodig is. Vergader digitaal en alleen waar nodig fysiek op gepaste afstand.
 • De 1,5 meter afstand wordt weer de norm binnen ruimten. Bij vergaderen, evenementen en in de horeca moet hierbij rekening gehouden worden met de indeling*.

*bij evenementen of activiteiten met vaste deelnemers of waarbij deelnemers geen coronacheck hoeven te tonen, is het advies om 1,5 meter veilige afstand te houden.

Coronatoegangsbewijs plus identiteitsbewijs

 • Het tonen en beschikbaar stellen van een papieren of QR-Coronacheck bij deelname aan activiteiten (met name buiten Severinus) vraagt om afstemming tussen de medewerkers van het woonhuis en wettelijke vertegenwoordigers.

Wel verplicht

 • Externe bezoekers zoals buurtbewoners of externe werklieden die willen deelnemen of gebruikmaken van Severinus evenementen of horeca, dienen een Coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs te kunnen tonen.
 • Externe partijen die gebruik maken van delen van Severinus locaties (bijv. de zwemschool) zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren en scannen voor toegang/deelname.

Niet verplicht

 • Cliënten (ook externe cliënten), wettelijk vertegenwoordigers/familie, medewerkers en vrijwilligers die aan Severinus horeca, evenementen en soos- of sportactiviteiten willen deelnemen hoeven geen Coronatoegangsbewijs te tonen.

Derde vaccinatieprik
Severinus volgt de landelijke ontwikkelingen rond de boostervaccinatie (derde prik) voor mensen van 80 jaar en ouder en mensen van 18 jaar en ouder die wonen binnen een instelling of werken met cliënten. Vanaf januari 2022 kunnen mensen tussen de 60 en 80 jaar een derde prik krijgen.

Wij wachten nog op de definitieve uitwerking vanuit de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland). Zoals het er nu naar uitziet kunnen cliënten bij Severinus en medewerkers bij de GGD een derde prik ontvangen. Mochten wij meer informatie ontvangen dan informeren we hierover.

De landelijke maatregelen gelden vooralsnog tot vrijdag 12 november. Wij volgen alle ontwikkelingen op de voet en zullen bij veranderingen dit tijdig communiceren.


Update 17 juli 2020

Omdat de richtlijnen en de daarbij behorende aanpassingen rondom het Coronavirus zich in hoog tempo opvolgen, heeft Severinus besloten haar doelgroepen persoonlijk via e-mail of post op de hoogte te houden. Mocht u toch vragen hebben over de situatie of regelgeving binnen Severinus? Neem dan contact met ons op via 040 258 63 11. 


Passende maatregelen

We treffen aan de hand van het zorgcontinuïteitsplan en contacten met de GGD en het GHOR Brabant Zuidoost passende maatregelen. Spelen er in uw directe omgeving bijzonderheden rondom het Coronavirus die u wilt delen met Severinus, dan kunt u deze altijd melden op de locatie van uw kind/naaste. De medewerkers van de locatie zullen dit intern bespreken.

Omdat er iedere dag, vooral wereldwijd, nieuwe ontwikkelingen zijn, verwijzen we naar de website van het RIVM. Daar is veel informatie te vinden. Kijk ook bij de veel gestelde vragen.