Severinus

Coronavirus (COVID-19) en Severinus

coronavirus

Op deze pagina geven wij u graag een update van de ontwikkelingen rond het Coronavirus (COVID-19) in Nederland en de eventuele gevolgen voor Severinus. 

Daarnaast bieden we tips voor een fijne dagbesteding én uitleg over het Coronavirus in duidelijk taal en picto’s op deze website. Deze pagina vullen we aan wanneer nodig. 

Routekaart Severinus - 2 juni 2021


Update 11 juni

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen woonhuizen in quarantaine. 

Vaccinatie voor kinderen vanaf 12 jaar
Recent heeft de Gezondheidsraad geadviseerd kinderen van 12 tot 15 jaar met een kwetsbare gezondheid te vaccineren tegen COVID-19. Dit advies geldt voor alle kinderen geboren in 2006, 2007, 2008 en 2009 wonend binnen een WLZ-instelling. Dat betekent dat wij naar de ouders/wettelijk vertegenwoordigers van onze cliënten die in deze groep vallen een toestemmingsformulier zullen sturen met informatie over het BioNTech/Pfizer vaccin. Als er toestemming gegeven wordt zullen deze cliënten bij Thuisvaccinatie aangemeld worden.

Gebruik mondkapjes
Na de update van vorige week is er onduidelijkheid ontstaan over het gebruik van mondmaskers binnen woonhuizen en dagbestedingslocaties. Ook kregen we signalen uit de organisatie dat niet alle bezoekers zich aan de maatregelen houden.

Voor extra duidelijkheid zetten we hieronder nogmaals de regels rondom het dragen van een mondkapje op een rijtje:

Gebruik mondkapjes voor cliënten en zorgmedewerkers

Wel verplicht
• Bij (vermoeden van) een besmetting, dus bij quarantaine en kamerverpleging
• Bij verplaatsingen binnen algemene gebouwen
• Waar het buiten Severinus verplicht is, zoals in het openbaar vervoer

Niet verplicht
• Binnen woonhuizen en dagbestedingslocaties
• Binnen logeerhuizen

Gebruik mondkapjes voor bezoekers
Met bezoekers bedoelen we alle personen die niet wonen in het betreffende gebouw en niet als zorgmedewerker binnen dat gebouw werkzaam zijn. Bijvoorbeeld familie, huismeesters, medewerkers van de schoonmaak.

Wel verplicht
• In gemeenschappelijke ruimtes binnen woonhuizen en dagbestedingslocaties (ook als men al gevaccineerd is)
• Bij (vermoeden van) een besmetting, dus bij quarantaine en kamerverpleging
• Bij verplaatsingen binnen algemene gebouwen
• Waar het buiten Severinus verplicht is, zoals in het openbaar vervoer

Niet verplicht
• Binnen woonhuizen op de eigen kamer van de cliënt
• Buiten, bijvoorbeeld in de tuin

Wat zijn gemeenschappelijke ruimtes?
Gemeenschappelijke ruimtes zijn ruimtes waar meerdere mensen verblijven, bijvoorbeeld woonkamers, gangen en keukens.

Wat zijn algemene gebouwen?
Algemene gebouwen waar deze eis geldt zijn:
• Platanenlaan 28
• Wilgeman 1/2/3
• Honk 1
• Stee 10
• Blaarthemseweg 60 (High Chaperral)

Waarom het onderscheid tussen cliënten en zorgmedewerkers en bezoekers?
Reden hiervan is dat onder de groep ‘bezoekers’ nog niet iedereen de mogelijkheid heeft gehad zich te laten vaccineren en onbekend is wie al gevaccineerd is. We hebben wel een beter beeld van de vaccinatiegraad van onze cliënten en de zorgmedewerkers. Daarnaast is bij bron- en contactonderzoek hun aanwezigheid beter te bepalen. Dat is de reden om de verplichting voor deze groepen al los te laten.

We vragen jullie begrip
Gelukkig zien we dat het vaccineren in Nederland op een hoog tempo doorgaat en dat in heel Nederland de vaccinatiegraad omhoog gaat. Tot die tijd willen we iedereen vragen zich aan de maatregelen te blijven houden, zoals het dragen van een mondkapje en afstand houden.

Mondkapjes en logeerhuizen
Vanuit de logeerhuizen kwam de vraag of cliënten verplicht zijn een mondkapje te dragen in gemeenschappelijke ruimten. Cliënten zijn niet verplicht in een gemeenschappelijke ruimte van de logeerhuizen een mondmasker te dragen. Het dragen van een mondmasker is altijd wenselijk en geeft extra veiligheid, maar is niet verplicht bij mensen zonder klachten. Wel willen we alert zijn: kom niet logeren bij klachten.

Vakantie en reizen
In Europa wordt er gewerkt aan een digitaal EU Corona certificaat (DCC). Het DCC kan nodig zijn om binnen de Europese Unie (EU) te reizen. Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/wat-is-het-eu-digitaal-corona-certificaat 


Update 4 juni

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen woonhuizen in quarantaine. 

Opstart dagbesteding
Het is ontzettend fijn om te zien dat het aantal positieve testen de afgelopen weken erg laag is. Dat sluit goed aan bij de stappen van versoepeling die we in deze periode nemen. Afgelopen week hebben we een grote stap gezet met de opstart van de dagbesteding bij Severinus per 1 juni. Dat verloopt erg goed en we zien gelukkig veel enthousiasme en blije gezichten. Ook de manier waarop verschillende woonhuizen afscheid hebben genomen van de medewerkers van de dagbesteding, die meer dan een jaar aan het woonhuis gekoppeld waren, is hartverwarmend. Graag willen we alle medewerkers bedanken voor de flexibiliteit met de afbouw en opbouw van de dagbesteding het afgelopen jaar. Een groot compliment voor onze medewerkers!

Voorafgaand aan de opstart van de dagbesteding vond er op maandag 31 mei op de Berkt en het Akkereind een wandeling plaats voor onze medewerkers en bewoners. Bedoeld om stil te staan bij ruim 14 maanden Corona op Severinus en de impact daarvan, maar ook om weer met een positieve blik vooruit te kijken naar de toekomst De wandeling is succesvol verlopen en was erg waardevol voor de aanwezige deelnemers.

Routekaart
Per 5 juni worden er landelijk weer een aantal maatregelen versoepeld. Deze zijn ook al verwerkt in de routekaart van Severinus. De actuele routekaart is te vinden op onze website. In deze update lichten we aantal belangrijke maatregelen wat verder toe:

Inzet vrijwilligers
Hoewel de soos-, club- en bibliotheekactiviteiten na de zomervakantie (fase 3) weer van start gaan, is de inzet van vrijwilligers bij dagbestedingsactiviteiten vanaf 5 juni wel mogelijk.

Supermarkten
De supermarkten van Severinus zijn inmiddels weer open. Dit is een vorm van dagbesteding voor veel cliënten. Het staat niet apart in de routekaart vermeld.

Restaurant
Vanaf maandag 7 juni gaat het restaurant van Severinus ook binnen weer open. Hierbij volgen we de landelijke richtlijnen. De zondagsoos wordt dan ook weer opengesteld.

Inzet preventief gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
Vanaf 5 juni vervalt de plicht voor cliënten en medewerkers om binnen woonlocaties en dagbestedingslocaties preventief een mondmasker te dragen.

Wel geldt deze verplichting:

 • Voor bezoek in gemeenschappelijke ruimten.
 • Bij (vermoeden van) een besmetting, dus bij quarantaine en kamerverpleging.
 • Bij verplaatsingen binnen algemene gebouwen. Reden hiervan is dat nog niet iedereen de mogelijkheid heeft gehad zich te laten vaccineren en onbekend is wie al gevaccineerd is.

  Algemene gebouwen waar deze eis geldt zijn:
  - Platanenlaan 28
  - Wilgeman 1/2/3
  - Honk 1
  - Blaarthemseweg 60 (High Chaperral)
 • Waar het buiten Severinus verplicht gesteld is, zoals in het openbaar vervoer.

Daarnaast zijn medewerkers, vrijwilligers of bezoek vrij naar eigen inzicht mondmaskers in te zetten, als zij zichzelf of een ander hierin kunnen beschermen. Op iedere locatie zijn er altijd voldoende mondmaskers (chirurgische type IIR of FFP2) aanwezig om hierin te voorzien.

Kamerverpleging (consequenties woonhuis en bezoek)
Op locaties met een cliënt in kamerverpleging is bezoek toegestaan m.u.v. de betreffende cliënt. Voor bezoek blijft gelden dat dit plaatsvindt op de eigen kamer en zo veel als mogelijk gezamenlijke ruimten worden ontzien. In de buitenlucht (tuin) wordt ook altijd de 1,5 meter afstand tussen bezoekers onderling gerespecteerd.

Als een locatie helemaal in quarantaine is, is bezoek niet toegestaan. In situaties waar echt noodzaak is om, ondanks quarantaine toch bezoek te ontvangen, kan door de manager in afstemming met de arts een uitzondering worden gemaakt.

Inzet zelftesten
Er komen steeds meer vragen over de inzet van zelftesten voor schoolgaande cliënten en o.a. personeel in de horeca. Hier wordt 2x per week een zelftest geadviseerd. We volgen de ontwikkelingen en beoordelen wie verantwoordelijk is voor het beoordelen van de noodzaak en verstrekking van deze testen.

Registratie vaccinatie in landelijk systeem RIVM
In een eerdere update spraken we over de mogelijkheid om toegediende vaccinaties via je DigiD in te zien. Voor onze cliënten is dit op dit moment nog niet mogelijk. De registratie van de vaccinaties hebben wij gedaan via Medimo, ons elektronisch voorschrijfsysteem. Er zit een vertraging in het doorsturen van deze gegevens naar het RIVM (indien daar toestemming voor is gegeven). We zijn nog steeds in overleg met Medimo om dit op te lossen en zullen jullie informeren zodra dit gelukt is.

Gele boekje
De GGD’s hebben aangekondigd vanaf komende week op verzoek de coronavaccinatie ook te registeren in het gele boekje. Het gele boekje geldt (nog) niet als vaccinatiepaspoort of vaccinatiereisbewijs. Voor degene die vooralsnog hun vaccinatie in het gele reisboekje willen opnemen of een geel boekje willen aanschaffen verwijzen we hen naar de eigen huisarts of GGD.

Vakantie en verzekeringen
Zoals ook in de routekaart te lezen is, is het voor cliënten en medewerkers mogelijk om deze zomer op vakantie te gaan, zowel binnen Nederland als naar het buitenland. Graag willen we iedereen erop attent maken om vooraf goed te controleren hoe en wat er geregeld is rondom de reisverzekering van cliënten. 


Update 2 juni

Routekaart Severinus - 2 juni 2021


Update 28 mei

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen woonhuizen in quarantaine.

Op vakantie in het buitenland
Over een paar weken staat de zomer alweer voor de deur. Dat betekent ook de start van de vakantieperiode. Nu we de maatregelen stapsgewijs afbouwen en geleidelijk uit de Coronacrisis situatie komen, zijn we met z’n allen wel toe aan een vrolijke zomer. Dan is het een goed vooruitzicht om na een drukke tijd te kunnen genieten van een welverdiende vakantie. Sommige van jullie blijven in Nederland en anderen vertrekken naar het buitenland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft regelmatig een reisadvies en geeft aan hoe veilig een land of een gebied binnen een land is.

Mocht u op reis gaan, dan kunt u op onderstaande websites altijd de meest actuele informatie vinden:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen 
of download de Reisapp: https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reis-app-buitenlandse-zaken 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie 

Sporten voor externe cliënten
Externe cliënten (zij komen niet in contact met interne cliënten) mogen vanaf 5 juni weer op wekelijkse basis binnen Severinus sporten. Daarbij blijft het belangrijk om rekening te houden met de maatregelen die dan gelden, zoals afstand houden boven de 18 jaar.

Opstart van activiteiten volgens de routekaart
In overleg met het crisisteam van Severinus, de cliëntenraad en de ondernemingsraad is er de afgelopen week weer gesproken over de routekaart van Severinus. Onder andere de inzet van preventief gebruik van beschermingsmiddelen, de bezoekregeling en activiteiten buiten de bubbel zijn weloverwogen beoordeeld. Inmiddels is duidelijk dat de overheid overweegt om de maatregelen per 5 juni te versoepelen in plaats van 9 juni. Woensdag 2 juni publiceren we de aangepaste routekaart deze website, zodat deze een paar dagen voor het ingaan van de versoepelingen te bekijken is. 


Update 21 mei

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen woonhuizen in quarantaine. 

Severinus kapper
De Severinus kappers mogen weer locaties bezoeken om haar te knippen. Dit was niet eerder gecommuniceerd, maar wel toegestaan.

Opstart van activiteiten volgens de routekaart
Op dit moment wordt er hard gewerkt om de beoogde activiteiten op de routekaart veilig vorm te geven. Hierbij wordt ook gekeken wat mogelijk is vanaf 9 juni. Op deze datum overweegt de overheid stap 3 uit hun openingsplan in te voeren en hebben de meeste cliënten en medewerkers hun vaccinaties ontvangen of de mogelijkheid gehad zich te laten vaccineren. Onder andere de inzet van preventief gebruik van beschermingsmiddelen, de bezoekregeling en activiteiten buiten de bubbel zullen weloverwogen worden beoordeeld.


Update 14 mei

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijft er 1 woonhuis in quarantaine. 

Voortgang vaccinatie cliënten
De laatste vaccinaties die door Severinus aan cliënten worden gegeven zijn afgelopen vrijdag 7 mei afgerond. Enkele bewoners onder de 18 jaar zijn nog niet (volledig) gevaccineerd en zullen via het Mobiele Vaccinatie Team van het RIVM de resterende vaccinatie(s) krijgen. De Arts voor Verstandelijk Gehandicapten is hiervoor de contactpersoon, mochten er vragen over zijn.

Registratie vaccinatie in landelijk systeem RIVM
Zoals in de vorige update te lezen was is het mogelijk toegediende vaccinaties via je DigiD in te zien. Voor onze cliënten is dit op dit moment nog niet mogelijk. De registratie van de vaccinaties hebben wij gedaan via Medimo, ons elektronisch voorschrijfsysteem. Er zit een vertraging in het doorsturen van deze gegevens naar het RIVM (indien daar toestemming voor is gegeven). We zijn in overleg met Medimo om dit op korte termijn op te lossen en zullen jullie informeren zodra dit gelukt is.

Aanpassingen routekaart Severinus
Dinsdag 11 mei vond een persconferentie van de Rijksoverheid plaats. Zoals het er nu naar uitziet, worden er vanaf volgende week weer een aantal landelijke maatregelen versoepeld. Op basis hiervan hebben we onze routekaart weer een update gegeven en besloten de versoepelingen die op de planning staan voor de datum van 17 mei van ‘misschien’ om te zetten naar ‘definitief’. We zetten alle versoepelingen die bij Severinus per 17 mei ingaan hieronder op een rijtje:

Vanaf 17 mei:

Categorie Wonen
• Opstart fysieke activiteiten behandeling en gedragskunde (voor zowel interne als externe cliënten)

Categorie Werken & Leren
• Academie: lesgeven beroepsopleiding weer volledig klassikaal
• Teamoverleg in de bubbel weer mogelijk
• Opstart dagbesteding Groen & Dier

Categorie Vrije tijd
• Binnen sporten, fitness en zwemmen in de bubbel weer toegestaan (voor interne cliënten).
• De versoepeling ‘vakanties in eigen land en met reisadvies: groen/geel aangeduide landen in gemengde groepen toegestaan (mits volledige gevaccineerd)’ is vervroegd van 1 juni naar 17 mei.
• Buiten sporten in groepjes van maximaal 30 personen buiten de bubbel toegestaan (boven de 26 jaar op 1,5 meter).

Klik hier voor de routekaart van Severinus van 14 mei.


Update 7 mei

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijft er 1 woonhuis in quarantaine.

Melden positieve testen
Graag willen we extra aandacht vragen voor het doorgeven van positieve testuitslagen van medewerkers en cliënten, ook als het gaat om extramurale cliënten die logeren of deelnemen aan dagbestedingsactiviteiten. Dit helpt ons om goed zicht te blijven houden op de besmettingen binnen Severinus en hier ook op tijd acties op in te zetten. Daarom willen we iedereen vragen om meldingen te blijven doorgeven aan de betreffende locatie zelf.

Vaccinatiestatus
De vaccinaties van iedereen die één of twee vaccinaties tegen covid-19 heeft gekregen, zijn geregistreerd in de landelijke database van het RIVM. Je kunt je eigen gegevens (vaccinatiestatus) in deze database inzien. Om er zeker van te zijn dat deze gegevens goed zijn opgenomen in deze database, vragen wij u om dit te controleren. Dit zal mogelijk in de toekomst van belang zijn voor het krijgen van een vaccinatiecertificaat. Inloggen kan met de DigiD via mijn.rivm.nl/vaccinaties.

Stapsgewijs versoepelen
Eerder hebben we benoemd dat we, zowel landelijk als binnen Severinus, in een andere fase zijn beland van de Coronacrisis. Namelijk de fase van versoepelen en het afbouwen van maatregelen. Dat doen we stapsgewijs en daar waar het veilig kan. Waar de één niet kan wachten tot alles weer open kan, heeft de ander het gevoel dat het te snel gaat. Daar zijn we ons van bewust. Daarom wegen we daarbij steeds alle belangen af, zowel die van cliënten, medewerkers, ouders/wettelijk vertegenwoordigers als vrijwilligers. Dat doen we ook in samenspraak met de ondernemingsraad en de cliëntenraad, die wekelijks aansluiten bij het Coronaoverleg.


Update 30 april

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijft er 1 woonhuis in quarantaine. 

Aanpassingen routekaart
Hoewel landelijk het aantal besmettingen en positieve testen nog steeds hoog blijft, zien we binnen Severinus gelukkig een positiever beeld. Een aantal weken geleden hebben we de routekaart voor Severinus opgesteld. Afgelopen week is gekeken waar binnen Severinus mogelijkheden zijn om maatregelen eerder te versoepelen dan 1 juni. We hebben daarbij gekeken naar de kolommen werken/leren en vrije tijd uit de routekaart. We starten hiermee op kleine schaal. 

Individuele werkplekken
Daar waar het veilig ingericht kon worden volgens de Coronaregels, is een aantal cliënten alweer aan het werk. Alle cliënten waarvoor dit geldt, zijn daarover persoonlijk geïnformeerd.

Dagbesteding Groen & Dier
Omdat de activiteiten van Groen & Dier in de buitenlucht plaatsvinden, kan dit weer veilig opgestart worden. De afdeling Groen & Dier neemt contact op met de betreffende woningen om afspraken te maken over de opstart.

Voor de overige dagbestedingsactiviteiten die nog niet zijn opgestart, blijft de startdatum van dinsdag 1 juni staan.

Sporten en zwemmen
Vanaf maandag 17 mei wordt sporten, fitness en zwemmen weer opgepakt voor alle intramurale cliënten (in de bubbel).

Terrassen open
De terrassen op de locaties Berkt en Akkereind gaan per maandag 3 mei open, vooralsnog alleen voor Severinus publiek van 12.30u tot 16.30u. Op zaterdag zijn we gesloten. Wilt u het terras bezoeken? Om te zorgen dat de terrassen veilig open kunnen, vragen we onze gasten rekening te houden met de onderstaande afspraken:

- Reserveren is niet mogelijk. De gastheer van Severinus verzorgt de ontvangst en wijst ter plaatse een tafel toe. Zij zullen ook vragen om een gezondheidscheck.
- Aan een tafel zitten maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Of een huishouden (personen uit eenzelfde woonhuis). Het is niet toegestaan om met tafels te schuiven.
- Per buitenterras geldt een maximum van 30 personen. Als het terras vol is, is het niet toegestaan te blijven wachten. Op deze manier willen we voorkomen dat mensen te dicht op elkaar staan.
- De terrassen zijn open. De binnenruimten zijn gesloten. Gasten mogen natuurlijk wel naar binnen voor het toilet. Hierbij is het dragen van een mondkapje verplicht (voor cliënten kan een geldige afwijkende reden gelden om deze niet te dragen).
- Het assortiment bestaat uit koffie, thee, bier, wijn, fris en voorverpakte versnaperingen zoals ijs, koek, chips en snoep.
- Gasten kunnen alleen betalen met de woonhuispas of op naam. Contant betalen is niet mogelijk.
- Er is geen zelfbediening.
- Feesten op terrassen zijn niet mogelijk. Ook is er geen entertainment (zoals live optredens en videoschermen) op of rondom het terras.
- Uiteraard gelden de basisregels: zoals 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen. Ook bedienend personeel draagt een mondmasker.

Vaccinatiebewijs
Het Europees Parlement heeft deze week ingestemd met een Coronapaspoort. Hierover is nog veel onduidelijk en we weten nog niet wat het voor Severinus betekent. We volgen het op de voet. Wanneer er meer over bekend is, informeren we hierover.


Update 23 april

Huidige stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen locaties in quarantaine. 

Vaccinatie intramurale cliënten
Op vrijdag 7 mei vindt de tweede veegronde plaats voor de cliënten die wonen bij Severinus (intramurale cliënten) en die nog geen twee prikken hebben gehad. Ook mogen intramurale cliënten met een behandelend arts bij Severinus die geboren zijn in 2003, 2004 of 2005 dan gevaccineerd worden.

Na deze veegronde zullen geen vaccinatierondes binnen Severinus meer plaatsvinden. Voor intramurale cliënten die gevaccineerd moeten worden, komt er een mogelijkheid hen aan te melden bij een mobiel vaccinatieteam van het RIVM: Thuisvaccinatie. Dit zal van toepassing zijn voor cliënten die nieuw bij Severinus komen wonen. In dat geval zal Severinus bij de medische intake toestemming vragen voor vaccinatie en daarna zal de arts de aanmelding verzorgen.

Op weg naar een nieuwe fase?
Niet alleen landelijk, maar ook binnen Severinus merken we dat we in een andere fase zijn beland binnen de Coronacrisis. De focus komt steeds meer te liggen op wat veilig kan, desalniettemin blijven veel maatregelen nog altijd van kracht. Severinus volgt de ontwikkelingen op de voet en ook wij kijken naar wat veilig mogelijk is, met oog voor cliënten, medewerkers, ouders/wettelijk vertegenwoordigers en vrijwilligers. De landelijke richtlijnen zijn daarbij ons uitgangspunt. Twee weken geleden werd de Severinus routekaart gepubliceerd. Op dit moment is de routekaart van Severinus niet gewijzigd.


Update 16 april

Huidige stand van zaken
Op dit moment verblijven er twee locaties in quarantaine. 

Belangrijke informatie over zelftesten
Inmiddels zijn in diverse winkels en apotheken zelftesten te koop, waarmee je bij jezelf een Corona test af kunt nemen. Deze zelftesten zijn niet betrouwbaar, waardoor er grote kans bestaat dat je een negatieve testuitslag krijgt, terwijl je wel besmet bent met het Coronavirus en het virus verder kunt verspreiden. Daarom staan we het gebruik van deze zelftesten binnen Severinus niet toe, zowel voor cliënten als medewerkers. Een negatieve uitslag na een zelftest is dus niet voldoende om versneld binnen Severinus aanwezig te mogen zijn.

Waarvoor zijn de zelftesten wel bedoeld?
Deze zelftesten zijn bedoeld voor mensen zonder klachten. Het is een aanvulling en het helpt om besmettingen op te sporen, die anders onopgemerkt bleven. Zelftesten zijn niet bedoeld voor:
• mensen met klachten
• mensen die contact hadden met iemand met Corona
• mensen die terugkeren uit een hoog risicogebied

Daarnaast moet een positieve zelftest altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen test bij de GGD.

Vaccinatie veegronde cliënten
De laatste veegronde voor vaccinatie van cliënten staat gepland op 7 mei 2021. Nieuw is dat ook cliënten in de leeftijd van 16 en 17 jaar een vaccinatie zullen krijgen.

Op verzoek van de minister van VWS heeft de Gezondheidsraad onderzocht of mensen onder de 18 jaar gevaccineerd kunnen worden tegen COVID-19. Dat geldt met name bij kinderen uit de hoog-risicogroepen bij wie het ziekteverloop van COVID-19 ernstig kan zijn. Omdat het BioNTech/Pfizer-vaccin is goedgekeurd voor mensen van 16 jaar en ouder, adviseert de Gezondheidsraad om 16- en 17-jarige hoog-risicopatiënten te vaccineren.

Voor Severinus betekent dit dat cliënten van het geboortejaar 2005 of eerder de eerste vaccinatie BioNTech/Pfizer krijgen op vrijdag 7 mei. Over de tweede vaccinatie van deze cliënten wordt door het RIVM nog naar een oplossing gezocht. Zodra we hier meer over weten, informeren we hierover.

Vaccinatie zorgmedewerkers
De afgelopen week is er veel te doen geweest rondom het vaccineren. Hieronder de meest actuele informatie die we van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben gekregen.

Zorgmedewerkers van wie de afspraak voor de eerste vaccinatie is afgezegd, zullen worden gevaccineerd met het vaccin van BioNTech/Pfizer. Zij krijgen komend weekend een sms van de GGD waarna zij een nieuwe afspraak kunnen maken. Het is op dit moment nog onduidelijk of (nieuwe) zorgmedewerkers die nog geen afspraak voor een eerste vaccinatie hadden gemaakt, dit binnenkort alsnog kunnen doen. Wij zetten ons ervoor in om hier zo snel mogelijk uitsluitsel over te kunnen geven.

Alle mensen die al een 1e prik met AstraZeneca hebben gehad, krijgen ook hun 2e prik met AstraZeneca. Het geboortejaar maakt hierbij niet uit. Dat is ook het advies van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad geeft aan geen reden te zien om de vaccinatiereeks niet af te maken. Er zijn geen meldingen bekend van zeer ernstige bijwerking na een tweede prik.

De zorgmedewerkers tussen de 60 en 65 jaar worden met het vaccin van AstraZeneca gevaccineerd conform het eerdere advies van de Gezondheidsraad om dit vaccin te reserveren voor mensen van 60 jaar en ouder. Zij kunnen hiervoor een afspraak maken via het callcenter van de GGD.


Update 9 april

Huidige stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen locaties in quarantaine. 

Verschil in quarantaine duur voor bewoners van Severinus en thuiswonende cliënten
In de update van 12 maart werd een aanpassing rondom de quarantaine richtlijn gemeld. De quarantaine richtlijn binnen zorgorganisaties werd aangepast voor personen die volledig gevaccineerd zijn. Hierdoor is er een verschil in quarantaine duur voor bewoners van Severinus en thuiswonende cliënten, die nog niet allemaal gevaccineerd zijn.

Voor bewoners geldt:
Quarantaine na een risicocontact kan worden opgeheven als iemand na 5 dagen een negatieve test heeft.

Voor thuiswonende cliënten geldt:
Bij quarantaine na een risicocontact en een negatieve test na 5 dagen, mag iemand thuis uit quarantaine. Echter mag je de volgende 5 dagen (na de test) nog niet in contact komen met mensen met een kwetsbare gezondheid. Omdat wij niet weten of onze externe cliënten zijn gevaccineerd en dus mogelijk nog zijn aangemerkt als kwetsbaar persoon, duurt quarantaine voor externe cliënten, die gebruik maken van bijvoorbeeld dagbesteding, 10 dagen.

Vaccinatie
De laatste veegronde voor vaccinatie van cliënten staat gepland op 7 mei 2021.

Routekaart
Om perspectief te bieden op versoepelingen hebben we een routekaart gemaakt. Deze geeft weer:
• Welke versoepelingen gepland zijn en definitief doorgaan.
• Welke versoepelingen in voorbereiding zijn, maar waarvan het nog onzeker is of deze doorgaan.
• Welke versoepelingen in de toekomst plaats gaan vinden.

Elke twee weken beslissen we welke versoepelingen definitief in kunnen gaan, op basis van de dan geldende landelijke maatregelen en stand van zaken rondom besmettingen binnen Severinus.

Klik hier voor de routekaart.

Weer openen van dagbesteding
Zoals in de routekaart te zien is, zijn we, mits de situatie het toelaat, van plan om de dagbesteding te heropenen op dinsdag 1 juni 2021. De voorbereidingen om bij ‘groen licht’ ook echt open te kunnen op 1 juni 2021 zijn in volle gang.

Om de dagbestedingsruimtes allemaal in orde te maken voor de start, zijn alle dagbestedingsruimtes op maandag 31 mei gesloten voor bewoners van Severinus. Ook een aantal locaties waar thuiswonende cliënten gebruik van maken zijn die dag gesloten. De betreffende locaties nemen hierover zelf contact op met de betrokken ouders.


Update 2 april

Huidige stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen locaties in quarantaine. 

Onderling bezoek van cliënten
Cliënten mogen vrij op bezoek bij andere cliënten op locatie als hierbij de bezoekregeling wordt gevolgd en het landelijk beleid om maximaal 1 x per dag ergens op bezoek te gaan.

Vrijwilligers weer welkom
Vanaf vrijdag 2 april kunnen vrijwilligers gezien worden als bezoekvriend van de cliënt en mag een vrijwilliger op bezoek komen. Natuurlijk bepaalt de vrijwilliger of deze het ook voor zichzelf veilig acht.

Tot nu toe lag het initiatief van het toelaten van de vrijwilligers bij de woonhuizen. Woensdag 7 april wordt deze versoepeling met de vrijwilligers gedeeld en kunnen vrijwilligers zelf weer contact opnemen om te komen. Hierbij blijft gelden binnen de locatie: maximaal 2 bezoekers per woonhelft, per dagdeel.

Naleven van maatregelen na vaccinatie
We merken dat er in sommige gevallen onduidelijkheid is over het naleven van de maatregelen ná een vaccinatie. Het dringende advies blijft om, ondanks dat men gevaccineerd is, met Corona gerelateerde klachten thuis te blijven en zichzelf te laten testen. De mogelijkheid van besmetten en de gevolgen van quarantaine hebben nog steeds een grote impact.

Gebruik mondkapjes
Voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals het dragen van mondneusmaskers, preventief of in geval van besmetting, zijn er geen wijzigingen.

Afspraken rondom de Paasdagen
Ten slotte willen we iedereen vragen om komend weekend rond de Paasdagen goed te blijven letten op de regels en goede afspraken te maken met de locatie wie er wanneer op bezoek komt of wordt opgehaald om te logeren.


Update 26 maart

Huidige stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen locaties in quarantaine. Wel is het Kinderdagcentrum gesloten tot en met 29 maart. 

Vaccinatie cliënten
De veegronde voor de cliënten die tijdens de eerste en/of tweede ronde geen vaccin konden halen is verzet naar vrijdag 2 april. Reden hiervoor is dat de vaccins een paar dagen later geleverd worden dan eerder gepland. De tweede veegronde is op vrijdag 7 mei. Ook de tweede prikronde voor cliënten die worden gevaccineerd via de eigen huisarts, start vanaf 2 april.

Versoepelingen per 29 maart 2021
Het kabinet heeft aangegeven dat versoepelen in de maatschappij niet mogelijk is gezien het aantal oplopende besmettingen en ziekenhuisopnames. De bezoekregeling voor zorgorganisaties wijkt af van de richtlijn in de maatschappij, omdat binnen zorgorganisaties bijna alle cliënten gevaccineerd zijn. Daarom kunnen we voor cliënten wat meer ruimte bieden in het ontvangen van bezoek.

Uitbreiding bezoekregeling
In het ontvangen van bezoek volgen wij de richtlijn voor zorgorganisaties van het RIVM. Daarin staat dat mensen die volledig zijn gevaccineerd en wonen in een zorginstelling meer wisselende contacten kunnen ontvangen. Daarom breiden we onze bezoekmogelijkheden uit.

Vanaf maandag 29 maart geldt:

• We laten vast bezoek los. Cliënten mogen twee wisselende bezoekers ontvangen. Dus in plaats van twee vaste bezoekers, mag een cliënt wisselende bezoekers ontvangen. Hierbij blijft gelden binnen de locatie: maximaal 2 bezoekers per woonhelft, per dagdeel.
• Externe contacten, zoals bezoek van een masseur, clowns zijn weer toegestaan. Dit altijd op afspraak en onder veilige omstandigheden. Gebruik van mondmasker is voor hen verplicht.
• Gevaccineerde cliënten mogen elkaar onderling weer ontmoeten. Hierbij geldt wel de regel van maximaal 2 bezoekers.


Update 19 maart

Huidige stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen locaties in quarantaine. Van donderdag 11 maart tot en met donderdag 18 maart zijn 38 cliënten en medewerkers getest. 1 cliënt en 3 medewerkers ontvingen een positieve testuitslag. De quarantaine periode voor deze besmettingen liep per 17 maart af.

Vaccinatie cliënten
De veegronde voor de cliënten die tijdens de eerste en/of tweede ronde geen vaccin konden halen start op woensdag 31 maart. Vier of vijf weken later komt er een tweede veegronde voor de cliënten die dan nog geen tweede prik gehad hebben. De tweede prikronde voor cliënten die worden gevaccineerd via de eigen huisarts, start vanaf 3 april.

Vaccinatie medewerkers
Gisteren werd bekend dat het vaccinatieprogramma met het AstraZeneca vaccin vanaf volgende week weer wordt opgestart.

Routekaart Severinus voor versoepelen maatregelen
We zien dat de genomen maatregelen en het vaccineren voorzichtig effect beginnen te hebben. Maar de zorg voor hen die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn en de zorg om nieuwe besmettingen blijft ook bestaan. Daarom zijn we nog steeds voorzichtig. Afgelopen week hebben we binnen Severinus bekeken waar we mogelijkheden voor versoepeling zien en hoe we die versoepelingen stap voor stap kunnen toepassen. Daarbij kijken we steeds naar wat wél kan vanuit het perspectief van het welzijn van onze cliënten en medewerkers. We doen het dus stap voor stap en proberen daar een goede balans in te vinden.

Elke twee weken kijken we wat we kunnen versoepelen
Vanaf maandag 29 maart gaan we binnen Severinus werken met een routekaart.

De routekaart geeft zicht op welke versoepelingen op korte en lange termijn mogelijk (kunnen) zijn. Natuurlijk altijd binnen het landelijke kader en stap voor stap.

Waarom? Door stap voor stap te versoepelen kunnen we in de gaten houden wat het effect is van de versoepelingen binnen Severinus en op tijd bijsturen. Elke twee weken beoordelen we welke maatregelen versoepeld kunnen worden. De routekaart wordt maandelijks opgemaakt, zodat afdelingen zich kunnen voorbereiden op de versoepeling en (maatwerk) afspraken. Natuurlijk beoordelen we wekelijks of maatregelen versoepeld kunnen worden, hierin nemen we ook aankomende landelijke versoepelingen mee.


Update 12 maart

Actuele stand van zaken 
Op dit moment verblijft er 1 locatie in quarantaine. 

Vaccinatie cliënten
In de week van 29 maart vindt de veegronde plaats. Tijdens deze veegronde krijgen cliënten die tijdens de eerste en/of tweede ronde geen vaccin konden halen, alsnog hun prik toegediend. Vier of vijf weken later komt er een tweede veegronde voor de cliënten die dan de eerste prik krijgen. Over de veegronde vanuit het huisartsen vaccinatieproces is nog geen datum bekend.

Vaccinatie medewerkers
De vaccinatie van onze zorgmedewerkers via de GGD is in volle gang. In de eerdere vaccinatiestrategie stond dat de overige zorgmedewerkers vanaf mei worden uitgenodigd voor een vaccinatie.
• Als er geen schaarste aan vaccins ontstaat zal de vaccinatie van de groep overige zorgmedewerkers gelijktijdig plaatsvinden met de groep mensen tussen de 18 en 60 jaar zonder medische indicatie. Dit omdat het apart uitnodigen van de groep overige zorgmedewerkers dan een vertragende factor zou kunnen zijn.
• Als er wel een schaarste aan vaccins ontstaat, zal het ministerie bekijken welke groepen eerder moeten worden uitgenodigd voor een vaccinatie.

Versoepelde maatregelen
Op de persconferentie van maandag 8 maart werd een aantal landelijke maatregelen versoepeld. Op een aantal punten passen we daarom ook het beleid van Severinus aan. We houden daarbij rekening met het beschermende effect van de tweede vaccinatie voor cliënten. We proberen bij het versoepelen om stapsgewijs en zoveel mogelijk gecontroleerde risico’s te nemen.

Hoewel het nog vroeg is, want nog niet iedereen is gevaccineerd en de werking van het vaccin is nog onbekend op mogelijke mutaties van het virus, vinden we het belangrijk om op basis van de landelijke richtlijnen na te denken over de volgorde van het afschalen van de Coronamaatregelen en het bieden van een perspectief van de mogelijkheden binnen Severinus. De komende weken gaan we, op basis van de landelijke richtlijnen, kijken of en hoe we de versoepelingen stapsgewijs kunnen uitbreiden.

Uitbreiding bezoekregeling per 15 maart
De bezoekregeling binnen Severinus wordt aangepast. Vanaf 15 maart mogen er maximaal twee bezoekers per cliënt, per woonhelft, per dagdeel komen. Dit was maximaal één bezoeker per cliënt , per woonhelft, per dagdeel.

Per dagdeel zijn twee bezoekers per woonhelft toegestaan. Dus:

• Cliënt A ontvangt 2 bezoekers in de ochtend
• Cliënt B ontvangt 2 bezoekers in de middag
• Cliënt C ontvangt 2 bezoekers in de avond

Wel blijven de algemene hygiënemaatregelen gelden en moet geregistreerd wordt wie er op bezoek komt. Leidt dit niet tot meer besmettingen? Dan kunnen we over een paar weken verder versoepelen.

Sporten
Buiten sporten mag met 4 personen op 1,5 meter afstand en boven de 27 jaar.

Zwemmen voor kinderen onder de 12 jaar is weer toegestaan. De externe zwemschool mag haar activiteiten binnen Severinus weer starten.

Severinus Academie
De landelijke richtlijnen staan momenteel toe dat er één dag per week les wordt gegeven. Met ingang van 15 maart gaan we weer (gedeeltelijk) fysiek lesgeven. Elke lesgroep ontvangt de ene week fysiek les en de andere week digitaal. Na vier weken, in de week van 5 april, wordt besloten of we volledig over kunnen gaan tot fysiek lesgeven aan alle leerlingen.


Update 5 maart

Actuele stand van zaken 
Op dit moment verblijven er geen locaties in quarantaine. 

Vaccinatie cliënten en medewerkers
Op 2, 3 en 4 maart zijn onze cliënten en een aantal medewerkers voor de tweede keer gevaccineerd. Eind maart vindt nog een veegronde plaats. Tijdens deze veegronde krijgen cliënten die tijdens de eerste of tweede ronde geen vaccin konden halen, alsnog hun tweede prik toegediend. Ook de vaccinatie van onze medewerkers via de GGD is in volle gang.

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen na vaccinatie
Voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het volgen van de Coronaregels na vaccinatie, volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de VGN. Op dit moment geven zij aan om gebruik te blijven maken van mondneusmaskers type IIR of het mondmasker type FFP2. Ook als cliënten en/of medewerkers al zijn gevaccineerd. De vaccinatie biedt namelijk geen 100% bescherming en ook is nog niet duidelijk wie wel of niet gevaccineerd zijn. Daarbij kunnen gevaccineerde personen het virus nog steeds overdragen.

Het RIVM en VGN zijn druk bezig met het opzetten van een perspectief ‘hoe verder na vaccinatie’. Op dit moment is nog niet bekend of beschermmiddelen afgebouwd kunnen worden of misschien juist wel nodig blijven om de regels te kunnen verruimen. De ontwikkelingen op dit punt volgen wij op de voet, zodra er wijzigingen zijn laten wij dit weten.

Evenementen 2021
We hebben bekeken welke evenementen er dit jaar gepland staan, zowel voor cliënten als voor medewerkers.

• Voor de evenementen die voor 1 juni 2021 gepland staan wordt opdracht gegeven deze te verzetten tot na de zomervakantie of een Coronaproof alternatief te organiseren als dat mogelijk is.

• De Gemeente Veldhoven staat vooralsnog geen evenementen toe en raadt het af al te starten met de voorbereidingen. Binnen Severinus bekijken we op dit moment de mogelijkheden voor een Coronaproof alternatief voor het volleybaltoernooi en de kermis.


Update 26 februari

Actuele stand van zaken 
Op dit moment verblijft 1 locatie in quarantaine. 

Planning vaccinatie cliënten
Volgende week krijgen cliënten hun tweede vaccinatieprik. Ook de medewerkers die tijdens de eerste ronde een ‘anti verspilling’ prik hebben gekregen, krijgen volgende week hun tweede prik. De planning is als volgt:
- Dinsdag 2 maart in de Berkt
- Woensdag 3 maart in Akkereind
- Donderdag 4 maart is er een mogelijkheid om alsnog een vaccinatie te halen voor wie beide andere data niet kan.
In de week van 29 maart vindt de veegronde plaats.

Stand van zaken vaccinatie cliënten via huisartspraktijk
Diverse huisartsen zijn nog niet begonnen met vaccineren (zelfs uitnodigen). Er is dus wat achterstand. De veegronde vanuit het huisartsen vaccinatieproces is nog niet bekend.

Vaccinatie medewerkers
Onze zorgmedewerkers zijn uitgenodigd en een aantal heeft de eerste vaccinatie al gekregen.

Aanpassing landelijke maatregelen
Inmiddels hebben verschillende groepen binnen de organisatie van Severinus de eerste prik ontvangen. Helaas betekent dat nog niet dat we de maatregelen of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen afschalen. Het blijft dus belangrijk om zeer scherp te blijven op het naleven van de maatregelen, zowel bij Severinus als in de thuissituatie. Er is nog geen immuniteit garantie en een besmetting kan ook door gevaccineerde personen plaatsvinden. We volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen hierover tijdig communiceren.

Op de persconferentie van dinsdag 23 februari werd een aantal landelijke maatregelen aangepast. Op twee punten passen we daarom ook het beleid van Severinus aan. We proberen hierbij om stapsgewijs zoveel mogelijk gecontroleerde risico’s te nemen en we houden rekening met de effecten van de tweede vaccinatie voor cliënten, die vanaf 7 dagen na de tweede vaccinatie beschermd zijn tegen het Coronavirus. De week na de tweede vaccinatie beoordelen we hoe we verder gaan met de maatregelen, gelet op de besmettingen en effecten van vaccinatie.

Buiten sporten
Extern sporten (buiten Severinus) is toegestaan voor cliënten jonger dan 27 jaar. Binnen Severinus is sporten buiten toegestaan in de bubble (per woonhelft).

Bezoek kapper en masseur
Extern bezoek aan de kapper of masseur mag. Intern gebruik maken van Severinus kappers mag op afspraak. Externe masseurs/kappers die cliënten aan huis bezoeken is nog niet toegestaan (gezien de bezoekregeling). Ook hiervoor geldt dat we de ontwikkelingen volgen.


Update 19 februari

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijven 2 woningen in quarantaine. 

Vaccinatie zorgmedewerkers gaat van start
Op dinsdag 16 februari hebben we aan zorgmedewerkers die in direct contact staan met cliënten een uitnodiging gestuurd voor hun vaccinatie.

Tweede vaccinatieronde cliënten
De tweede vaccinatieronde van onze cliënten vindt plaats op 2, 3 en 4 maart 2021. Ook de medewerkers die tijdens de eerste ronde een ‘anti verspilling’ prik hebben gekregen, krijgen dan hun tweede prik. De eerste vaccinatieronde is inmiddels geëvalueerd. Omdat we positief zijn over de werkwijze organiseren we de tweede ronde op dezelfde manier.


Update 12 februari

Actuele stand van zaken testen en quarantaine
Op dit moment verblijven 4 locaties in quarantaine. 

Vaccinatie cliënten
Aantal gevaccineerde cliënten
Afgelopen week zijn cliënten gevaccineerd. In totaal hebben 511 cliënten een oproep gekregen. 456 cliënten hebben zich daadwerkelijk laten vaccineren. Dit is een score van bijna 90%.

Data tweede vaccinatieronde
De data van de tweede vaccinatieronde zijn bekend. De tweede ronde vindt plaats op 2, 3 en 4 maart. Naar verwachting vindt er eind maart een zogenoemde veegronde plaats. Cliënten die een vaccinatieronde hebben gemist, krijgen dan de mogelijkheid om de gemiste vaccinatie in te halen. Hierover ontvangen we binnenkort meer informatie van de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland).

Extramurale cliënten in behandeling bij Severinus, maar niet gevaccineerd?
Cliënten die onder behandeling zijn binnen Severinus, maar niet bij Severinus wonen ontvangen binnenkort van hun eigen huisarts een uitnodiging voor een vaccinatie.

Vaccinatie medewerkers
We verwachten op zeer korte termijn (hopelijk volgende week) groen licht te krijgen op vaccinatie voor medewerkers.

Opstart dagbesteding
De sluiting van dagbesteding wordt verlengd tot (waarschijnlijk) 1 juni 2021. Mocht het verloop van het virus het toelaten, dan bekijken we de mogelijkheid om eerder open te gaan.

Argumenten voor deze beslissing:

 • Opbouwen immuniteit
 • Geen inzicht hoe de derde golf en virusmutaties zich gaan ontwikkelen
 • Geen zicht hoe groepsimmuniteit zich ontwikkelt na het vaccinatieproces
 • Vorige keer zijn we enthousiast opgestart, toen is alles in zeer korte tijd teruggeschroefd (voorzichtigheid is geboden)

Tot slot
Het blijft belangrijk om zeer scherp te blijven op het naleven van de maatregelen, zowel bij Severinus als in de thuissituatie. Blijf alert. Let op jezelf en op elkaar.


Update 5 februari

Eerste groep cliënten gevaccineerd
De afgelopen dagen zijn 456 cliënten binnen Severinus voor de eerste keer gevaccineerd! Een heel mooi resultaat waar we blij mee zijn. Complimenten aan het vaccinatieteam voor de organisatie en dank aan alle medewerkers en cliënten voor de medewerking. Op 2, 3 en 4 maart 2021 wordt de tweede prik gegeven.

Op het moment van vaccinatie, kon een aantal cliënten niet gevaccineerd worden door Corona-gerelateerde klachten. Zij worden voor een volgende vaccinatieronde uitgenodigd. Het is nog niet bekend wanneer deze ronde gehouden gaat worden.

Vaccinatie medewerkers
Geen verspilling
Hoewel we het vaccin heel zorgvuldig hebben besteld, hielden we vaccin over. Om verspilling te voorkomen is dit vaccin op aanwijzing van het RIVM aangeboden aan medewerkers in functies met veel verschillende cliëntcontacten die daardoor een hoog risico op kruisbesmetting hebben. We zien onder medewerkers een hoge vaccinatiebereidheid. Daar zijn we heel blij mee.

Geen datum bekend
Op dit moment is nog steeds niet bekend wanneer onze overige zorgmedewerkers worden gevaccineerd. Wat we wel weten is dat de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) een grote lobby campagne heeft opgestart in de politiek, media en social media om de noodzaak voor vaccinatie van medewerkers in de gehandicaptenzorg kracht bij te zetten.

Actuele stand van zaken testen en quarantaine
Op dit moment verblijven 6 locaties in quarantaine.

Aandachtspunten maatregelen
Het blijft belangrijk om zeer scherp te blijven op het naleven van de maatregelen, zowel bij Severinus als in de thuissituatie. Zo hanteren we vooralsnog voor het heropenen van de kappers de richtlijnen van de overheid. Om clusters te isoleren en snelle verspreiding binnen en buiten Severinus te voorkomen scherpen we de maatregelen aan op het punt van preventie en voorbereiden op een eventuele positieve besmetting. Bij een positieve besmetting geldt de quarantaine voor beide woonhelften.

Logeermomenten en bezoek aan huis
Is er twijfel of een verdenking van klachten bij de cliënt of gezinsleden na een logeermoment of bezoek aan huis? Zoek dan contact met het woonhuis, voordat de cliënt teruggaat naar Severinus. Zij kunnen in overleg met hun manager of achterdienst bepalen wat een wijs vervolg is.

Is een cliënt of ouder thuis getest of positief getest? Dan mag de cliënt pas na een negatieve uitslag of na de quarantaine periode naar het woonhuis terugkeren wanneer hij of zij tenminste 48 uur koortsvrij is en 24 uur klachtenvrij is.

We doen een dringend beroep op ouders om na een logeermoment hun kind aan de voordeur terug te brengen. Dit om meerdere bezoekers (bij uitpakken van tas/koffer) binnenshuis te voorkomen. Waar nodig is even mee naar binnen toegestaan, maar laat bijvoorbeeld de koffer uitpakken door woonhuisleiding.

Veelgestelde vragen

• Wat verstaat Severinus onder één huishouden?
Een woonhelft van Severinus wordt gezien als 1 huishouden waar maximaal 1 persoon aan bezoek is toegestaan. Thuis wordt gezien als 1 huishouden waar maximaal 1 persoon (cliënt) is toegestaan.

• Vallen mantelzorgers/vrijwilligers buiten de bezoekregeling?
Nee, alleen waar inzet van mantelzorgers/vrijwilligers echt noodzakelijk blijkt, kan hier in overleg met de Manager een maatwerkoplossing voor worden geregeld.


Update 17 juli 2020

Omdat de richtlijnen en de daarbij behorende aanpassingen rondom het Coronavirus zich in hoog tempo opvolgen, heeft Severinus besloten haar doelgroepen persoonlijk via e-mail of post op de hoogte te houden. Mocht u toch vragen hebben over de situatie of regelgeving binnen Severinus? Neem dan contact met ons op via 040 258 63 11. 


Passende maatregelen

We treffen aan de hand van het zorgcontinuïteitsplan en contacten met de GGD en het GHOR Brabant Zuidoost passende maatregelen. Spelen er in uw directe omgeving bijzonderheden rondom het Coronavirus die u wilt delen met Severinus, dan kunt u deze altijd melden op de locatie van uw kind/naaste. De medewerkers van de locatie zullen dit intern bespreken.

Omdat er iedere dag, vooral wereldwijd, nieuwe ontwikkelingen zijn, verwijzen we naar de website van het RIVM. Daar is veel informatie te vinden. Kijk ook bij de veel gestelde vragen.