Severinus

Coronavirus (COVID-19) en Severinus

coronavirus

Op deze pagina geven wij u graag een update van de ontwikkelingen rond het Coronavirus (COVID-19) in Nederland en de eventuele gevolgen voor Severinus. 

Daarnaast bieden we tips voor een fijne dagbesteding én uitleg over het Coronavirus in duidelijk taal en picto’s op deze website. Deze pagina vullen we aan wanneer nodig. 


Update 9 april

Huidige stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen locaties in quarantaine. 

Verschil in quarantaine duur voor bewoners van Severinus en thuiswonende cliënten
In de update van 12 maart werd een aanpassing rondom de quarantaine richtlijn gemeld. De quarantaine richtlijn binnen zorgorganisaties werd aangepast voor personen die volledig gevaccineerd zijn. Hierdoor is er een verschil in quarantaine duur voor bewoners van Severinus en thuiswonende cliënten, die nog niet allemaal gevaccineerd zijn.

Voor bewoners geldt:
Quarantaine na een risicocontact kan worden opgeheven als iemand na 5 dagen een negatieve test heeft.

Voor thuiswonende cliënten geldt:
Bij quarantaine na een risicocontact en een negatieve test na 5 dagen, mag iemand thuis uit quarantaine. Echter mag je de volgende 5 dagen (na de test) nog niet in contact komen met mensen met een kwetsbare gezondheid. Omdat wij niet weten of onze externe cliënten zijn gevaccineerd en dus mogelijk nog zijn aangemerkt als kwetsbaar persoon, duurt quarantaine voor externe cliënten, die gebruik maken van bijvoorbeeld dagbesteding, 10 dagen.

Vaccinatie
De laatste veegronde voor vaccinatie van cliënten staat gepland op 7 mei 2021.

Routekaart
Om perspectief te bieden op versoepelingen hebben we een routekaart gemaakt. Deze geeft weer:
• Welke versoepelingen gepland zijn en definitief doorgaan.
• Welke versoepelingen in voorbereiding zijn, maar waarvan het nog onzeker is of deze doorgaan.
• Welke versoepelingen in de toekomst plaats gaan vinden.

Elke twee weken beslissen we welke versoepelingen definitief in kunnen gaan, op basis van de dan geldende landelijke maatregelen en stand van zaken rondom besmettingen binnen Severinus.

Klik hier voor de routekaart.

Weer openen van dagbesteding
Zoals in de routekaart te zien is, zijn we, mits de situatie het toelaat, van plan om de dagbesteding te heropenen op dinsdag 1 juni 2021. De voorbereidingen om bij ‘groen licht’ ook echt open te kunnen op 1 juni 2021 zijn in volle gang.

Om de dagbestedingsruimtes allemaal in orde te maken voor de start, zijn alle dagbestedingsruimtes op maandag 31 mei gesloten voor bewoners van Severinus. Ook een aantal locaties waar thuiswonende cliënten gebruik van maken zijn die dag gesloten. De betreffende locaties nemen hierover zelf contact op met de betrokken ouders.


Update 2 april

Huidige stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen locaties in quarantaine. 

Onderling bezoek van cliënten
Cliënten mogen vrij op bezoek bij andere cliënten op locatie als hierbij de bezoekregeling wordt gevolgd en het landelijk beleid om maximaal 1 x per dag ergens op bezoek te gaan.

Vrijwilligers weer welkom
Vanaf vrijdag 2 april kunnen vrijwilligers gezien worden als bezoekvriend van de cliënt en mag een vrijwilliger op bezoek komen. Natuurlijk bepaalt de vrijwilliger of deze het ook voor zichzelf veilig acht.

Tot nu toe lag het initiatief van het toelaten van de vrijwilligers bij de woonhuizen. Woensdag 7 april wordt deze versoepeling met de vrijwilligers gedeeld en kunnen vrijwilligers zelf weer contact opnemen om te komen. Hierbij blijft gelden binnen de locatie: maximaal 2 bezoekers per woonhelft, per dagdeel.

Naleven van maatregelen na vaccinatie
We merken dat er in sommige gevallen onduidelijkheid is over het naleven van de maatregelen ná een vaccinatie. Het dringende advies blijft om, ondanks dat men gevaccineerd is, met Corona gerelateerde klachten thuis te blijven en zichzelf te laten testen. De mogelijkheid van besmetten en de gevolgen van quarantaine hebben nog steeds een grote impact.

Gebruik mondkapjes
Voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals het dragen van mondneusmaskers, preventief of in geval van besmetting, zijn er geen wijzigingen.

Afspraken rondom de Paasdagen
Ten slotte willen we iedereen vragen om komend weekend rond de Paasdagen goed te blijven letten op de regels en goede afspraken te maken met de locatie wie er wanneer op bezoek komt of wordt opgehaald om te logeren.


Update 26 maart

Huidige stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen locaties in quarantaine. Wel is het Kinderdagcentrum gesloten tot en met 29 maart. 

Vaccinatie cliënten
De veegronde voor de cliënten die tijdens de eerste en/of tweede ronde geen vaccin konden halen is verzet naar vrijdag 2 april. Reden hiervoor is dat de vaccins een paar dagen later geleverd worden dan eerder gepland. De tweede veegronde is op vrijdag 7 mei. Ook de tweede prikronde voor cliënten die worden gevaccineerd via de eigen huisarts, start vanaf 2 april.

Versoepelingen per 29 maart 2021
Het kabinet heeft aangegeven dat versoepelen in de maatschappij niet mogelijk is gezien het aantal oplopende besmettingen en ziekenhuisopnames. De bezoekregeling voor zorgorganisaties wijkt af van de richtlijn in de maatschappij, omdat binnen zorgorganisaties bijna alle cliënten gevaccineerd zijn. Daarom kunnen we voor cliënten wat meer ruimte bieden in het ontvangen van bezoek.

Uitbreiding bezoekregeling
In het ontvangen van bezoek volgen wij de richtlijn voor zorgorganisaties van het RIVM. Daarin staat dat mensen die volledig zijn gevaccineerd en wonen in een zorginstelling meer wisselende contacten kunnen ontvangen. Daarom breiden we onze bezoekmogelijkheden uit.

Vanaf maandag 29 maart geldt:

• We laten vast bezoek los. Cliënten mogen twee wisselende bezoekers ontvangen. Dus in plaats van twee vaste bezoekers, mag een cliënt wisselende bezoekers ontvangen. Hierbij blijft gelden binnen de locatie: maximaal 2 bezoekers per woonhelft, per dagdeel.
• Externe contacten, zoals bezoek van een masseur, clowns zijn weer toegestaan. Dit altijd op afspraak en onder veilige omstandigheden. Gebruik van mondmasker is voor hen verplicht.
• Gevaccineerde cliënten mogen elkaar onderling weer ontmoeten. Hierbij geldt wel de regel van maximaal 2 bezoekers.


Update 19 maart

Huidige stand van zaken
Op dit moment verblijven er geen locaties in quarantaine. Van donderdag 11 maart tot en met donderdag 18 maart zijn 38 cliënten en medewerkers getest. 1 cliënt en 3 medewerkers ontvingen een positieve testuitslag. De quarantaine periode voor deze besmettingen liep per 17 maart af.

Vaccinatie cliënten
De veegronde voor de cliënten die tijdens de eerste en/of tweede ronde geen vaccin konden halen start op woensdag 31 maart. Vier of vijf weken later komt er een tweede veegronde voor de cliënten die dan nog geen tweede prik gehad hebben. De tweede prikronde voor cliënten die worden gevaccineerd via de eigen huisarts, start vanaf 3 april.

Vaccinatie medewerkers
Gisteren werd bekend dat het vaccinatieprogramma met het AstraZeneca vaccin vanaf volgende week weer wordt opgestart.

Routekaart Severinus voor versoepelen maatregelen
We zien dat de genomen maatregelen en het vaccineren voorzichtig effect beginnen te hebben. Maar de zorg voor hen die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn en de zorg om nieuwe besmettingen blijft ook bestaan. Daarom zijn we nog steeds voorzichtig. Afgelopen week hebben we binnen Severinus bekeken waar we mogelijkheden voor versoepeling zien en hoe we die versoepelingen stap voor stap kunnen toepassen. Daarbij kijken we steeds naar wat wél kan vanuit het perspectief van het welzijn van onze cliënten en medewerkers. We doen het dus stap voor stap en proberen daar een goede balans in te vinden.

Elke twee weken kijken we wat we kunnen versoepelen
Vanaf maandag 29 maart gaan we binnen Severinus werken met een routekaart.

De routekaart geeft zicht op welke versoepelingen op korte en lange termijn mogelijk (kunnen) zijn. Natuurlijk altijd binnen het landelijke kader en stap voor stap.

Waarom? Door stap voor stap te versoepelen kunnen we in de gaten houden wat het effect is van de versoepelingen binnen Severinus en op tijd bijsturen. Elke twee weken beoordelen we welke maatregelen versoepeld kunnen worden. De routekaart wordt maandelijks opgemaakt, zodat afdelingen zich kunnen voorbereiden op de versoepeling en (maatwerk) afspraken. Natuurlijk beoordelen we wekelijks of maatregelen versoepeld kunnen worden, hierin nemen we ook aankomende landelijke versoepelingen mee.


Update 12 maart

Actuele stand van zaken 
Op dit moment verblijft er 1 locatie in quarantaine. 

Vaccinatie cliënten
In de week van 29 maart vindt de veegronde plaats. Tijdens deze veegronde krijgen cliënten die tijdens de eerste en/of tweede ronde geen vaccin konden halen, alsnog hun prik toegediend. Vier of vijf weken later komt er een tweede veegronde voor de cliënten die dan de eerste prik krijgen. Over de veegronde vanuit het huisartsen vaccinatieproces is nog geen datum bekend.

Vaccinatie medewerkers
De vaccinatie van onze zorgmedewerkers via de GGD is in volle gang. In de eerdere vaccinatiestrategie stond dat de overige zorgmedewerkers vanaf mei worden uitgenodigd voor een vaccinatie.
• Als er geen schaarste aan vaccins ontstaat zal de vaccinatie van de groep overige zorgmedewerkers gelijktijdig plaatsvinden met de groep mensen tussen de 18 en 60 jaar zonder medische indicatie. Dit omdat het apart uitnodigen van de groep overige zorgmedewerkers dan een vertragende factor zou kunnen zijn.
• Als er wel een schaarste aan vaccins ontstaat, zal het ministerie bekijken welke groepen eerder moeten worden uitgenodigd voor een vaccinatie.

Versoepelde maatregelen
Op de persconferentie van maandag 8 maart werd een aantal landelijke maatregelen versoepeld. Op een aantal punten passen we daarom ook het beleid van Severinus aan. We houden daarbij rekening met het beschermende effect van de tweede vaccinatie voor cliënten. We proberen bij het versoepelen om stapsgewijs en zoveel mogelijk gecontroleerde risico’s te nemen.

Hoewel het nog vroeg is, want nog niet iedereen is gevaccineerd en de werking van het vaccin is nog onbekend op mogelijke mutaties van het virus, vinden we het belangrijk om op basis van de landelijke richtlijnen na te denken over de volgorde van het afschalen van de Coronamaatregelen en het bieden van een perspectief van de mogelijkheden binnen Severinus. De komende weken gaan we, op basis van de landelijke richtlijnen, kijken of en hoe we de versoepelingen stapsgewijs kunnen uitbreiden.

Uitbreiding bezoekregeling per 15 maart
De bezoekregeling binnen Severinus wordt aangepast. Vanaf 15 maart mogen er maximaal twee bezoekers per cliënt, per woonhelft, per dagdeel komen. Dit was maximaal één bezoeker per cliënt , per woonhelft, per dagdeel.

Per dagdeel zijn twee bezoekers per woonhelft toegestaan. Dus:

• Cliënt A ontvangt 2 bezoekers in de ochtend
• Cliënt B ontvangt 2 bezoekers in de middag
• Cliënt C ontvangt 2 bezoekers in de avond

Wel blijven de algemene hygiënemaatregelen gelden en moet geregistreerd wordt wie er op bezoek komt. Leidt dit niet tot meer besmettingen? Dan kunnen we over een paar weken verder versoepelen.

Sporten
Buiten sporten mag met 4 personen op 1,5 meter afstand en boven de 27 jaar.

Zwemmen voor kinderen onder de 12 jaar is weer toegestaan. De externe zwemschool mag haar activiteiten binnen Severinus weer starten.

Severinus Academie
De landelijke richtlijnen staan momenteel toe dat er één dag per week les wordt gegeven. Met ingang van 15 maart gaan we weer (gedeeltelijk) fysiek lesgeven. Elke lesgroep ontvangt de ene week fysiek les en de andere week digitaal. Na vier weken, in de week van 5 april, wordt besloten of we volledig over kunnen gaan tot fysiek lesgeven aan alle leerlingen.


Update 5 maart

Actuele stand van zaken 
Op dit moment verblijven er geen locaties in quarantaine. 

Vaccinatie cliënten en medewerkers
Op 2, 3 en 4 maart zijn onze cliënten en een aantal medewerkers voor de tweede keer gevaccineerd. Eind maart vindt nog een veegronde plaats. Tijdens deze veegronde krijgen cliënten die tijdens de eerste of tweede ronde geen vaccin konden halen, alsnog hun tweede prik toegediend. Ook de vaccinatie van onze medewerkers via de GGD is in volle gang.

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen na vaccinatie
Voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het volgen van de Coronaregels na vaccinatie, volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de VGN. Op dit moment geven zij aan om gebruik te blijven maken van mondneusmaskers type IIR of het mondmasker type FFP2. Ook als cliënten en/of medewerkers al zijn gevaccineerd. De vaccinatie biedt namelijk geen 100% bescherming en ook is nog niet duidelijk wie wel of niet gevaccineerd zijn. Daarbij kunnen gevaccineerde personen het virus nog steeds overdragen.

Het RIVM en VGN zijn druk bezig met het opzetten van een perspectief ‘hoe verder na vaccinatie’. Op dit moment is nog niet bekend of beschermmiddelen afgebouwd kunnen worden of misschien juist wel nodig blijven om de regels te kunnen verruimen. De ontwikkelingen op dit punt volgen wij op de voet, zodra er wijzigingen zijn laten wij dit weten.

Evenementen 2021
We hebben bekeken welke evenementen er dit jaar gepland staan, zowel voor cliënten als voor medewerkers.

• Voor de evenementen die voor 1 juni 2021 gepland staan wordt opdracht gegeven deze te verzetten tot na de zomervakantie of een Coronaproof alternatief te organiseren als dat mogelijk is.

• De Gemeente Veldhoven staat vooralsnog geen evenementen toe en raadt het af al te starten met de voorbereidingen. Binnen Severinus bekijken we op dit moment de mogelijkheden voor een Coronaproof alternatief voor het volleybaltoernooi en de kermis.


Update 26 februari

Actuele stand van zaken 
Op dit moment verblijft 1 locatie in quarantaine. 

Planning vaccinatie cliënten
Volgende week krijgen cliënten hun tweede vaccinatieprik. Ook de medewerkers die tijdens de eerste ronde een ‘anti verspilling’ prik hebben gekregen, krijgen volgende week hun tweede prik. De planning is als volgt:
- Dinsdag 2 maart in de Berkt
- Woensdag 3 maart in Akkereind
- Donderdag 4 maart is er een mogelijkheid om alsnog een vaccinatie te halen voor wie beide andere data niet kan.
In de week van 29 maart vindt de veegronde plaats.

Stand van zaken vaccinatie cliënten via huisartspraktijk
Diverse huisartsen zijn nog niet begonnen met vaccineren (zelfs uitnodigen). Er is dus wat achterstand. De veegronde vanuit het huisartsen vaccinatieproces is nog niet bekend.

Vaccinatie medewerkers
Onze zorgmedewerkers zijn uitgenodigd en een aantal heeft de eerste vaccinatie al gekregen.

Aanpassing landelijke maatregelen
Inmiddels hebben verschillende groepen binnen de organisatie van Severinus de eerste prik ontvangen. Helaas betekent dat nog niet dat we de maatregelen of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen afschalen. Het blijft dus belangrijk om zeer scherp te blijven op het naleven van de maatregelen, zowel bij Severinus als in de thuissituatie. Er is nog geen immuniteit garantie en een besmetting kan ook door gevaccineerde personen plaatsvinden. We volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen hierover tijdig communiceren.

Op de persconferentie van dinsdag 23 februari werd een aantal landelijke maatregelen aangepast. Op twee punten passen we daarom ook het beleid van Severinus aan. We proberen hierbij om stapsgewijs zoveel mogelijk gecontroleerde risico’s te nemen en we houden rekening met de effecten van de tweede vaccinatie voor cliënten, die vanaf 7 dagen na de tweede vaccinatie beschermd zijn tegen het Coronavirus. De week na de tweede vaccinatie beoordelen we hoe we verder gaan met de maatregelen, gelet op de besmettingen en effecten van vaccinatie.

Buiten sporten
Extern sporten (buiten Severinus) is toegestaan voor cliënten jonger dan 27 jaar. Binnen Severinus is sporten buiten toegestaan in de bubble (per woonhelft).

Bezoek kapper en masseur
Extern bezoek aan de kapper of masseur mag. Intern gebruik maken van Severinus kappers mag op afspraak. Externe masseurs/kappers die cliënten aan huis bezoeken is nog niet toegestaan (gezien de bezoekregeling). Ook hiervoor geldt dat we de ontwikkelingen volgen.


Update 19 februari

Actuele stand van zaken
Op dit moment verblijven 2 woningen in quarantaine. 

Vaccinatie zorgmedewerkers gaat van start
Op dinsdag 16 februari hebben we aan zorgmedewerkers die in direct contact staan met cliënten een uitnodiging gestuurd voor hun vaccinatie.

Tweede vaccinatieronde cliënten
De tweede vaccinatieronde van onze cliënten vindt plaats op 2, 3 en 4 maart 2021. Ook de medewerkers die tijdens de eerste ronde een ‘anti verspilling’ prik hebben gekregen, krijgen dan hun tweede prik. De eerste vaccinatieronde is inmiddels geëvalueerd. Omdat we positief zijn over de werkwijze organiseren we de tweede ronde op dezelfde manier.


Update 12 februari

Actuele stand van zaken testen en quarantaine
Op dit moment verblijven 4 locaties in quarantaine. 

Vaccinatie cliënten
Aantal gevaccineerde cliënten
Afgelopen week zijn cliënten gevaccineerd. In totaal hebben 511 cliënten een oproep gekregen. 456 cliënten hebben zich daadwerkelijk laten vaccineren. Dit is een score van bijna 90%.

Data tweede vaccinatieronde
De data van de tweede vaccinatieronde zijn bekend. De tweede ronde vindt plaats op 2, 3 en 4 maart. Naar verwachting vindt er eind maart een zogenoemde veegronde plaats. Cliënten die een vaccinatieronde hebben gemist, krijgen dan de mogelijkheid om de gemiste vaccinatie in te halen. Hierover ontvangen we binnenkort meer informatie van de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland).

Extramurale cliënten in behandeling bij Severinus, maar niet gevaccineerd?
Cliënten die onder behandeling zijn binnen Severinus, maar niet bij Severinus wonen ontvangen binnenkort van hun eigen huisarts een uitnodiging voor een vaccinatie.

Vaccinatie medewerkers
We verwachten op zeer korte termijn (hopelijk volgende week) groen licht te krijgen op vaccinatie voor medewerkers.

Opstart dagbesteding
De sluiting van dagbesteding wordt verlengd tot (waarschijnlijk) 1 juni 2021. Mocht het verloop van het virus het toelaten, dan bekijken we de mogelijkheid om eerder open te gaan.

Argumenten voor deze beslissing:

 • Opbouwen immuniteit
 • Geen inzicht hoe de derde golf en virusmutaties zich gaan ontwikkelen
 • Geen zicht hoe groepsimmuniteit zich ontwikkelt na het vaccinatieproces
 • Vorige keer zijn we enthousiast opgestart, toen is alles in zeer korte tijd teruggeschroefd (voorzichtigheid is geboden)

Tot slot
Het blijft belangrijk om zeer scherp te blijven op het naleven van de maatregelen, zowel bij Severinus als in de thuissituatie. Blijf alert. Let op jezelf en op elkaar.


Update 5 februari

Eerste groep cliënten gevaccineerd
De afgelopen dagen zijn 456 cliënten binnen Severinus voor de eerste keer gevaccineerd! Een heel mooi resultaat waar we blij mee zijn. Complimenten aan het vaccinatieteam voor de organisatie en dank aan alle medewerkers en cliënten voor de medewerking. Op 2, 3 en 4 maart 2021 wordt de tweede prik gegeven.

Op het moment van vaccinatie, kon een aantal cliënten niet gevaccineerd worden door Corona-gerelateerde klachten. Zij worden voor een volgende vaccinatieronde uitgenodigd. Het is nog niet bekend wanneer deze ronde gehouden gaat worden.

Vaccinatie medewerkers
Geen verspilling
Hoewel we het vaccin heel zorgvuldig hebben besteld, hielden we vaccin over. Om verspilling te voorkomen is dit vaccin op aanwijzing van het RIVM aangeboden aan medewerkers in functies met veel verschillende cliëntcontacten die daardoor een hoog risico op kruisbesmetting hebben. We zien onder medewerkers een hoge vaccinatiebereidheid. Daar zijn we heel blij mee.

Geen datum bekend
Op dit moment is nog steeds niet bekend wanneer onze overige zorgmedewerkers worden gevaccineerd. Wat we wel weten is dat de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) een grote lobby campagne heeft opgestart in de politiek, media en social media om de noodzaak voor vaccinatie van medewerkers in de gehandicaptenzorg kracht bij te zetten.

Actuele stand van zaken testen en quarantaine
Op dit moment verblijven 6 locaties in quarantaine.

Aandachtspunten maatregelen
Het blijft belangrijk om zeer scherp te blijven op het naleven van de maatregelen, zowel bij Severinus als in de thuissituatie. Zo hanteren we vooralsnog voor het heropenen van de kappers de richtlijnen van de overheid. Om clusters te isoleren en snelle verspreiding binnen en buiten Severinus te voorkomen scherpen we de maatregelen aan op het punt van preventie en voorbereiden op een eventuele positieve besmetting. Bij een positieve besmetting geldt de quarantaine voor beide woonhelften.

Logeermomenten en bezoek aan huis
Is er twijfel of een verdenking van klachten bij de cliënt of gezinsleden na een logeermoment of bezoek aan huis? Zoek dan contact met het woonhuis, voordat de cliënt teruggaat naar Severinus. Zij kunnen in overleg met hun manager of achterdienst bepalen wat een wijs vervolg is.

Is een cliënt of ouder thuis getest of positief getest? Dan mag de cliënt pas na een negatieve uitslag of na de quarantaine periode naar het woonhuis terugkeren wanneer hij of zij tenminste 48 uur koortsvrij is en 24 uur klachtenvrij is.

We doen een dringend beroep op ouders om na een logeermoment hun kind aan de voordeur terug te brengen. Dit om meerdere bezoekers (bij uitpakken van tas/koffer) binnenshuis te voorkomen. Waar nodig is even mee naar binnen toegestaan, maar laat bijvoorbeeld de koffer uitpakken door woonhuisleiding.

Veelgestelde vragen

• Wat verstaat Severinus onder één huishouden?
Een woonhelft van Severinus wordt gezien als 1 huishouden waar maximaal 1 persoon aan bezoek is toegestaan. Thuis wordt gezien als 1 huishouden waar maximaal 1 persoon (cliënt) is toegestaan.

• Vallen mantelzorgers/vrijwilligers buiten de bezoekregeling?
Nee, alleen waar inzet van mantelzorgers/vrijwilligers echt noodzakelijk blijkt, kan hier in overleg met de Manager een maatwerkoplossing voor worden geregeld.


Update 29 januari

Huidige stand van zaken
Op dit moment verblijven vier woonhuizen en één appartement in quarantaine.

Bezoek aan cliënten
Eerder berichtten we al dat het aantal toegestane bezoekers omlaag is gegaan tot ten minste 9 februari. Elke cliënt heeft één vaste bezoeker. Er mag één bezoeker tegelijkertijd op bezoek komen.

Per dagdeel is één bezoeker per woonhelft toegestaan. Dus:

 • Client A ontvangt 1 bezoeker in de ochtend
 • Client B ontvangt 1 bezoeker in de middag
 • Client C ontvangt 1 bezoeker in de avond

Omdat de kans op kruisbesmettingen binnen Severinus groter is dan in de normale thuissituatie, zien wij ons genoodzaakt deze bezoekregeling strikt te hanteren. Het is daarom niet toegestaan om naast één bezoeker in huis, tegelijkertijd met andere cliënten een wandel afspraak te maken of bezoek in de tuin af te leggen.

We vinden het belangrijk dat onze cliënten en medewerkers gezond blijven. Alle regels hebben steeds als doel te voorkomen dat de besmettingen oplopen. Wij hopen, vanuit het gezamenlijk belang, dat ook als cliënten een bezoek brengen aan thuis, of daar blijven logeren, de contactmomenten beperkt blijven tot aldaar aanwezige huisgenoten. 

Vaccinatie cliënten
Op 2, 3 en 4 februari vindt de eerste vaccinatieronde plaats bij Severinus voor cliënten. De tweede vaccinatieronde vindt over 4 weken plaats op 2, 3 en 4 maart. Wij vinden het fijn om te zien dat de vaccinatiebereidheid ontzettend hoog is.

Praktische informatie over vaccinatie cliënten
De meeste cliënten worden gevaccineerd in de sporthal van Berkt en Akkereind. Cliënten waarvoor het onmogelijk is om naar de sporthal te komen worden op 4 februari in de eigen woning gevaccineerd. Hierover zijn maatwerk afspraken gemaakt met de medische dienst. Alle praktische informatie zoals vaccinatie locatie, tijdstip, looproute etc. is op donderdag 28 januari per mail verstuurd aan alle woonhuizen.

Geen verspilling vaccin
Hoewel we het vaccin heel zorgvuldig hebben besteld, houden we vaccin over. Dat komt omdat soms meer vaccins uit één ampul kunnen worden gehaald, of omdat cliënten als gevolg van ziekte of een andere reden onverhoopt geen gebruik kunnen maken van het vaccin. Om verspilling tegen te gaan hebben wij van het RIVM en de VGN opdracht gekregen medewerkers die als gevolg van hun beroep met veel verschillende cliënten en cliëntgroepen in aanraking komen, zoals bijvoorbeeld artsen, Nachtzorg en andere behandelaren, alvast uit te nodigen om gebruik te maken van een overgebleven vaccin.

Toegang tot Platanenlaan 28 en Honk 1
Voor de vaccinatie dagen is een tijdschema met looproute opgesteld om onderling contact te voorkomen. De toegang tot de hoofdgebouwen is op de dag van de vaccinatieronde gereserveerd voor de organisatie en het medisch team. Op deze dagen is het voor medewerkers die niet meehelpen bij de vaccinatie niet toegestaan om te werken op kantoor. Er vinden alleen behandelingen van de tandarts, pedicure en arts plaats. Gebruik hiervoor de ingang aan de achterzijde.

Vaccinatie medewerkers
Helaas is de vaccinatie van medewerkers in de gehandicaptenzorg weer uitgesteld, als gevolg van leveringsproblemen. Wanneer de vaccinatie nu plaats gaat vinden is nog niet bekend. Op de keuze welk vaccin voor ons beschikbaar komt hebben wij geen invloed.

VGN doet haar uiterste best om de noodzaak van vaccinatie van medewerkers in de gehandicaptenzorg onder de aandacht te houden van de overheid en ervoor te zorgen dat zij zo snel mogelijk aan de beurt zijn.


Update 22 januari

Huidige stand van zaken
Op dit moment verblijven drie woonhuizen in quarantaine.  

Vaccinatie cliënten
Severinus start in de eerste week van februari met de vaccinatie van bewoners van Severinus die ouder zijn dan 18 jaar en worden behandeld door de arts van Severinus. Onze medische dienst is zich aan het voorbereiden op twee vaccinatie scenario’s, waarbij vaccinatie plaats vindt in de sportzaal van Akkereind en de Berkt. Indien nodig kunnen cliënten thuis de vaccinatie ontvangen. Meer informatie hierover volgt. 

Toestemmingsformulier graag vóór maandag 25 januari terugsturen
Cliënten/wettelijk vertegenwoordigers hebben van Severinus een toestemmingsformulier ontvangen met het verzoek dit formulier vóór maandag 25 januari 2021 ingevuld en ondertekend terug te sturen. Dit omdat wij vanaf 25 januari de benodigde vaccins kunnen bestellen. 

Overheidsmaatregelen per vrijdag 22 januari 2021
De overheid voert een aantal extra regels in om de verspreiding van de Britse variant van het Coronavirus af te remmen. Wat betekent dit voor Severinus?

Maximaal 1 bezoeker, per dagdeel, per woonhelft
Vanaf vandaag tot en met dinsdag 9 februari is nog slechts 1 bezoeker per cliënt, per dagdeel, per woonhelft toegestaan. We zijn aan het bekijken of er rond specifieke situaties, maatwerkoplossingen denkbaar zijn. We komen daar volgende week op terug. Kom je in de avonduren op bezoek? Houd dan rekening met de avondklok.

Werkgeversverklaring voor de avondklok
De avondklok geldt vanaf zaterdag 23 januari in heel Nederland. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen moet blijven. Het is verboden om dan zonder geldige reden op straat te zijn. Essentiële werkzaamheden gaan bij de invoering van de avondklok wel door, waaronder de zorg. Alle medewerkers ontvangen van Severinus een verklaring. Hiermee kunnen zij aantonen dat ze zich tijdens de avondklok mogen verplaatsen van huis naar Severinus en andersom, voor het uitvoeren van hun werk (bijvoorbeeld Nachtzorg).

Voorbereiding op Britse variant
De Britse variant verspreidt zich steeds verder over Nederland. Ook Severinus kan te maken krijgen met deze besmettelijkere variant van het Coronavirus. We werken op dit moment een aantal scenario’s uit om ons hierop voor te bereiden.

Voorkomen
We werken uit welke maatregelen we nog extra in kunnen zetten om zoveel mogelijk besmettingen en verdere verspreiding van het Coronavirus binnen Severinus te voorkomen. Daarbij kijken we welke maatregelen we nu al inzetten en welke maatregelen nodig zijn op het moment dat we het aantal besmettingen op zien lopen.

Zorgcontinuïteit
We bereiden ons voor op een zorgcontinuïteitplan. Dit om ervoor te zorgen dat we bij extreem oplopende besmettingen en uitval van personeel de zorg aan onze cliënten toch door kunnen laten gaan. We gaan daarbij uit van de huidige zorg in stand houden, ook bij oplopende besmettingen. In al deze scenario’s wordt ervoor gezorgd dat de vaccinatie die start in de eerste week van februari door kan gaan.

Vaccinatie medewerkers
Zoals het er nu uit ziet worden zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg begin februari 2021 uitgenodigd om zich te laten vaccineren. Zo gauw dit definitief is ontvangen al onze medewerkers die voor deze vaccinatieronde in aanmerking komen van ons een uitnodigingsbrief. 

Gebruik PBM en maatregelen ook na vaccinatie
Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en het naleven van de huidige maatregelen blijven verplicht. Dit omdat het nog onduidelijk is of je na vaccinatie anderen kunt besmetten én nog niet iedereen is ingeënt. Daarom wordt het zekere voor het onzekere genomen.


Update 15 januari

Locaties in quarantaine
Op dit moment verblijven drie woningen in quarantaine. 

Maximaal 2 bezoekers, per dagdeel, per woonhelft
De landelijke lockdown is door de overheid verlengd tot en met dinsdag 9 februari 2021. Ook binnen Severinus blijven de nu geldende maatregelen ongewijzigd, waaronder de afspraken over het maximaal aantal bezoekers. Hier geldt nog steeds dat maximaal 2 bezoekers, per dagdeel, per woonhelft zijn toegestaan. 

We volgen de aangekondigde onderzoeken van de overheid op de voet
Naast de huidige maatregelen onderzoekt de overheid of het nodig is een avondklok in te stellen. Indien er een avondklok wordt ingesteld bekijken en communiceren wij wat dit betekent voor cliënten, medewerkers en bezoek. 

Vaccinatie medewerkers
Zoals bekend is deze uitgesteld tot een nog onbepaald moment. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit in februari zijn en het vaccin wat hierbij wordt ingezet het AstraZeneca vaccin. Zodra er meer informatie beschikbaar komt, delen wij dit.

Vaccinatie cliënten
Vanaf maandag 18 januari 2021 gaan er in het land  6 organisaties in de gehandicaptenzorg  proefdraaien met het vaccineren van cliënten. De overige organisaties volgen daarna, waaronder Severinus. Exacte informatie over de datum en het tijdstip ontbreken nog. Wel weten we dat de vaccinatieronde geldt voor cliënten met een verstandelijke beperking die 18 jaar of ouder zijn, wonen in een zorgorganisatie én worden behandeld door de arts van de zorgorganisatie. Voor de vaccinatieronde wordt naar alle waarschijnlijkheid het vaccin van BioNTech/Pfizer ingezet.

Toestemming
Vaccinatie gebeurt alleen met toestemming van de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger. Om toestemming te vragen sturen wij maandag 18 januari 2021 per post een toestemmingsformulier aan de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger. Met dit formulier kan de cliënt aangeven of hij/zij gevaccineerd wil worden met het vaccin van BioNTech/Pfizer. Omdat de vaccinatie al binnenkort start, vinden we het fijn als het formulier zo snel mogelijk (digitaal of per post) wordt teruggestuurd.

Naast toestemming voor vaccinatie vragen wij met het toestemmingsformulier ook om aan te geven of de gegevens van de vaccinatie gedeeld mogen worden met het RIVM. Beide antwoorden worden geregistreerd in het medisch dossier van de cliënt.

Wie worden er niet uitgenodigd?

Deze cliënten ontvangen een brief per post waarin zij apart worden geïnformeerd. 

Informatie over vaccinatie
Om cliënten/wettelijk vertegenwoordigers te informeren over het vaccin van BioNTech/Pfizer sturen wij een factsheet mee met de toestemmingsformulieren. Kijk voor meer informatie over het vaccineren op de website www.coronavaccinatie.nl. Voor begrijpelijke informatie voor cliënten verwijzen we naar het filmpje van Steffie.

Webinar voor meer informatie
De VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) organiseert op 19 januari twee webinars. Dit is een online bijeenkomst. De webinars staan in het teken van het vaccineren.

Kijk voor meer informatie op de linkjes hierboven. 

Gebruik PBM en maatregelen ook na vaccinatie
Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en het naleven van de huidige maatregelen blijven voorlopig verplicht. Dit omdat het nog onduidelijk is of je na vaccinatie anderen kunt besmetten én nog niet iedereen is ingeënt.


Update 8 januari

Locaties in quarantaine
Op dit moment verblijven twee woningen in quarantaine.

Vaccinatie medewerkers
De eerste vaccinaties van zorgmedewerkers zijn een feit in Nederland. Afgelopen week zijn alle medewerkers van de spoedeisende hulp en verpleeg-en verzorgingshuizen uitgenodigd om een vaccinatie afspraak te maken. De vaccinatiebereidheid is hoog onder deze doelgroepen. Het aantal vaccins is helaas beperkt. Begin deze week leek het erop dat ook Severinus kon beginnen met het uitnodigen van onze medewerkers. Op 6 januari 2021 ontvingen we van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) het bericht dat het versturen van de uitnodigingen aan zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg wordt uitgesteld. De verwachting is nu dat we eind januari/begin februari aan alle zorgmedewerkers die 18+ zijn en tijdens hun werk in direct contact staan met cliënten een uitnodiging kunnen sturen. De afgelopen weken hebben we ons goed voorbereid op het versturen van de uitnodigingen. Bij groen licht kunnen we deze direct versturen en zullen we daarover informeren.                                                

Vaccinatie is niet verplicht maar we stellen het wel op prijs
Voor iedereen geldt dat vaccinatie niet verplicht is, maar wij stellen het zeer op prijs als onze medewerkers gebruik maken van deze mogelijkheid. We registreren niet of medewerkers wel of niet gevaccineerd zijn.  

Vaccinatie cliënten
Op korte termijn komen er vaccins beschikbaar (Pfizer en/of Moderna) om als eerste mensen met een kwetsbare gezondheid te vaccineren. Op dit moment is er nog geen datum afgegeven. Wij volgen op de voet wanneer we binnen Severinus kunnen starten en bereiden ons hier in de tussentijd op voor.

Toestemming
Vaccinatie van cliënten gebeurt alleen met toestemming. Zodra er groen licht is voor het tijdspad en de procedure ontvangen cliënten, ouders of wettelijk vertegenwoordigers van ons een formulier waarmee zij aan kunnen geven of cliënt/kind/naaste toestemming geeft voor de vaccinatie. Dit formulier wordt vastgelegd in het medisch dossier van de cliënt.

Om cliënten uitleg te geven over vaccinatie kan gebruik worden gemaakt van het filmpje van Steffie. Een fijn hulpmiddel, zeker voor cliënten die nog geen besluit hebben genomen over wel of niet vaccineren. 

Waar kunt u terecht voor vragen over vaccinatie?
Wilt u meer informatie over de vaccinatie? Ga dan naar de website www.coronavaccinatie.nl

Bij vragen over vaccinatie van cliënten kunnen medewerkers en wettelijk vertegenwoordigers terecht bij de eigen arts of secretariaat Behandeling. Zij zijn bereikbaar via 040 25 86 339 of via behandeling@severinus.nl.


Update 31 december

Locaties in quarantaine
Op dit moment verblijven 4 woningen in quarantaine.

Vaccinatie
Eerder berichtten we al dat we bezig zijn met het voorbereiden van de vaccinatie van zorgmedewerkers. Zoals het er nu naar uitziet krijgen we in de loop van januari 2021 groen licht van de VGN en het RIVM om onze medewerkers die in de directe zorg voor cliënten werken uit te nodigen voor vaccinatie. We houden de ontwikkelingen en beschikbare informatie nauwlettend in de gaten.

Wat betreft het vaccinatieproces voor cliënten heeft de VGN aangegeven dat zij hopelijk medio januari 2021 hier wat meer over kunnen mededelen, als ook het vaccin van Moderna (wat waarschijnlijk ingezet gaat worden) is geautoriseerd. We houden ook hiervan de ontwikkelingen en beschikbare informatie nauwlettend in de gaten.


Update 23 december

Wees alert
De weer oplopende besmettingen in het land maken dat we ons weer extra bewust moeten zijn. In een recente casus hebben we gezien dat het aantal besmettingen in een mum van tijd op kan lopen. Om onze cliënten en medewerkers zo maximaal mogelijk te beschermen hebben wij het dragen van medische mondneusmasker verplicht voor onze medewerkers.

Wij vragen u om tijdens uw bezoek ook gebruik te maken van een mondmasker. Dit kan een eigen mondmasker zijn. Bezoek vindt bij voorkeur plaats op de kamer van uw kind/naaste. Bezoek draagt in algemene ruimtes een mondmasker en houdt 1,5 meter afstand. Komt u tóch binnen de 1,5 meter? Draag dan a.u.b. een chirurgisch mondneusmasker type IIR. Het woonhuis verstrekt deze.

Bezoek tijdens oud en nieuw
De feestdagen zijn voor veel mensen anders dan anders dit jaar. Velen snakken naar gezelligheid en meer mensen om zich heen. Toch doen we een dringend beroep op u en al onze medewerkers om ook tijdens de feestdagen de maatregelen na te leven en het aantal bezoekers/contacten te beperken zoals door de overheid is voorgeschreven.

Bezoek op 31 december en 1 januari
Met oud en nieuw, op 31 december en 1 januari is het voor de woningen toegestaan om op afspraak twee bezoeker te ontvangen, per woonhelft en per dagdeel.

Behandelingen gaan door i.v.m. zorg continuïteit
Niet medische contactberoepen gaan ten minste tot 19 januari niet door. Alle andere behandelingen in het kader van zorgcontinuïteit gaan wel door onder de geldende coronamaatregelen.

Vaccinatie zorgmedewerkers
In januari 2021 wordt in Nederland gestart met de coronavaccinatie. De vaccinatiestrategie in Nederland is gericht op het beschermen van de mensen die het meest kwetsbaar zijn. Daarom krijgen zorgmedewerkers in de ouderenzorg als eerste de mogelijkheid om gevaccineerd te worden. Daarna krijgen zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en WMO ondersteuning de mogelijkheid om ingeënt te worden met het vaccin van BioNTech/Pfizer. Zo kan er een eerste beschermde ring ontstaan in de zorg voor mensen met een kwetsbare gezondheid.

Hoe bereidt Severinus zich voor op de vaccinatie van zorgmedewerkers?
Binnen Severinus hebben we een lijst opgesteld van medewerkers die als eerste een oproep krijgen voor vaccinatie. Dit zijn al onze medewerkers die in direct contact staan met onze cliënten. Op het moment dat wij van het RIVM en de VGN groen licht krijgen om de medewerkers die in aanmerking komen voor een vaccinatie uit te nodigen, ontvangen zij van ons een uitnodiging voor het maken van een vaccinatie afspraak. Dit zal in de loop van januari 2021 zijn.

We stellen vaccinatie op prijs
Het vaccin is niet verplicht maar wij stellen het zeer op prijs als onze medewerkers gebruik maken van deze vaccinatie mogelijkheid.

Vaccinatie cliënten
Parallel aan het vaccineren van de genoemde zorgmedewerkers wordt in het nieuwe jaar ook zo snel mogelijk gestart met het vaccineren van bewoners van verpleeghuizen en woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze groepen krijgen het vaccin van Moderna aangeboden. Naar verwachting nemen EMA en de Europese Commissie medio januari een besluit over toelating van dit vaccin. Op het moment dat wij meer duidelijkheid hebben over de wijze van het vaccineren van cliënten en het verlenen van toestemming hiervoor informeren wij u hierover.   

Heeft u vragen over de vaccinatie
Zie hiervoor de website van Rijksoverheid: https://www.coronavaccinatie.nl/Wilt u informatie over vaccinatie, hoe een vaccin tot stand komt en hoe het werkt, bekijk dan dit filmpje. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nWC0loLNd4k&feature=youtu.be


Update 15 december | 17.30 uur

Gisteren heeft Mark Rutte de Nederlandse bevolking toegesproken en per vandaag nieuwe maatregelen aangekondigd om het oplopende aantal coronabesmettingen omlaag te krijgen. Binnen Severinus is de situatie onder controle. Dat betekent dat wij het op dit moment goed doen. Graag informeren wij u over enkele aanvullende maatregelen. Bovenal geldt dat we vooral willen kijken naar wat wel kan, in plaats van naar wat niet meer kan. Het is deze keer een uitgebreide update, dat komt omdat we alle onderwerpen willen benoemen.

Aantal woningen in quarantaine
Op dit moment verblijven er twee woningen in quarantaine.

Nieuwe maatregelen
Naar aanleiding van de persconferentie op 14 december 2020, gelden ook voor Severinus enkele nieuwe maatregelen. Deze maatregelen gelden per direct en duren tot ten minste 19 januari 2021.

Bezoek en naar huis
Voor onze cliënten geldt dat het ontvangen van bezoek en het naar huis gaan met een paar wijzigingen mogelijk blijft.

Aantal vaste bezoekers
Het aantal vaste bezoekers gaat per cliënt van drie naar twee vaste bezoekers. Deze vaste bezoekers kunnen op afspraak bij de cliënt op bezoek komen, of de cliënt gaat bij deze bezoekers op bezoek.

Bezoek in de woning
Bezoek in de woningen van Severinus vindt alleen plaats op afspraak, zonder klachten en met in achtneming van alle basis maatregelen. Ten minste tot en met 19 januari zijn per woonhelft maximaal twee bezoekers tegelijkertijd, per dagdeel toegestaan. Deze regel geldt ook tijdens de jaarwisseling.
Bezoek verblijft bij voorkeur op de kamer van de cliënt zelf. In algemene ruimtes draagt het bezoek een mondmasker en houdt 1,5 meter afstand. Komt het bezoek tóch binnen de 1,5 meter? Dan dragen zij een mondneusmasker type IIR. Het woonhuis verstrekt deze.

Uitzondering op 24, 25 en 26 december
Tijdens de kerst, op 24, 25 en 26 december, maken we een uitzondering. Dan is het op afspraak, per dagdeel toegestaan, per woonhelft maximaal 3 bezoekers te ontvangen.

Naar huis en de terugkeer
Cliënten kunnen naar huis bij hun vaste bezoekers, met het dringende verzoek om ook thuis de maatregelen en het maximale aantal bezoekers in acht te nemen. Na bezoek aan huis, is terugkeer bij Severinus uitsluitend mogelijk als de cliënt geen klachten heeft.
Wordt de cliënt thuis ziek? Dan dient de cliënt getest te worden door middel van een PCR test. Dit kan bij het testteam van Severinus. Is de uitslag van de test negatief? Dan kan de cliënt terug naar Severinus. Is de uitslag positief? Dan blijft de cliënt thuis ten minste 10 dagen in quarantaine. De cliënt kan terug komen na deze 10 dagen quarantaine bij ten minste 48 uur koortsvrij en ten minste 24 uur klachtenvrij.
Is verzorging thuis niet mogelijk? Dan kan in overleg met de manager een oplossing op maat worden afgesproken.

Buiten wandelen
Buiten wandelen en fietsen blijft toegestaan. Het maximale aantal dat buiten samen mag zijn is twee personen. Dus, 1 cliënt en één vaste bezoeker van de cliënt.
Een woonhelft met begeleiding telt als één huishouden. Voor hen is het toegestaan om met het hele ‘huishouden’ naar buiten te gaan.

Sporten en zwemmen
Al het sporten en zwemmen stopt per direct binnen Severinus. Wandelen en fietsen met vaste bezoekers en begeleiding vanuit het woonhuis blijft mogelijk en bevelen wij ook zo veel als mogelijk aan.

Contactberoepen
Alle niet medisch noodzakelijke contactberoepen stoppen per direct. Dat betekent dat de kappers van Severinus hun werk neerleggen en dat er ook geen niet medisch noodzakelijke pedicure behandelingen meer worden uitgevoerd.

Medisch noodzakelijk behandelingen gaan wel door
Behandelingen door tandarts, mondhygiëniste, fysiotherapie en medisch noodzakelijk pedicure behandelingen blijven mogelijk.

Logeren en Xieje
Onze logeerhuizen en locaties van Xieje blijven open, voor logees en ouders die het nodig hebben en voor ouders met cruciale beroepen.

Ambulante begeleiding en thuiszorg
Ambulante begeleiding vindt zo veel mogelijk plaats door middel van beeldbellen. Fysieke afspraken vinden zoveel mogelijk plaats in de buitenlucht.
Thuiszorg gaat door mits er in het gezin waar thuiszorg wordt aangeboden geen huisgenoten zijn met corona gerelateerde klachten. Onze thuiszorgmedewerkers werken met persoonlijke beschermingsmiddelen.

Kinderdagcentrum
Het kinderdagcentrum blijft open voor alle kinderen die er nu gebruik van maken. Het kinderdagcentrum is een aparte vleugel zodat kinderen niet met anderen in contact kunnen komen.

Extramurale dagbesteding
Extramurale dagbesteding blijft ongewijzigd, om ook de zorgcontinuïteit voor extramurale cliënten te waarborgen. Het vervoer naar dagbesteding blijft ongewijzigd.

Reizen en winkelen
Wij vragen iedereen om alleen stikt noodzakelijk te reizen. Doe geen onnodige uitstapjes en bezoeken en doe noodzakelijke boodschappen alleen.

Stand van zaken voorbereiding vaccinatie
Severinus is in samenwerking met het RIVM en de VGN bezig met de voorbereiding op de coronavaccinatie. Het RIVM verwacht half januari 2021 definitief te weten welk vaccin we gaan ontvangen en om hoeveel vaccins het gaat. Ze kiezen ervoor om eerst medewerkers te vaccineren zodat er een beschermende schil rondom de meest kwetsbare personen in de samenleving ontstaat.

Volgorde van vaccinatie
Het RIVM bepaalt de volgorde van vaccinatie. Deze volgorde ziet er voor nu als volgt uit:
1: Medewerkers Verpleeg- en Verzorgingstehuizen
2: Medewerkers Gehandicaptenzorg
3: Medewerkers Thuiszorg

Pas daarna worden cliënten gevaccineerd.

Meer informatie volgt
Binnenkort komen we met een plan hoe we het vaccineren binnen Severinus gaan aanpakken. Voor deze informatie voorziening maken we gebruik van de informatie die het RIVM en de VGN op dit moment aan het opstellen zijn. We houden u op de hoogte.


Update 11 december | 10.00 uur

Aantal woningen in quarantaine
Op dit moment verblijven er twee woonhuizen in quarantaine.

Maatregelen naar aanleiding van landelijke persconferentie op 8 december 2020
Mark Rutte en Hugo de Jonge gaven op 8 december weer een persconferentie. In deze persconferentie gaven zij aan dat het aantal besmettingen in Nederland stijgt. Deze zorgwekkende situatie biedt geen ruimte voor versoepeling, ook niet tijdens de naderende feestdagen. Net als in heel Nederland blijven ook bij Severinus de maatregelen onveranderd.

Bezoek tijdens de feestdagen
Voor Kerst en de jaarwisseling betekent dit concreet dat óók op deze dagen bezoek op afspraak plaatsvindt en dat per woonhelft maximaal 3 bezoekers per dagdeel zijn toegestaan.

Komt uw kind/naaste naar huis om de feestdagen door te brengen, dan vragen wij u dringend om naast uw kind/naaste niet meer dan twee andere bezoekers ouder dan 12 jaar te ontvangen.

Stand van zaken met betrekking tot vaccinatie
De overheid verwacht half januari 2021 de eerste vaccins te ontvangen en te kunnen starten met vaccineren. In eerste instantie worden medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen en zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking gevaccineerd. Gevolgd door de bewoners van deze organisaties.

Door medewerkers te vaccineren worden bewoners beschermd. De reden om éérst medewerkers te vaccineren is van logistieke aard. Wij hopen zo snel mogelijk een groot aantal medewerkers te kunnen vaccineren, zodat het risico op het krijgen covid-19 voor onze cliënten en medewerkers veel kleiner wordt. Een vaccinatie is niet verplicht.

We zijn bezig met voorbereidingen voor het proces rondom vaccineren, maar hebben nog geen concrete informatie over welk vaccin we krijgen, wanneer we het krijgen en hoe veel we krijgen. Zodra er meer bekend is laten we het weten.

Uitzonderingen voor gebruik van mondkapjes
In Nederland geldt in publieke binnenruimtes een mondkapjesplicht, bijvoorbeeld in winkels, in het openbaar vervoer of de bibliotheek. Deze plicht geldt in principe ook voor mensen met een beperking. Wij vragen dan ook aan iedereen die in staat is een mondmasker te dragen, dit te doen.

Uitzonderingen
Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Valt een cliënt onder deze uitzondering, dan moet de cliënt zelf of de begeleider aan kunnen tonen waarom de uitzondering van toepassing is. Op deze website vindt u een - zelf uit te printen – kaartje. Dit kaartje kunt u tonen als een handhaver vraagt te tonen dat de cliënt onder de uitzonderingsregel valt. Op het kaartje staat duidelijk dat de cliënt zich beroept op de uitzondering. Op het kaartje kan in het kort de reden van uitzondering voor het dragen van een mondkapje worden ingevuld, aangevuld met de naam en telefoonnummer van de behandelaar, naaste of vermelding van Severinus.

Begeleiden van cliënten naar kapper en pedicure
Vaste bezoekers mogen hun kind/naaste begeleiden naar de kapper en pedicure binnen Severinus. Als vanzelfsprekend met mondkapje en in achtneming van alle andere basis maatregelen.


Update 4 december | 14.00 uur

Gewijzigd quarantainebeleid per 2-12-2020
Vanaf 1 december 2020 is het landelijke quarantainebeleid gewijzigd. Iedereen die via de app CoronaMelder of de GGD bericht krijgt een nauw contact* te zijn van een persoon die is besmet met het Coronavirus, gaat voor ten minste 5 dagen in quarantaine. Op dag 5 na het onbeschermde contact kan deze persoon zich laten testen. Ook als hij/zij geen klachten heeft. Eerder dan de 5e dag testen heeft geen zin. Het kan dan namelijk zijn dat u te vroeg test om het virus aan te kunnen tonen. 

In tegenstelling tot het bericht dat wij op vrijdag 27 november 2020 uit hebben gestuurd, geldt deze quarantaineregel niet voor zorgmedewerkers en bezoekers van kwetsbare personen. Wij volgen het advies van het RIVM en onze branche organisaties, om uit voorzorg contact met kwetsbare mensen tot en met dag 10 na het laatste onbeschermde contact te vermijden. Ook als de uitslag van de test op dag 5 negatief was. Kwetsbare mensen hebben namelijk een grotere kans om ernstig ziek te worden of te overlijden door het Coronavirus dan anderen. Uiteraard kunt u wel na een negatieve test op dag 5, thuis uit quarantaine.

Wat betekent het gewijzigde quarantainebeleid voor jou?
Concreet betekent dit dat binnen Severinus zowel voor cliënten als medewerkers en de vaste bezoekers van onze cliënten de quarantaine duur van 10 dagen vanaf het laatste onbeschermde contact blijft gelden.

*Een nauw contact is iemand waarmee u langer dan een kwartier binnen 1,5 meter contact hebt gehad, of iemand waarmee u contact hebt gehad met een hoog besmettingsrisico zoals omhelzen, knuffelen of zoenen.

Dagbesteding, Vrije Tijd en Sporten tot 1 april 2021 ongewijzigd
Eerder lieten we weten dat dagbesteding tot zeker 1 april 2021 ongewijzigd blijft. Dit geldt ook voor de activiteiten, evenementen en sport, georganiseerd vanuit de afdeling Vrije Tijd.

Op dit moment wordt het weer opstarten na de eerste golf geëvalueerd. Door middel van deze geleerde lessen maken we een plan voor het weer opstarten na 1 april 2021.

Voorbereiding op vaccinatie
Met een slag om de arm komen er positieve geluiden vanuit de overheid om vanaf januari 2021 te starten met vaccinatie. Wat dat voor Severinus betekent is nog onduidelijk. Maar achter de schermen gaan we al wel aan de slag met de voorbereiding op deze vaccinatie. Zodat we bij beschikbaarheid van een vaccin zo snel mogelijk kunnen starten.

De koning belt met Severinus
Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagmiddag 3 december online gesproken met vertegenwoordigers van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ) over hun werk en de impact van de coronapandemie. Zo ook met Karin Seijdell, geestelijk verzorger van Severinus. Koning Willem-Alexander was zeer geïnteresseerd en had alle aandacht voor onze praktijkverhalen. Severinus is vereerd dat de Koning Karin heeft benaderd en een luisterend oor bood.


Update 27 november | 14.00 uur


Quarantainebeleid vanaf 1 december 2020
Vanaf 1 december 2020 wijzigt het landelijke quarantainebeleid. Iedereen die via de app CoronaMelder of de GGD bericht krijgt een nauw contact te zijn van een persoon die is besmet met het Coronavirus, gaat voor ten minste 5 dagen in quarantaine. Een nauw contact is iemand waarmee u langer dan een kwartier binnen 1,5 meter contact hebt gehad, of iemand waarmee u contact hebt gehad met een hoog besmettingsrisico zoals omhelzen, knuffelen of zoenen. Op dag 5 na het onbeschermde contact kan deze persoon zich laten testen. Ook als hij/zij geen klachten heeft.

Binnen Severinus gaan we vanaf 1 december 2020 als volgt met de quarantainewijziging om:
• Cliënten die wonen in dezelfde woning zijn huisgenoten van elkaar. Daarom blijft bij de besmetting van een cliënt de quarantaineduur ongewijzigd. Dit houdt in dat bij de besmetting van een cliënt alle bewoners in die woning of, indien van toepassing, woonhelft in quarantaine gaan, tot ten minste 10 dagen na het laatste besmettelijke contact. Wij volgen hierin het advies van de VGN.
• Medewerkers die huisgenoot zijn van een coronapatiënt gaan voor 10 dagen in quarantaine.
• Medewerkers die via de GGD of de app CoronaMelder bericht krijgen een nauw contact te zijn van een persoon die met het Coronavirus is besmet, gaan voor ten minste 5 dagen in quarantaine. Op dag 5 na het laatste onbeschermde contact laten zij zichzelf testen bij het testteam van Severinus. Bij een negatieve testuitslag kunnen zij weer komen werken, met persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook dienen ze alert te zijn op het ontstaan van klachten. Krijgen ze klachten, dan blijven ze thuis en laten ze zichzelf opnieuw testen.

Uitstapjes
Pretparken, dierentuinen, theaters etc. zijn weer (beperkt) geopend. Binnen Severinus ontmoedigen wij elke niet noodzakelijke reisbeweging en dus ook dergelijke uitjes. Deze worden tot nader order dan ook niet vanuit Severinus georganiseerd. We kunnen u niet verbieden om dergelijke uitstapjes te maken. Echter doen wij een dringend beroep op u om niet noodzakelijke reisbewegingen en uitstapjes met uw kind/naaste te beperken.

Dragen van mondmaskers in publieke ruimtes
Het dragen van een mondmasker in publieke ruimtes is vanaf 1 december verplicht. Het niet dragen van een mondmasker kan leiden tot een boete. Ook binnen de publieke ruimtes van Severinus is het dragen van een mondmasker verplicht, ook voor cliënten. Alleen zij die ‘echt’ geen mondmasker kunnen verdragen bijv. door een aandoening zijn vrijgesteld. Zij hoeven dit niet schriftelijk aantoonbaar te maken, mondelinge toelichting door de begeleider volstaat. Let op dat ook bij het dragen van een mondmasker daar waar het kan altijd anderhalve meter afstand in acht moet worden genomen. Het mondmasker vervangt deze regel niet.

Verlenging dagbesteding vanuit wonen
Eerder kondigden we aan dat dagbesteding tot zeker half januari 2021 gesloten zou blijven. Gezien de huidige besmettingsaantallen hebben we besloten nog tot zeker 1 april 2021 dagbesteding te laten zoals het nu is voor zowel de interne- als de externe cliënten. We begrijpen dat dit wellicht een teleurstelling kan zijn. Het heropenen van dagbesteding is afhankelijk van het besmettingsniveau en het uit te voeren vaccinatiebeleid.


Update 20 november | 12.00 uur

Het aantal coronabesmettingen neemt net als bij Severinus ook in de rest van Nederland gestaag af. Door deze afname gaan we terug naar de maatregelen die twee weken geleden golden. We volgen hierin de landelijke richtlijnen. In dit bericht leest u wat dit voor Severinus betekent.

Bezoek  in het woonhuis & wandelen
Het aantal vaste bezoekers gaat per cliënt weer van twee naar drie vaste bezoekers.

Het aantal toegestane bezoekers in de woning wordt iets verruimd. Vanaf heden is het tot het opheffen van de maatregelen toegestaan om per dagdeel, op afspraak maximaal drie personen per woonhelft te ontvangen. Dat wil zeggen:

 • Drie keer één ouder/wettelijk vertegenwoordiger van drie cliënten

óf

 • Twee ouders/wettelijk vertegenwoordiger en een andere bezoeker van één cliënt

Buiten wandelen
Vanaf heden is het weer toegestaan om met 4 personen in totaal tegelijk naar buiten te gaan, om bijvoorbeeld te gaan wandelen. Uitzondering hierop is het naar de dagbesteding gaan; dit mag met de extended family.

Sporten en zwemmen start weer op maandag 23 november
We volgen het landelijk besluit om weer te gaan sporten en zwemmen met maximaal 4 personen tegelijkertijd. De zwembaden van Severinus gaan dus weer open. Ook het sporten in groepjes van vier wordt weer opgestart.

Net als twee weken geleden hebben alle woonhuizen een ruimte en tijdstip toegewezen gekregen om te sporten (zoals sportzaal, fitnesszaal, zwembad). In deze ruimte is altijd een bewegingsagoog aanwezig voor toezicht en uitleg. Tussendoor is er voldoende tijd ingebouwd om bijvoorbeeld de ruimtes schoon te maken. Woonhuizen vormen zelf telkens de groepjes van 4 personen. Dit groepje van 4 personen is inclusief woonhuisbegeleiding.

Sinterklaas
Hoewel het lastig is, vragen wij u om ook tijdens de Sinterklaasperiode rekening te houden met de coronamaatregelen. Op TV heeft de goedheiligman laten zien dat je ook in de coronatijd een leuk sinterklaasfeest kunt vieren. Op 4 december brengt Sinterklaas een coronaproof bezoek aan Severinus om alle cliënten te verrassen.

Quarantaine nu en vanaf 1 december 2020
Heeft een cliënt klachten die vallen onder de symptomen van het Coronavirus?
Dan gaat de cliënt in kamerverpleging. De rest van de huisgenoten blijft thuis. Bezoek is niet toegestaan tot de uitslag bekend is.

Is de uitslag negatief?
Dan bepaalt de arts of de cliënt in kamerverpleging blijft. De rest van de woning mag dan weer naar buiten en bezoek ontvangen.

Uitzondering in afwachting op testuitslag
In afwachting op de testuitslag mag er individueel of met een klein deel van de groep (extended family) gewandeld worden. Uiteraard zonder in contact te komen met anderen. 

In afwachting op de testuitslag van een huisgenoot gaan niet noodzakelijke behandel afspraken niet door. Daar waar het herplannen van de behandelafspraak een lange wachttijd en of gezondheidsschade voor de cliënt teweeg brengt, bepaalt het woonhuis in overleg met de eigen manager of de corona achterdienst of deze behandeling door kan gaan.

Is de uitslag positief?
Dan gaat de hele woning voor ten minste 10 dagen in quarantaine.

5 dagen quarantaine na contact met besmet persoon
Krijgt u via de coronamelder of het bron- en contactonderzoek van de GGD te horen dat u in aanraking bent geweest met een besmet persoon? Dan gaat u in quarantaine. De overheid heeft afgelopen dinsdag aangekondigd dat deze personen zich vanaf 1 december 2020 op dag 5 na het laatste contact kunnen laten testen. Bij een negatieve test eindigt dan de quarantaine. Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken of en hoe we dit binnen Severinus in kunnen zetten. Wij laten ons hierin adviseren door de VGN. Volgende week geven we duidelijkheid of we dit in gaan zetten en hoe dit dan in zijn werk gaat.

Verplichting mondmaskers
Vanaf 1 december 2020 is het dragen van een mondmasker verplicht in alle publieke ruimtes in Nederland. Hieronder vallen supermarkten, winkels, musea, bibliotheken, pretparken etc. Het niet dragen van een mondkapje wordt gehandhaafd en beboet.

Het is belangrijk dat cliënten hiervan op de hoogte zijn en dat zij bij bezoek aan publieke ruimtes een mondmasker meenemen.

Publieke ruimtes bij Severinus
Ook in de publieke ruimtes van Severinus is het dragen van een mondmasker verplicht. Onder deze publieke ruimtes vallen Platanenlaan 28, Honk 1 en Wilgeman 1.

Bezoekers
Het dragen van een mondmasker door bezoekers blijft verplicht. Zowel in publieke ruimtes van Severinus als in de woningen.

Preventief gebruik mondmaskers type IIR
Op dit moment gebruiken alle medewerkers preventief mondmaskers type IIR in de woningen. Het af- en opschalen van deze mondmaskers koppelen we aan de routekaart van de overheid. Op dit moment is het risiconiveau van onze regio ‘zeer ernstig’ en willen we de huidige extra maatregelen (die effect hebben gehad) handhaven. Op het moment dat het risico niveau van onze regio waakzaam is, communiceren we of de extra maatregel ‘preventief gebruik van mondmaskers binnen woonhuizen en algemene gebouwen’ nog nodig is.


Update 13 november 2020

Hieronder leest u de corona-update met daarin de actuele situatie en maatregelen binnen Severinus.

Aantal besmettingen
We vinden het fijn om te zien dat iedereen de maatregelen naleeft. Dankzij ieders inzet zien we het aantal besmettingen dalen en is het aantal woningen in quarantaine fors afgenomen.

Maatregelen
Ondanks de daling is het belangrijk om de bestaande maatregelen die wij op 6 november 2020 aan u hebben gecommuniceerd te blijven handhaven.

Sneltesten
Severinus kan op dit moment nog geen gebruik maken van sneltesten, omdat deze bij een negatieve testuitslag nog niet betrouwbaar genoeg zijn. Wij volgen hierin het advies van de VGN en de GGD en houden de status hiervan nauwlettend in de gaten.

Scheiden woonhelften
We bekijken of we daar waar mogelijk, qua bouw en inzet van personeel, woonhelften zo veel als mogelijk van elkaar kunnen scheiden. Door deze scheiding voorkomen we onnodige kruisbesmetting.

Voor woonhuizen met een gedeelde keuken is dit lastiger. Daarom proberen we medewerkers zo veel als mogelijk aan één kant te laten werken. Daar waar mogelijk wordt met bewoners de afspraak gemaakt dat ze niet van de ene naar de andere kant gaan.         

Dragen mondmasker logopedisten
Als het de behandeling in de weg staat om een medisch mondmasker te dragen, werkt de afdeling Logopedie met schermen. Dit doen zij alleen als het niet mogelijk is om met een medisch mondmasker te werken. Schermen bieden niet de bescherming die een medisch mondmasker wel biedt. Daarom is dit is de enige afdeling die hierop een uitzondering krijgt.

Privacy
Wij begrijpen dat u bij een positieve besmetting van één van de huisgenoten of begeleiders van uw kind/naaste vragen heeft en bezorgd bent. In het geval van een besmetting bij een medeweker of huisgenoot wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Ook wordt uw kind/naaste en u als bezoeker meegenomen in bron en contact onderzoek als dat van toepassing is. Echter kunnen wij vanwege de privacy geen privé-gegevens van medewerkers en cliënten met u delen. Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met bevoegde instanties zoals de GGD, ten bate van het brononderzoek.

Testen na een besmetting
Medewerkers die na een besmetting terugkeren naar het werk worden niet opnieuw getest voordat zij weer gaan werken. Voor de terugkeer van medewerkers volgen wij de richtlijn van het RIVM. Dat betekent dat zij weer komen werken:

 • minimaal 7 dagen na de eerste klachten
 • tenminste 48 uur koortsvrij en
 • ten minste 24 uur klachtenvrij

Beperken reisbewegingen
Net als de overheid willen we het aantal reisbewegingen zo laag mogelijk houden. Het dringende verzoek is om onnodige contacten en reisbewegingen te vermijden. Voorkom gezamenlijke activiteiten zoals diverse familiebezoeken, winkelen en overige contacten. Het risico op verspreiding houden we alleen op deze manier zo laag mogelijk.

Bij wie kan ik terecht met vragen/onrust rondom Corona?
Voor een luisterend oor of ongerustheid kunt u terecht bij onze familieondersteuners Jan Emmers en Karien Huijbregts en geestelijk verzorger Karin Seijdell via 040 258 63 11. Voor zorgspecifieke vragen kunt u terecht bij de locatie waar uw kind/naaste woont of bij de verantwoordelijke manager. 


Update 17 juli 2020

Omdat de richtlijnen en de daarbij behorende aanpassingen rondom het Coronavirus zich in hoog tempo opvolgen, heeft Severinus besloten haar doelgroepen persoonlijk via e-mail of post op de hoogte te houden. Mocht u toch vragen hebben over de situatie of regelgeving binnen Severinus? Neem dan contact met ons op via 040 258 63 11. 


Passende maatregelen

We treffen aan de hand van het zorgcontinuïteitsplan en contacten met de GGD en het GHOR Brabant Zuidoost passende maatregelen. Spelen er in uw directe omgeving bijzonderheden rondom het Coronavirus die u wilt delen met Severinus, dan kunt u deze altijd melden op de locatie van uw kind/naaste. De medewerkers van de locatie zullen dit intern bespreken.

Omdat er iedere dag, vooral wereldwijd, nieuwe ontwikkelingen zijn, verwijzen we naar de website van het RIVM. Daar is veel informatie te vinden. Kijk ook bij de veel gestelde vragen.