Severinus

Privacyverklaring

Severinus vindt de bescherming van persoonlijke gegevens van haar cliënten, medewerkers, betrokken derden en bezoekers van haar website van groot belang. Severinus spant zich in om persoonlijke gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Severinus verwerkt alleen gegevens ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen voor haar betrokkenen. Tijdens een bezoek aan deze internetsite kan Severinus direct (via een verzoek aan u) en/of indirect (u benaderd Severinus) persoonsgegevens over u verzamelen. De door u verstrekte informatie zal alleen worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u informatief te informeren over Severinus (en/of haar website). Onze website maakt verder alleen gebruik van functionele en standaard analytische cookies. In ons cookiebeleid kunt u hier meer over lezen.

Rechten

De verstrekker van (eigen) persoonsgegevens heeft recht tot inzage in de gegevens die wij over u verzamelen en heeft het recht deze laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. Hiertoe dient u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres via privacy@severinus.nl. Severinus dient binnen 4 weken uw verzoek in behandeling te nemen.

Severinus verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer:

    • een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of
    • dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Severinus en de verstrekker in kwestie; en/of
    • dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
    • dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole; en/of
    • na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende verstrekker.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Daarnaast behoudt Severinus zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en/of het cookiebeleid. Controleer regelmatig het meest actuele privacy (- en cookiebeleid) op de website. Deze ‘privacyverklaring Severinus website’ is in werking getreden in juli 2016.