Severinus

visie

Zorgvraag centraal

Om de missie ‘Bijzonder in samenleven’ daadwerkelijk waar te maken, heeft Severinus haar visie op kwaliteit van zorg in het Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 aangescherpt:

Goed en gelukkig leven

Mensen genieten van grote en kleine dingen in het leven. Ze geven het leven glans. Ieder mens wil een goed en gelukkig bestaan. Dat geldt zeker ook voor de cliënten van Severinus. Zij willen een leven leiden dat past bij hun mogelijkheden, wensen en ambities. Over de kwaliteit van zorg die zij vragen moeten zij méér dan tevreden kunnen zijn. Het is de kunst om net iets meer aan te bieden dan gevraagd. De service moet gericht zijn op de beleving van de cliënt. inleven in de vraag van de cliënt en deze samen zo goed mogelijk proberen in te vullen, is hierbij het uitgangspunt. Het doel?  De cliënt passende ondersteuning bieden om zo zelfstandig mogelijk en op eigen kracht te leven met en zoals anderen.

Lees meer