Severinus

Foto zorgbureau voor website

Zorgbureau

Eén aanspreekpunt waar u met al uw vragen terecht kunt. Hierin voorziet het Zorgbureau van Severinus. Onze zorgbemiddelaar weet de weg naar de best mogelijke zorg voor uw kind/naaste. Van het samen in kaart brengen van de hulpvraag tot de aanvraag van de juiste indicatie. Of het nu gaat om wonen, logeren, dagbesteding, ondersteuning thuis, vrijetijdsbesteding, buitenschoolse opvang of specialistische ondersteuning. Het Zorgbureau van Severinus stelt alles in het werk om een passend aanbod te doen. De cliënt staat hierbij centraal.

Samen zorgen

Gedurende het proces van zorgverlening ondersteunt de zorgbemiddelaar waar nodig. Neemt uw kind/naaste twee of meer diensten van Severinus af, dan zorgt de zorgbemiddelaar ook dat de zorg goed gecoördineerd en op elkaar afgestemd is. Deze afstemming vindt plaats in overleg met de cliënt, de wettelijk vertegenwoordiger en bijvoorbeeld de school of andere zorgaanbieders.

Op je plek bij Severinus

Het is voor het Zorgbureau van Severinus de uitdaging om samen met de ouders/wettelijk vertegenwoordigers een zo passend mogelijke plek voor de cliënt te vinden. Op het gebied van wonen, dagbesteding of thuisondersteunende zorg. Zo blijven wij bij het motto: iedere cliënt op de meest passende plek binnen Severinus!


Het Zorgbureau van Severinus:

  • brengt samen met u de hulpvraag in kaart;
  • heeft grote kennis van beleidregels over Wlz, ZVW, Wmo en Jeugdwet.
  • helpt u bij de aanvraag van de juiste indicatie.
  • gaat samen met u op zoek naar een passend aanbod;
  • maakt duidelijke afspraken en legt deze vast in een zorgverleningsovereenkomst;
  • biedt u één vast aanspreekpunt;
  • staat altijd voor u klaar met informatie, advies en bemiddeling!

Het Zorgbureau is er voor mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers. De deur van het Zorgbureau staat open voor mensen die Severinus al kennen en voor mensen die ons willen leren kennen. Ook geven we informatie aan gemeenten, scholen, collega-zorgaanbieders, Zorgkantoor, MEE en andere instanties die meer willen weten over onze mogelijkheden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met ons Zorgbureau.