Severinus

vertegenwoordigers

Voor wettelijk vertegenwoordigers

Wegwijs in de beste zorg voor uw kind/naaste

U wilt het beste voor uw kind/naaste. Dat begrijpen wij als geen ander. Severinus heeft aandacht voor de cliënt én zijn of haar omgeving. Wij betrekken u actief in het realiseren van de beste zorg en ondersteuning. Samen zorgen staat centraal. Uitgaande van het levensverhaal, de interesses en mogelijkheden van uw kind/naaste en met maximale inzet op kwaliteit van leven.

Heeft u ook behoefte aan één aanspreekpunt waar u met al uw vragen terecht kunt? Het Zorgbureau van Severinus:

  • brengt samen met u de hulpvraag in kaart;
  • heeft grote kennis van beleidregels over Wlz, ZVW, Wmo en subsidies;
  • helpt bij de aanvraag van de juiste indicatie;
  • gaat samen met u op zoek naar een passend aanbod;
  • maakt duidelijke afspraken en legt deze vast in een zorgverleningsovereenkomst;
  • biedt u één vast aanspreekpunt;
  • staat altijd voor u klaar met informatie, advies en bemiddeling!

MEE Zuidoost Brabant

Bel 088 465 35 55 (centrale nummer MEE Zuidoost Brabant) of e-mail mee@meedemeentgroep.nl 

Wegwijs op de website van Severinus | ga snel naar: