Severinus

Zorgvraag centraal

Om de missie ‘Bijzonder in samenleven’ daadwerkelijk waar te maken, heeft Severinus haar visie op kwaliteit van zorg in het Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 aangescherpt: 

Goed en gelukkig leven

Mensen genieten van grote en kleine dingen in het leven. Ze geven het leven glans. Ieder mens wil een goed en gelukkig bestaan. Dat geldt zeker ook voor de cliënten van Severinus. Zij willen een leven leiden dat past bij hun mogelijkheden, wensen en ambities. Over de kwaliteit van zorg die zij vragen moeten zij méér dan tevreden kunnen zijn. Het is de kunst om net iets meer aan te bieden dan gevraagd. De service moet gericht zijn op de beleving van de cliënt. inleven in de vraag van de cliënt en deze samen zo goed mogelijk proberen in te vullen, is hierbij het uitgangspunt. Het doel?  De cliënt passende ondersteuning bieden om zo zelfstandig mogelijk en op eigen kracht te leven met en zoals anderen.

Midden in de samenleving

Het sociale netwerk van de cliënt is belangrijk bij het maken en het ondersteunen van keuzes. De cliënt verwacht maximale inzet in het tot stand komen en behouden van sociale netwerk relaties. Daarom bouwen we hier voortdurend aan en stimuleren we ontmoetingen met anderen. Severinus staat midden in de maatschappij van nu, en maakt daar doelbewust onderdeel van uit.

Kwaliteit van leven

Onze inzet is gericht op het in stand houden dan wel vergroten van de door de cliënt gewenste kwaliteit van bestaan en groeit mee met veranderingen in de zorgvraag. Kwaliteit van bestaan betreft vele domeinen. Omdat elke cliënt anders is, is de ondersteuning ten aanzien van deze domeinen vastgelegd in een persoonlijk en individueel bepaald zorgplan. Het werken met zorgplannen is een concretisering van methodisch werken waarbij ook de visie op verplegen/verzorgen een rol speelt.

Borging van kwaliteit

Borging van kwaliteit is cruciaal. De kwaliteit van zorg die wij onze cliënten bieden, wordt onafhankelijk getoetst in het individuele zorgdossier en het kwaliteitssysteem van de VGN. Op cliëntniveau wordt de kwaliteit van zorg eens per jaar geëvalueerd en is input voor ons kwaliteitsbeleid. Door gebruik te maken van de cyclus van continue verbetering (PDCA) is ontwikkeling in de kwaliteit van zorg voor een belangrijk deel geborgd.