Severinus

meer mens

Unieke methodieken

Meer mens en Net zo vrij als jij

Meer mens

Meer Mens staat voor methodisch werken aan kwaliteit van leven. Hoe? Door het optimaliseren van het zorgcontact. Zorgen voor een ander betekent immers altijd 'contact maken met die ander'.  Een contact van mens tot mens. Voor mensen die zich moeilijk kunnen uiten en afhankelijk zijn van anderen is dit contact onmisbaar. De kwaliteit van zorg valt of staat met de kwaliteit van zorgcontact. Het doel? Zorgafhankelijke cliënten meer regie over hun eigen bestaan geven en de kwaliteit van leven hiermee verbeteren.

Eenduidige methode
De eenduidige methodiek Meer Mens biedt zorgverleners van Severinus handvatten om cliënten beter te leren kennen en in de zorg en begeleiding beter aan te sluiten bij wat zij eigenlijk nodig hebben. De methodiek bestaat uit een duidelijk stappenplan.

Resultaten
De zorgverlener heeft meer inzicht in (de oorzaak van) het gedrag van de cliënt en leert steeds alerter reageren op signalen. Aan de hand van de methodiek Meer mens leert de zorgverlener veel gedrag verklaren en beargumenteren, waardoor deze een oplossing kan aandragen of begrip kan tonen voor het gedrag. Er ontstaat een betere beeldvorming en een beter afgestemd zorgplan, waardoor de regie en zelfbeschikking van de cliënt toeneemt. Dit uit zich onder andere in een verruiming van mogelijkheden om relaties met anderen aan te gaan, het uitbouwen van communicatieve vaardigheden, vermindermindering van moeilijk verstaanbaar gedrag en meer leermogelijkheden en ruimte voor het ondernemen van activiteiten.


Net zo vrij als jij

Severinus gaat in haar zorgverlening uit van de rechten en vrijheden van de mens. Dit betekent dat maximale vrijheid en individuele behoeften van de cliënt centraal staan. Vrijheid is noodzakelijk om de cliënt zo zelfstandig mogelijk en op eigen kracht te laten leven met en zoals anderen. Om de vrijheid en kwaliteit van leven van de cliënten te vergroten en te verbeteren, is het van belang om de vrijheidbeperkende maatregelen tot een minimum te beperken en mogelijk terug te dringen. Dat is het uitgangspunt van de methodiek van ‘Net zo vrij als jij’. Een unieke methodiek die een positieve invloed heeft op de kwaliteit van leven van onze cliënten.

Verantwoord afbouwen
Het hoofddoel van het project ‘Net zo vrij als jij’? Het terugdringen van vrijheidbeperkende maatregelen om de eigen regie en kwaliteit van leven te vergroten. Dit doen we door het vergoten van kennis en het tot stand brengen van bewustwording bij medewerkers. Om vervolgens op een verantwoorde wijze de afbouw van fixatiemiddelen en andere vrijheidbeperkende maatregelen te realiseren. Stap voor stap. Met oog voor kansen en risico’s. We bouwen procesmatig af met een goede monitoring van de cliënt en een intensieve betrokkenheid van een multidisciplinair verbeterteam. Na een succesvolle pilot ‘Ban de band’ is deze methodiek verwerkt in het project ‘Net zo vrij als jij’ en is de uitrol binnen Severinus begonnen.

Resultaten uit de pilot binnen een woonhuis
Bij een aantal cliënten bouwden we af van 15 tot 20 uur fixatie per dag naar nul uur per dag. Bij een aantal anderen verloopt dit proces wat moeizamer en praten we over afbouw in minuten in plaats van uren per dag. De afbouw verloopt echter positief met als einddoel het nulpunt.


Meer informatie

Meer informatie over de unieke methodieken Meer mens en Net zo vrij als jij? Neem voor meer informatie contact op met ons Zorgbureau.