Severinus

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Jaarlijks worden ruim 119.000 kinderen in Nederland verwaarloosd of mishandeld. Het is belangrijk om deze ongewenste situatie zo snel mogelijk te stoppen en hulp op gang te brengen. Dit is alleen mogelijk als mensen het geweld signaleren en vervolgens effectief handelen. In de praktijk blijkt echter dat het moeilijk is om signalen goed te herkennen en te weten hoe te handelen. Vanaf 1 juli 2013 jl. is de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ verplicht gesteld voor alle beroepssectoren die met kinderen en hun ouders werken. Dit geldt dus ook voor Severinus.


De Meldcode in het kort

Samen met ouders willen wij de veiligheid van kinderen waarborgen. De Meldcode brengt de zorgen helder in beeld. Het is een stappenplan, waarbij vroege signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling centraal staat. Het helpt de beroepskracht om de juiste stappen te zetten op het gebied van signaleren en het besluit om wel of niet te melden. Openheid is hierbij een belangrijke waarde. Severinus stelde en protocol op, waarin de vijf stappen van de meldcode zijn uitgewerkt:

  • Stap 1: In kaart brengen van signalen
  • Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG).
  • Stap 3: Gesprek met de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger.
  • Stap 4: Wegen van de aard en ernst van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling.
  • Stap 5: Beslissen, zelf hulp organiseren of melden bij het AMK en/of het SHG.

Wat betekent dit voor Severinus?

In 2013 zijn binnen Severinus twee gedragskundigen aangesteld als aandachtsfunctionarissen Meldcode. Zij zijn aandachtsfunctionarissen voor de cliëntengroep die niet binnen Severinus woont. De artsen van Severinus zijn aandachtsfunctionarissen voor cliënten die wel bij Severinus wonen. De aandachtsfunctionarissen zijn een vraagbaak voor alle medewerkers van Severinus. Zij bieden vanaf stap één begeleiding wanneer de Meldcode in werking treedt. Ook onderhouden ze de contacten met externe organisaties zoals het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). Ten slotte verzorgen zij scholing over de Meldcode voor medewerkers van Severinus, die werken met onze externe cliëntengroep.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Meldcode? Neem dan telefonisch contact op met de afdeling Gedragskunde.