Severinus

Familieondersteuners

hulp en een luisterend oor

Het is vanzelfsprekend dat familie en naasten een bijzonder belangrijke plek innemen in het leven van een persoon met een verstandelijke beperking. Om deze vanzelfsprekendheid ook te borgen binnen Severinus willen wij familie en naasten nadrukkelijk betrekken bij de ondersteuningsvraag van de cliënt. Gezamenlijk zetten wij hun kracht in om te komen tot samenredzaamheid.

Samenwerken in de driehoek is een veelgehoorde uitspraak binnen de zorg de laatste jaren. Ook bij Severinus. Maar wat betekent dit nu? Het is de samenwerking tussen de cliënt, zijn of haar naasten en het zorgteam. Severinus vindt het belangrijk dat de naasten van een cliënt worden gehoord en gezien, maar ook dat zij worden geholpen met hun vragen. Vanzelfsprekend biedt een medewerker uit het zorgproces hulp als er vragen zijn. Maar soms is er behoefte aan meer afstand. Juist dan kan het prettig zijn om in gesprek te gaan met iemand die een onafhankelijke positie heeft binnen de organisatie. In deze situatie is er de familieondersteuner.

Familieondersteuning
De familieondersteuners ondersteunen en begeleiden de directe naasten van cliënten van Severinus. Dat kunnen ouders, broers en zussen zijn, maar ook een wettelijk vertegenwoordiger die geen familie is. De familieondersteuners zijn er als er vragen zijn over de begeleiding of ondersteuning van zijn of haar kind/naaste.

Op dit moment is de functie van familieondersteuner binnen Severinus niet ingevuld. We vinden het echter van belang dat u wel bij ons terecht kunt met uw vraag. Via het emailadres familieondersteuning@severinus.nl kunt ons benaderen. Uw vraag wordt dan intern opgepakt waarna wij contact met u opnemen.

Contact
Heeft u een vraag of wilt u meer weten over de dienstverlening van de familieondersteuners bij Severinus? Neem dan contact op via familieondersteuning@severinus.nl