Severinus

DSC01096 - kopie

Familieondersteuners

hulp en een luisterend oor

Het is vanzelfsprekend dat familie en naasten een bijzonder belangrijke plek innemen in het leven van een persoon met een verstandelijke beperking. Om deze vanzelfsprekendheid ook te borgen binnen Severinus willen wij familie en naasten nadrukkelijk betrekken bij de ondersteuningsvraag van de cliënt. Gezamenlijk zetten wij hun kracht in om te komen tot samenredzaamheid.

Samenwerken in de driehoek is een veelgehoorde uitspraak binnen de zorg de laatste jaren. Ook bij Severinus. Maar wat betekent dit nu? Het is de samenwerking tussen de cliënt, zijn of haar naasten en het zorgteam. Severinus vindt het belangrijk dat de naasten van een cliënt worden gehoord en gezien, maar ook dat zij worden geholpen met hun vragen. Vanzelfsprekend biedt een medewerker uit het zorgproces hulp als er vragen zijn. Maar soms is er behoefte aan meer afstand. Juist dan kan het prettig zijn om in gesprek te gaan met iemand die een onafhankelijke positie heeft binnen de organisatie. In deze situatie is er de familieondersteuner.

Familieondersteuning

De familieondersteuners Jan Emmers en Karien Huijbregts ondersteunen en begeleiden de directe naasten van cliënten van Severinus. Dat kunnen ouders, broers en zussen zijn, maar ook een wettelijk vertegenwoordiger die geen familie is. Jan en Karien zijn er als er vragen zijn over de begeleiding of ondersteuning van zijn of haar kind/naaste. Het kan  bijvoorbeeld gaan om ondersteuning tijdens een overleg over de zorg van de cliënt , acceptatie- en verwerkingsaspecten bij belangrijke periodes of gebeurtenissen in het leven van de cliënt, of om een luisterend oor. Ook biedt een familieondersteuner hulp als er knelpunten zijn in de zorgverlening en de familie/wettelijk vertegenwoordiger daar met direct betrokkenen niet uitkomt.

Contact

Wilt u meer weten over de dienstverlening van de familieondersteuners bij Severinus? Neem dan contact op met Jan Emmers of Karien Huijbregts via familieondersteuning@severinus.nl of bel naar 040 258 64 40.