Severinus

Commissie Ethiek

Commissie Ethiek

Zorg is onlosmakelijk verbonden met ethiek. Binnen de gezondheidszorg wordt in toenemende mate verantwoording van ons handelen gevraagd. Ook krijgen medewerkers steeds vaker te maken met complexe zorgsituaties waarbij ze geconfronteerd kunnen worden met moeilijke ethische vragen en dilema’s. Een zorgverlener maakt dagelijks verschillende situaties en verschillende mensen mee. Ook zijn er verschillende belangen in het spel. Het belang van de cliënt, van de familie, van de medewerker en van de organisatie. Deze belangen komen niet altijd overeen en moeten gewogen worden. Wat is verantwoord om te doen en waarom dan? Welke waarden en normen wegen mee in de besluitvorming? Daar gaat ethiek over. Ethiek is een systematische bezinning op wat verantwoord handelen is.

Wat betekent ethiek eigenlijk?
Bij ethiek draait het om vragen over goed en kwaad en vooral over wat de juiste manier is van handelen in een specifieke situatie. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan ieders belangen en waarden. Het kiezen van een juiste handelwijze kan moeilijk zijn. Bij een ethische vraag staat niet het technische maar het menselijke, het menswaardige, centraal. Binnen Severinus is sinds kort een commissie Ethiek actief. Maar, wat doen zij nu eigenlijk?

We spreken over een moreel dilemma als bepaalde waarden en normen pleiten voor de ene handelwijze, terwijl andere waarden juist tegen pleiten. Elke keuze zal hierdoor nadelen of schade opleveren, maar niet handelen is meestal geen optie.

Commissie Ethiek
Iedere medewerker heeft een persoonlijke verantwoordelijkheid voor de keuzes waarvoor hij of zij gesteld wordt. Ter ondersteuning en advies op het gebied van ethiek heeft Severinus een werkgroep Ethiek. Deze commissie is samengesteld uit twee gedragskundigen, een AVG-arts, drie persoonlijk begeleiders en twee wettelijk vertegenwoordigers. Zij hebben de volgende taken:

  • Consultatieve taak
  • Educatieve taak
  • Beleidsadviserende taak
  • Protocollaire taak

De werkgroep kan medewerkers, vrijwilligers, cliënten, maar ook familie van een cliënt ondersteunen in het omgaan met ethische vraagstukken in de zorgverlening. Zij is ondersteunend, adviserend en benadert een vraag of een dilemma vanuit verschillende kanten. Ook bevorderen zij het ethisch redeneren en handelen in de dagelijkse zorgverlening. Zij komt dus niet met pasklare oplossingen, maar denkt mee in het proces. Zij analyseert en verheldert de vraag of het dilemma, onder andere in de vorm van een moreel beraad. Degene die met een vraag of dilemma bij de werkgroep komt, blijft uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de keuze die gemaakt wordt.

Meer informatie
Wil je meer informatie of wil je een verzoek indienen voor het organiseren en begeleiden van een moreel beraad? Neem dan contact op via ethiek@severinus.nl.