Severinus

Leden Cliëntenraad

Wie zitten er nu in de Cliëntenraad?
De leden in de cliëntenraad zijn wettelijk vertegenwoordiger van een cliënt van Severinus.

Dagelijks bestuur
Wim de Jong (voorzitter)
Yvonne Kalkhoven (vicevoorzitter en secretaris)

Clientenraad-vergadering-700px.jpg

Met de klok mee, vanaf het midden: Yvonne Kalkhoven, Linda van den Bos, Leny Grob, Stefan van den Heuvel, Astrid Peeters, Theo van de Molengraft, Wim de Jong, Antonie Verhees.