Severinus

Leden Cliëntenraad

Wie zitten er nu in de Cliëntenraad?
De leden in de Cliëntenraad zijn allemaal ouder of broer/zus van een cliënt van Severinus.


Dagelijks bestuur

Wim de Jong (voorzitter)
Yvonne Kalkhoven (vice-voorzitter en secretaris)
Petra Klok (ambtelijk ondersteuner) 

Groepsfoto Clientenraad december 2018
V.l.n.r.: Ad den Hartog, Astrid Peeters, Theo van de Molengraft, Leny Grob, Wim de Jong,
Yvonne Kalkhoven, Marianne Bevers, Wilbert Reuter

Commissie Zorg

Commissie Vastgoed/Financiën

Commissie Medezeggenschap

Commissie Communicatie

Marianne Bevers

Wim de Jong

Wim de Jong

Yvonne Kalkhoven

Leny Grob

Theo van de Molengraft

Yvonne Kalkhoven

Wilbert Reuter

Ad den Hartog

Peter Wisgerhof

Wilbert Reuter

 

Astrid Peeters

 

 

 

Wilbert Reuter

 

 

 

Mailadres: clientenraad@severinus.nl