Severinus

Leden Cliëntenraad

Wie zitten er nu in de Cliëntenraad?
De leden in de Cliëntenraad zijn allemaal ouder of broer/zus van een cliënt van Severinus.


Dagelijks bestuur

Wim de Jong (voorzitter)
Yvonne Kalkhoven (vice-voorzitter en secretaris)
Petra Klok (ambtelijk ondersteuner) 

Clientenraad-vergadering-700px.jpg

V.l.n.r.: Yvonne Kalkhoven, Linda van den Bos, Leny Grob, Stefan van den Heuvel, Astrid Peeters, Theo van de Molengraft, Wim de Jong, Antonie Verhees. 

Commissie Communicatie

Commissie Vastgoed/Financiën

Commissie Medezeggenschap

Leny Grob

Wim de Jong

Wim de Jong

Astrid Peeters

Theo van de Molengraft

Yvonne Kalkhoven

Yvonne Kalkhoven

Peter Wisgerhof

 

 

 

 

 

 

Mailadres: clientenraad@severinus.nl