Severinus

163_8122

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Severinus houdt zich bezig met de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Severinus. Het bestaan en de (medezeggenschaps)rechten van de Cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Via de Cliëntenraad kunnen de cliënten/naasten van Severinus invloed uitoefenen op het beleid van Severinus. De Raad van Bestuur moet bij het nemen van beslissingen rekening houden met het advies van de Cliëntenraad.

Cliënten en hun vertegenwoordigers hebben het recht om mee te praten over het beleid van de instelling waar zij zorg van ontvangen, zoals de werknemers van een instelling dat mogen middels een Ondernemingsraad (OR). De Cliëntenraad is een onafhankelijke partij die vanuit cliëntperspectief adviseert over onderwerpen die cliënten (in)direct raken. Dat kan gaan over grote onderwerpen zoals het adviseren over de Begroting (waar wordt geld aan uitgegeven?) maar ook heel concreet over de smaak van het brood en bij welke bakker Severinus het brood koopt.

Bekijk hier de pagina met daarop de leden en zie wie zich waarvoor inzet.

Waarvoor kunt u bij de Cliëntenraad terecht?

Voor alle zaken die de cliënten van Severinus collectief raken en te maken hebben met de directe zorg. Als zaken goed lopen, maar ook als ze minder goed lopen. U kunt vragen aan ons stellen, signalen afgeven of informatie opvragen.

Wilt u meer weten of heeft u vragen?
Neem gerust contact met ons op via 040 258 63 11, clientenraad@severinus.nl of per post via antwoordnummer 6666, 5500 VB Veldhoven t.a.v. Cliëntenraad Severinus.

U bent ook altijd van harte welkom op één van onze vergaderingen.


Klik hier:


 

Externe websites: