Severinus

163_8122

Cliëntenraad

Waarvoor kunt u bij de Cliëntenraad terecht?

De cliëntenraad staat open voor vragen en signalen van cliënten en hun naasten die te maken hebben met de gemeenschappelijke kwaliteit van zorg. Neem gerust contact met ons op:

Telefoon

E-mail

040 2586311

clientenraad@severinus.nl 

Post

Cliëntenraad Severinus Antwoordnummer 6666
5500 VB Veldhoven

Gemeenschappelijke belangen
Cliënten en hun vertegenwoordigers hebben het recht om mee te praten over het beleid van de organisatie waar zij zorg van ontvangen. Dit recht van de CR is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) 2018. De cliëntenraad van Severinus staat voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Severinus. Via de cliëntenraad kunnen cliënten en hun naasten invloed uitoefenen op het beleid. De raad van bestuur moet bij het nemen van beslissingen rekening houden met het advies/standpunt van de cliëntenraad. 

Uiteenlopende onderwerpen
De cliëntenraad adviseert over zaken die cliënten raken. De onderwerpen zijn uiteenlopend, van beleidsmatig tot heel concreet. Bijvoorbeeld over de koers van Severinus voor de komende jaren, maar ook over keuzes die direct van invloed zijn op het welbevinden van cliënten, zoals in de coronaperiode. 

Inspraak bevorderen
Ook wil de cliëntenraad stimuleren dat cliënten en hun naasten rechtstreeks inspraak hebben over de gang van zaken in hun dagelijkse omgeving, waar zij wonen of de dag doorbrengen.

Contact met de achterban
De cliëntenraad wil zo goed mogelijk in contact blijven met cliënten en hun naasten en benut daarvoor verschillende kanalen. 

  • Zo stelt de cliëntenraad regelmatig via e-mail vragen aan een panel, dat uit ongeveer 100 vertegenwoordigers van cliënten bestaat. Nieuwe panelleden zijn van harte welkom!
  • De cliëntenraad onderhoudt contact met de bewonersraad en stimuleert deze informele vorm van medezeggenschap voor cliënten. 
  • Op informatieve en interactieve thema-avonden stelt de cliëntenraad tweemaal per jaar actuele onderwerpen aan de orde. 
  • In Te Berde, het relatieblad van Severinus, heeft de cliëntenraad een eigen rubriek. 

Bekijk hier de pagina met daarop de leden.