bewonersraad Bewonersraad
Severinus

Bewonersraad

Bewonersraad Severinus

Cliënten van Severinus denken en praten mee over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn! Hun stem is verenigd in de Bewonersraad.

Doelstelling Bewonersraad

De leden van de Bewonersraad behartigen de belangen van alle cliënten van Severinus. Binnen de Bewonersraad komen onderwerpen aan de orde waar bewoners direct mee te maken hebben zoals de verkeersveiligheid in de wijk, de vrijetijdsbesteding en het personenvervoer. Zij bepalen zelf de agenda.

Leden Bewonersraad

De Bewonersraad van Severinus bestaat uit veertien cliënten van Severinus. Zij worden begeleid door 2 vertegenwoordigers uit de Cliëntenraad (één van hen bekleedt de functie van voorzitter) en de directeur van Severinus. De Bewonersraad heeft een eigen reglement, dat door de leden is samengesteld. Hierin staat onder meer dat elk jaar vier leden stoppen, zodat vier andere cliënten de kans krijgen om in de Bewonersraad te komen. Alle bewoners kunnen zich hiervoor aanmelden. De leden van de Bewonersraad kiezen de nieuwe leden. De Bewonersraad vergadert één keer per maand.