Severinus

Twee downmeisjes

AVG-polikliniek

Binnen Máxima Medisch Centrum is een speciale AVG-polikliniek ingericht, georganiseerd vanuit Severinus.

Arts voor Verstandelijk Gehandicapten
Een verstandelijke beperking gaat vaak gepaard met specifieke, complexe gezondheidsproblemen. De Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) is de aangewezen persoon om te onderzoeken, te behandelen en/of advies te geven. De AVG werkt waar nodig samen met een gedragskundige, gespecialiseerde paramedici of andere medisch specialisten. Vanaf de leeftijd van 18 jaar wordt de zorg van de kinderarts in het ziekenhuis overgedragen naar een AVG. Binnen Máxima Medisch Centrum is een speciale AVG-polikliniek ingericht, georganiseerd vanuit Severinus. Bovendien zijn andere specialisten met wie de AVG samenwerkt altijd dichtbij.

Voor wie?
De Arts voor Verstandelijk Gehandicapten is er voor iedereen met een verstandelijke beperking, van licht tot zeer ernstig. Met name voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking bij wie de behandeling door de kinderarts is beëindigd, omdat zij achttien jaar zijn worden. Maar ook voor ouders, familie en/of begeleiders van iemand met een verstandelijke beperking. Zelfs de huisarts of medisch specialisten kunnen bij de AVG met vragen terecht.

Waarvoor kan worden doorverwezen?
Voor diverse zaken kan worden doorverwezen:

 • Specifieke medische controle (health watch) bij syndromen;
 • Etiologisch onderzoek (oorzaak verstandelijke beperking);
 • Epilepsie;
 • Spasticiteit en problemen bewegingsapparaat;
 • Gastro-intestinale problematiek, zoals besluitvorming rond PEG-sonde, obstipatie en reflux;
 • Slikstoornissen en recidiverende luchtweginfecties;
 • Zintuigstoornissen;
 • Gedragsproblemen en psychiatrie;
 • Slaapstoornissen;
 • Seksualiteit, anticonceptie en kinderwens;
 • Levensfasen, levenseinde en palliatieve zorg;
 • Wilsbekwaamheid en wettelijke vertegenwoordiging;
 • Wet- en regelgeving;
 • Ondersteuning en second opinion bij complexe besluitvorming rond behandelbeleid, met afweging van medische, ethische en juridische aspecten.

Hoe te verwijzen?
Verwijzen kan via ZorgDomein of door het sturen van een verwijsbrief met vraagstelling en informatie over de medische voorgeschiedenis naar onderstaand postadres.

Contact & bereikbaarheid
Bezoekadres spreekuur van de AVG-polikliniek:
Máxima Medisch Centrum, polikliniek Neurologie,
De Run 4600, 5400 DB Veldhoven. 

Bij vragen en/of een verwijzing kunt u contact opnemen met Severinus via:
T 040 258 63 39
F 040 258 63 80
E behandeling@severinus.nl      

Download hier de flyer van de AVG-polikliniek.