Severinus

Het bij- en nascholingsaanbod:

 • Cursus Bedrijfshulpverlening en EAD gebruik
 • Cursus Fysieke belasting
 • Cursus Weerbaarheid
 • Cursus Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Cursus Omgaan met vrijheid beperkende maatregelen
 • Teamontwikkeling
 • Teambuilding
 • Supervisie
 • Intervisie
 • Coaching
 • Werkbegeleiding
 • Zorg coördinatie
 • Verpleegtechnische vaardigheden
 • ANWB rijproef
 • Leiderschap- en managementontwikkeling 

We ontwikkelen trainingen op vraag.